เมาแล้วขับประกันรถยนต์คุ้มครองไหม

เมาแล้วขับประกันรถยนต์คุ้มครองไหม หลายคนคงสงสัยว่าถ้าเมาแล้วขับ เกิดเหตุขึ้นมาประกันจะคุ้มครองหรือไม่ อ่านบทความของเราได้ทันที

เมาแล้วขับประกันรถยนต์คุ้มครองไหม

เมาแล้วขับ ประกัยรถคุ้มครองไหม

เมาแล้วขับประกันรถยนต์คุ้มครองไหม? เชื่อว่าหลายคนต้องเจอกับคำถามที่ว่าเมาไม่ขับแล้วจะกลับยังไง หากเมาแล้วขับไปเจอกับอุบัติเหตุจะถือว่าการขับรถมีความผิดทางกฎหมาย และประกันชั้น1 หรือชั้นไหน ๆ ก็ไม่จ่าย ไม่รับผิดชอบทุกกรณีแน่นอน

หากเมาแล้วขับประกันรถยนต์คุ้มครองไหม?

สำหรับการที่คุณเมาแล้วขับประกันรถยนต์คุ้มครองไหม ต่อให้ประกันชั้น 1 ซึ่งเป็นประกันรถที่จ่ายเบี้ยแพงสุดก็ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้ เพราะหากตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ตามหลักกฎหมายจะถือว่าเมาแม้ว่าความรู้สึกของคุณจะบอกว่าไม่เมาก็ตาม

ส่วนบุคคลที่ยังมีอายุไม่ถึง 20 ปี หรือผู้ที่มีอนุญาตขับขี่แบบชั่วคราวหากเมาแล้วขับ ประกัยรถคุ้มครองไหม? ตามกฎหมายจะระบุปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เพียงแค่นี้ก็จะถือว่าเมา ทั้งนี้บริษัทประกันจะคุ้มครองในส่วนคู่กรณีเท่านั้น ส่วนผู้เอาประกันจะไม่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ เลย แต่คุณจะได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งจะเป็นในส่วนของการเข้ามาดูแลจะจ่ายค่าสินไหมและค่ารักษาพยาบาลขั้นต้นให้กับทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ความคุ้มครองครั้งนี้ไม่รวมค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์ ทางออกที่ดีคือเมาไม่ขับ หรือไม่ดื่ม หรือดื่มเมื่ออยู่บ้านเราจะดีที่สุด

กฏหมายที่ควรทราบ เมาแล้วขับประกันรถยนต์คุ้มครองไหม

กฎหมายที่ควรทราบเกี่ยวกับการเมาแล้วขับและบทลงโทษและการเมาแล้วขับประกันรถยนต์คุ้มครองไหม ถือว่าประกันจะไม่คุ้มครองผู้เอาประกัน ส่วนบทลงโทษทางกฎหมายที่รุนแรงมีดังนี้

มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 6 เดือนรวมถึงการยึดรถที่ใช้ไม่เกิน 7 วัน
มีโทษจำคุกไม่เกิน 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 12 เดือน
มีโทษจำคุกไม่เกิน 2-6 ปี ปรับตั้งแต่ 40,000 – 120,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีโทษจำคุกไม่เกิน 3-10 ปี ปรับตั้งแต่ 60,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันที

ปัญหาเรื่องเมาแล้วขับถือว่ามีเกิดขึ้นบ่อยและการเมาแล้วขับประกันรถยนต์คุ้มครองไหม ตอบได้เลยว่าไม่แต่ถ้าต้องการให้คุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่จ่ายไปแนะนำว่าต้องมีสติและไม่ดื่มเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และไม่เสี่ยงต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

หากรู้แล้วว่า เมาแล้วขับประกันรถยนต์คุ้มครองไหม ก็อบ่าลืม เช็คเบี้ยประกันรถ กับทางเราด้วยนะครับ เช็คราคาและแผนประกันที่เหมาะสมกับทางเราได้ทันที

ประกันรถหมด? เช็คเบี้ยประกันรถกับเราทันที!