พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง

พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง เชื่อว่าหลายๆคนที่ทำประกันรถยนต์สงสัยในเรื่อง พ.ร.บ. ว่าคุ้มครองเรื่องอะไรบ้าง อ่านบทความของเราได้ทันที

พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง

พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง?

พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง? คือการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ โดยออกกฎหมายเพื่อให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ ห้ามเลี่ยง ห้ามฝ่าฝืนจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย เป็นสิ่งที่รถยนต์ทั่วไปทุกคันจะต้องมีและมีประโยชน์คุ้มครองเช่นกัน

“พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง? ได้ประโยชน์อย่างไร”

บางคนอาจจะสงสัยว่าพ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง? ทำไมต้องทำเชื่อว่าหลายคนที่เกิดความสงสัยเพราะมันคือประกันรถยนต์ภาคบังคับที่ต้องทำทุกคัน ยกเว้นรถที่รถที่ได้ระบุเอาไว้ไม่ต้องทำพ.ร.บ. เช่นรถในราชการ , รถทหาร แต่ถ้าเป็นรถทั่ว ๆ ไปที่เราใช้งานคุณจะได้รับประโยชน์และความคุ้มครองดังนี้

ค่ารักษาพยายาบาล จะได้รับเงินไม่เกิน  80,000  บาท ต่อคน
กรณีเสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร จะได้รับเงินไม่เกิน  500,000  บาท ต่อคน
การสูญเสียนิ้ว จะได้รับเงินไม่เกิน  200,000  บาท ต่อคน
การสูญเสียการได้ยินหรือหูหนวก จะได้รับเงินไม่เกิน  250,000  บาท ต่อคน
กระทบการดำรงชีวิต จะได้รับเงินไม่เกิน  250,000  บาท ต่อคน
การสูญแขนหรือขาทั้งสองข้าง จะได้รับเงินไม่เกิน  300,000  บาท ต่อคน
ได้รับจำนวนเงินชดเชยรายวัน (เฉพาะผู้ป่วยในที่กำลังรักษา) จะได้รับไม่เกิน  200  บาท ต่อวัน โดยรวมแล้วไม่เกิน  20  วัน
วงเงินความคุ้มครองต่อครั้ง จำนวนเงินไม่เกิน  5,000,000  บาท

ขั้นตอนการติดต่อขอรับความคุ้มครอง พ.ร.บ.ทำอย่างไร คุ้มครองอะไรบ้าง?

ถ้าเราทำพ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง? เป็นประกันภัยภาคบังคับที่ทุกคนต้องทำ และเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นมาสามารถติดต่อขอค่าชิดเชยได้ เพียงแค่แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการลงบันทึกประจำวัน การเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลต้องมีเอกสารเพื่อนำมาประกอบการยื่นของเงินชดเชย ทั้งใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ต้องมี รวมเอกสารทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ในการยื่นเรื่องประกันภัยกับบริษัทที่ซื้อพ.ร.บ. เพื่อต้องการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้พ.ร.บ. รถยนต์มีอายุเพียงแค่ 1 ปีและต้องทำการต่อทุกปี สามารถซื้อความคุ้มครองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หากขาดต่อเป็นเวลานาน 3 ปีไม่มีการต่อเลยจะส่งผลให้เลขทะเบียนรถคุณถูกระงับ หากถูกระงับจะต้องไปจดทะเบียนรถใหม่ที่กรมขนส่งทางบกจะต้องทำการติดต่อเพื่อขอยื่นจดใหม่และต้องตรวจสภาพรถยนต์ด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอย่างมาก

การทำพ.ร.บ. รถยนต์ซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้คนและผู้โดยสาร โดยไม่เกี่ยวกับตัวรถเพราะในส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทประกันรถยนต์ ในส่วนหน้าที่ของประกันภาคบังคับเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องทำไม่เช่นนั้นเกิดอุบัติเหตุขั้นมาอาจไม่คุ้มครอง โดยเฉพาะรถไม่มีประกันอาจจะไม่คุ้มครองเรื่องค่ารักษาให้เมื่อเกิดเหตุ

หากรู้แล้วว่าพ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง ก็อย่าลืม เช็คเบี้ยประกันรถ กับทางเราด้วยนะครับ เช็คราคาและแผนประกันที่เหมาะสมกับทางเราได้ทันที

ประกันรถหมด? เช็คเบี้ยประกันรถกับเราทันที!