กรมธรรม์ประเภท1 สามารถทำสีรอบคันได้ไหม

กรมธรรม์ประเภท1 สามารถทำสีรอบคันได้ไหม เชื่อว่าหลายๆคนคงสงสัยว่ากรมธรรม์ประเภท1 สามารถทำสีรอบคันได้ไหม อ่านบทความของเราได้ทันที

กรมธรรม์ประเภท1 สามารถทำสีรอบคันได้ไหม

อยากเคลมสีรอบคัน ในประกันชั้น 1 ต้องทำยังไง

กรมธรรม์ประเภท1 สามารถทำสีรอบคันได้ไหม โดยปกติประกันชั้น 1 จะคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่ได้คุ้มครองในส่วนการเสื่อมสภาพ ประกันต้องตรวจสอบเรื่องความเสียหายว่าต้นเหตุจากรอยต่าง ๆ เกิดจากอุบัติเหตุหรือไม่

กรมธรรม์ประเภท1 สามารถทำสีรอบคันได้ไหม

สำหรับใครถือกรมธรรม์ประเภท1 สามารถทำสีรอบคันได้ไหม ซึ่งตามหลักแล้วกรมธรรม์จะคุ้มครองในการณีที่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่ได้คุ้มครองในส่วนการเสื่อมสภาพรถยนต์จากการใช้งานแต่ถ้าทำเรื่องเคลมจากการทำประกันแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหายได้ว่าร่องรอยนั้น ๆ เป็นผลมาจากที่เกิดอุบัติเหตุจริง โดยเจ้าหน้าที่จะวิเคราะห์ว่าเหตุที่เกิดขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน ทำประกันมานานหรือยัง ประวัติการเคลมที่ผ่านมามีกี่ครั้ง หากมีการแจ้งซ่อมปรับปรุงสีมใหม่ต้องแจ้งเคลม ในช่วงที่ทำประกันปีแรกและอาจต้องมีการเรียกเก็บส่วนร่วมคือการออกคนละครึ่งกับบริษัทประกันอย่างน้อย 50% หากต้องการทำสีใหม่ทั้งคัน จะต้องถูกเรียกเก็บจากบริษัทประกันอย่างแน่นอน

หากคุณมีกรมธรรม์ประเภท1 สามารถทำสีรอบคันได้ไหม

กรมธรรม์ประเภท1 สามารถทำสีรอบคันได้ไหม เพราะปกติความคุ้มครองจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้น หากเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดรอบคันไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์เดียวหรือหลายเหตุการณ์รวมกันจะเคลมได้แต่ต้องเสียค่ารับผิดชอบส่วนแรกตามเงื่อนไขคือ

ผู้เอาประกันต้องรับผิด 1000 บาทต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแบบไม่ได้รุนแรงหรือไม่สามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้
ความรับผิดชอบส่วนแรก 6000 บาทต่อเหตุการณ์ จะเป็นไปตามกรณีที่ระบุผู้ขับในกรมธรรม์ แต่วันที่เกิดเหตุไม่ได้มีชื่อตรงกับกรมธรรม์
หากแจ้งทำสีรอบคันโดยเปลี่ยนสีใหม่ร่วมด้วย สามารถเคลมแผลรอบคันได้ตามความเสียหายจากอุบัติเหตุได้ กรณีที่แจ้งเคลมทำสีใหม่ที่ต่างจากเดิม ในส่วนต่างจะต้องรับผิดชอบออกเองทั้งหมด
กรณีที่ต้องเคลมทำสีสามารถแจ้งเคลมแห้งและเคลมสดได้ โดยผู้เอาประกันต้องรถบุเหตุการณ์และวันเวลาได้ เพราะต้องมีค่าความรับผิดชอบตามกฎที่กำหนดเอาไว้

สำหรับใครที่สงสัยว่าอยากเคลมสีรอบคัน ในประกันชั้น 1 ต้องทำยังไง โดยดูจากเหตุการณ์และความเสียหาย หากเกิดขึ้นพร้อมกับอุบัติเหตุที่เราสามารถระบุได้และส่วนต่างที่เกิดขึ้นเราต้องรับผิดชอบ หากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุได้อาจต้องมีค่าใช้จ่ายตามบริษัทกำหนดเอาไว้เพราะตามหลักแล้วประกันชั้น 1 จะคุ้มครองความเสียหายก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น ส่วงนเรื่องการเคลมสีเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นที่จะเลือกแจ้งเคลมแห้งและเคลมสดได้

หากรู้แล้วว่ากรมธรรม์ประเภท1 สามารถทำสีรอบคันได้ไหม ก็อย่าลืม เช็คเบี้ยประกันรถ กับทางเราด้วยนะครับ เช็คราคาและแผนประกันที่เหมาะสมกับทางเราได้ทันที

ประกันรถหมด? เช็คเบี้ยประกันรถกับเราทันที!