ประกันรถยนต์ไม่คุ้มครอง กรณีใดบ้าง

ประกันรถยนต์ไม่คุ้มครอง กรณีใดบ้าง หลายคนที่ทำประกันรถยนต์หรือกำลังหาประกันรถยนจ์อยู่คงสงสัยว่าประกันรถยนต์ไม่คุ้มครองกรณีใดบ้าง

ประกันรถยนต์ไม่คุ้มครอง กรณีใดบ้าง

ประกันรถไม่คุ้มครองกรณีอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ไม่คุ้มครอง กรณีใดบ้าง? หากต้องการเคลมประกันอย่างถูกต้องจำเป็นต้องรู้ว่าเหตุผลใดบ้างที่ประกันจะไม่รับผิดชอบและไม่รับเคลมให้กับคุณในทุกกรณี ถือว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญของข้อตกลงในการทำประกันรถยนต์ที่ควรทราบ

บริษัทประกันรถยนต์ไม่คุ้มครอง กรณีใดบ้าง

สำหรับใครต้องการทำประกันรถยนต์อย่างถูกต้องจำเป็นต้องรู้ว่าบริษัทประกันรถยนต์ไม่คุ้มครอง กรณีใดบ้าง หากผิดเงื่อนไขข้อตกลงเหล่านี้

การใช้รถทำสิ่งผิดกฎหมาย ประกันชั้น 1 จะไม่รับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา เช่นการใช้รถไปบรรทุกสิ่งเสพติด , อาวุธเถื่อน , ขนแรงงานเถื่อน
ใช้รถไปประลองความเร็วหรือเข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสนามที่ถูกกฎหมายหรือใช้แข่งความเร็วแบบผิดกฎหมาย หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ประกันจะไม่รับผิดชอบ
การขับรถออกนอกเขตความคุ้มครอง ในการขับรถนอกพื้นที่ควบคุมการดูแลประกันก็ไม่จ่าย ต่อให้เป็นชั้น 1 ก็ไม่คุ้มครอง เช่น การขับรถออกนอกประเทศ หากเกิดความเสียหายจะไม่รับผิดชอบ
เมาแล้วขับ หากตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมจะถือว่าเมาทันที โดยอ้างอิงจากกฎหมายที่กำหนด หากตรวจสอบพบว่าปริมาณแอลกอฮอล์สูงในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทประกันจะไม่รับเคลม
การใช้รถไปลากจูง หากนำไปใช้เป็นรถลากจูงอีกคันหนึ่ง หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ใช้รถยนต์เพื่อก่อการร้ายหรือจอดรถยนต์อยู่บริเวณพื้นที่ประกาศพ.ร.ก. ฉุกเฉินและเกิดอันตรายขึ้น
ผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่หรือถูกเพิกถอนใบขับขี่ และไม่สามารถใช้ใบขับขี่ประเภทจักรยานยนต์ได้
รถชนกับรถบุคคลในครอบครัวเพื่อจงใจหรือต้องการสร้างสถานการณ์เคลมรถที่มีปัญหาอยู่แล้ว
เปลี่ยนสลับตัวผู้ขับขี่เมื่อเกิดเหตุชนถือว่าผู้ขับขี่มีเจตนาทุจริตและต้องการผลประโยชน์จากการเคลมรถในครั้งนี้

ประกันภาคสมัครใจประกันรถยนต์ไม่คุ้มครอง กรณีใดบ้าง

สำหรับการทำประกันภาคสมัครใจประกันรถยนต์ไม่คุ้มครอง กรณีใดบ้าง โดยส่วนมากจะเป็นกรณีที่กระทำความผิดไปจากเงื่อนไขที่กำหนด หากผู้เอาประกันใช้รถตามปกติทั่วไปไม่ทำผิดกฎหมายหรือจงใจสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อต้องการเอาเงินประกัน หากใช้แบบปกติก็เคลมได้เพราะไม่ได้จงใจกระทำผิด การทำประกันชั้น 1 สามารถคุ้มคมครองได้สูงสุด ถือว่าเป็นกรมธรรม์ที่ตอบโจทย์และคุ้มครองได้ครบทุกกรณี

เราต้องศึกษาข้อตกลงก่อนการทำสัญญาและทำความเข้าใจว่าประกันรถไม่คุ้มครองกรณีอะไรบ้าง เพื่อให้เข้าใจตรงกันเพราะเงื่อนไขหลัก ๆ ได้ชี้แจงไว้ทั้งหมด หากผู้เอาประกันใช้รถในประจำวันที่พึงควรจะเป็นเมื่อเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุจะแจ้งแคลมได้ทุกกรณี เพื่อความสบายใจตลอดการใช้รถและได้รับประโยชน์จากการเคลมคุ้มเบี้ยประกันแน่นอน

หากรู้แล้วว่าประกันรถยนต์ไม่คุ้มครอง กรณีใดบ้าง ก็อย่าลืม เช็คเบี้ยประกันรถ กับทางเราด้วยนะครับ เช็คราคาและแผนประกันที่เหมาะสมกับทางเราได้ทันที

ประกันรถหมด? เช็คเบี้ยประกันรถกับเราทันที!