ชื่อผู้เอาประกันกับชื่อผู้ใช้รถคนละคนกัน ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม

ชื่อผู้เอาประกันกับชื่อผู้ใช้รถคนละคนกัน ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม หลายคนคงสงสัยไม่น้อยว่าชื่อผู้เอาประกันกับชื่อผู้ใช้รถคนละคนกันได้ไหม อ่านบทความของเราได้ทันที

ชื่อผู้เอาประกันกับชื่อผู้ใช้รถคนละคนกัน ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม

คนใช้รถ กับชื่อคนเอาประกันคนละคน เคลมได้ไหม?

ชื่อผู้เอาประกันกับชื่อผู้ใช้รถคนละคนกัน ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม? หากว่าเรานั้นมีใบขับขี่อย่างถูกต้องตรงกับประเภทรถยนต์ สามารถแจ้งเคลมได้เมื่อเกิออุบัติเหตุและการแจ้งยืนยันการเคลมอย่างต้องการเกี่ยวกับเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

กรณีชื่อผู้เอาประกันกับชื่อผู้ใช้รถคนละคนกัน ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม

เมื่อชื่อผู้เอาประกันกับชื่อผู้ใช้รถคนละคนกัน ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม แล้วควรทำยังไงเมื่อเกิดเหตุเมื่อชื่อไม่ตรงกัน ซึ่งหากเกิดปัญหาเหล่านั้นให้เช็คประเภทประกันของตัวเอง เพราะหากว่าเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นจะได้ไม่ต้องงงว่าคนใช้รถ กับชื่อคนเอาประกันคนละคน เคลมได้ไหม?

ประกันรถยนต์เป็นการทำประกันแบบไม่ระบุชื่อผู้ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานของใครก็ตามที่ขับขี่หรือได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข ที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าใครขับเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาประกันจะรับผิดชอบทั้งหมด
ประกันภัยรถยนต์ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ เป็นการระบุชื่อในกรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่ ทั้งนี้คุณสามารถที่จะระบุผู้เอาประกันสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ถึง 2 คน หรือจะระบุเพียงแค่คนเดียวก็ได้ แต่จะต้องระบุรายละเอียดชื่อ อายุให้ชัดเจน ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะต้องจ่ายค่าซ่อมรวมโดยเป็นเงิน 2000 บาท แต่ถ้ากรณีซ่อมรถของตัวเองต้องจ่ายเพิ่ม 6000 บาท ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ค่าเสียหายส่วนแรกหรือค่า Excess แต่เป็นค่าที่ผิดเงื่อนไขของการทำประกันแบบระบุชื่อเอาไว้นั่นเอง นอกจากนี้ จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันด้วยเช่น ได้รับส่วนลดมากสุดถึง 20% ผู้ที่มีอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป เสี่ยงน้อยสุด ผู้ที่มีอายุ 36-50 ปี ได้รับส่วนลด 15%

ชื่อผู้เอาประกันกับชื่อผู้ใช้รถคนละคนกัน ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม

หากว่าเราทำการเลือกทำประกันแบบชื่อผู้เอาประกันกับชื่อผู้ใช้รถคนละคนกัน ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม? ตามหลักแล้วคุ้มครองตามข้อกำหนดประกันชั้น 1 ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่รถยนต์ต้องมีใบขับขี่ประเภทรถยนต์จึงจะสมบูรณ์ในข้อตกลงภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข ซึ่งประกันประเภทนี้จะคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด โดยไม่ได้ใส่ใจว่าใครจะเป็นผู้ขับ หรือจะใช่เจ้าของรถหรือไม่ เพราะไม่มีผลต่อการประเมินความเสียหาย เพียงแค่มีใบขับขี่อย่างถูกต้อง โดยต่างจากประกันภัยรถยนต์ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ที่ผู้ขับรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องเป็นชื่อให้ตรงกับการจดทะเบียนจึงจะไม่เสียค่าผิดสัญญา

เป็นอันรู้แล้วว่าถ้าชื่อผู้ใช้รถคนละคนกัน ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม เคลมได้หรือเปล่า เพราะหลัก ๆ คือแค่เป็นประกันชั้น 1 ก็ให้ความคุ้มครองค่าความเสียหายครบเงินทุนทันที ทุกกรณี ยกเว้นไม่มีใบขับขี่หรือกระทำความผิดนอกเหนือจากที่ตกลง

หากรู้แล้วว่าชื่อผู้เอาประกันกับชื่อผู้ใช้รถคนละคนกัน ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม ก็อย่าลืม เช็คเบี้ยประกันรถ กับทางเราด้วยนะครับ เช็คราคาและแผนประกันที่เหมาะสมกับทางเราได้ทันที

ประกันรถหมด? เช็คเบี้ยประกันรถกับเราทันที!