ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

เปรียบเทียบข้อเสนอและราคาประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ กับทางเรา

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด คืออะไร ?

ป้องกันความเสี่ยงจากภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เช่น แผ่นดินไหว ภัยพิบัติธรรมชาติ และอื่นๆ

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) คือการประกันภัยทรัพย์สิจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อัคคีภัย การโจรกรรม การตกหล่น ตกน้ำ และอุบัติเหตุอื่นๆ ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้มีหลายประเภท เช่น ตัวอาคาร อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งติดตั้ง เครื่องใช้สำนักงาน สินค้าคงคลัง และเครื่องจักรต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้กับการประกันภัยทรัพย์สินประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและการค้าขนาดใหญ่ โดยการประกันภัยทรัพย์สินจะป้องกันความเสียหายหรือสูญเสียของทรัพย์สินเหล่านี้จากอุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการธุรกิจและช่วยปกป้องความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในภาวะที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดให้น้อยลง
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด เหมาะกับใคร ?

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด เหมาะสำหรับ ธุรกิจและผู้ประกอบการทั่ว เช่น

 1. โรงงานผู้ผลิต
 2. ผู้นำเข้า
 3. ผู้จัดจำหน่าย
 4. ร้านค้าปลีก
 5. ธุรกิจทุกประเภท

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด คุ้มครองอะไรบ้าง ?

การประกันภัยคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดใดๆ ในขณะที่ทรัพย์สินเข้าอยู่ภายในบริเวณที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยการชำระเป็นเงินหรือซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยความเห็นชอบจากบริษัท

ข้อยกเว้น

การประกันภัยดังกล่าวข้างบนจะไม่รวมถึง หรือมีผลบังคับในกรณี

 1. เหตุการณ์ที่เกิดจากสงคราม การรุกกราน การกระทำของศัตรูต่างประเทศ หรือการสู้รบเป็นปรปักษ์ (ไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การจลาจล การปฏิบัติ การกบฎ การแข็งเมืองการใช้กำลังทหาร หรือการแย่งชิงอำนาจ
 2. ภัยจากภายนอกประเทศไทย เหตุการณ์ที่เกิดจากการนัดหยุดงาน การจลาจล การลุกฮือของพลเรือน
 3. การสุญเสีย หรือเสียหายซึ่งเกิดจากการหน่วงเหนี่ยว, ริบ, ทำลาย, หรือยึดเอาของศุลกากร หรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ๆ หรือผู้มีอำนาจ
 4. ทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมใน
  1. รถทัศนาจร หรือรถที่มีหลังคาเปิดปิดได้ ซึ่งทิ้งไว้โดยมีไม่คนอยู่
  2. รถอื่น ๆ ที่ทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่ โดยไม่มีปิดและลงกลอนหน้าต่างประตู กระโปรงหลัง หรือกูบรถ กระจกบังลม อย่างมั่นคง
 5. การสูญเสีย หรือการเสียหายซึ่งเกิดจากการสึกหรอ เสื่อมสภาพ เสื่อมค่า แมลงกัดกิน ถูกสัตว์ทำลาย เกิดจากกรรมวิธีใด ๆ ของการทำความสะอาด ซักล้าง การบูรณะซ่อมแซม หรือปฏิกิริยาของแสง บรรยากาศหรือสภาพดินฟ้าอากาศ (นอกจากฟ้าผ่า)

ข้อจำกัด

ความรับผิดชอบของบริษัท ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ภายในระยะเวลาของการประกันภัยจะไม่เกิน

 1. จำนวนเงินเอาประกันภัยของทรัพย์สินแต่ละรายการตามที่ได้ระบุไว้ในตารางสำหรับรายการนั้น
 2. มูลค่าของชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน หรือชุดขอบทรัพย์สินเฉพาะชิ้นส่วนที่เสียหายหรือคู่ หรือชุด ของทรัพย์สินที่เสียหายเท่านั้น ในกรณีที่เกิดการเสียหายของชิ้นส่วนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน หรือคู่ หรือชุดของทรัพย์สินใด ๆ แต่ไม่เกิดอัตราส่วนของจำนวนเงินเอาประกันของทั้งชุด หรือทั้งคู่
 3. จำนวนเงินเอาประกันทั้งหมด ในกรณีที่เกิดการสุญเสีย หรือเสียหายทั้งหมด ถ้าหากจำนวนเงินเอาประกันของทรัพย์สินใด ๆ ในขณะที่เกิดการสูญเสีย หรือเสียหายน้อยกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น จะถือว่าผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเองในส่วนที่แตกต่างนั้น และจะต้องรับผิดชอบตามอัตราของการสูญเสีย หรือเสียหายนั้น
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง ?

อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด หลักๆเเล้วจะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

 1. จำนวนเงินประกันภัย
 2. ขนาดของธุรกิจ
 3. บริเวณการคุ้มครอง
 4. ประเภทของกิจการหรืออุตสาหกรรม

สนใจซื้อประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ?

ติดต่อรับส่วนลดกรมธรรม์กับเราทันที

ทำไมต้องทำประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ผ่านทางเรา

เปรียบเทียบแผนประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดและราคาได้ในที่เดียว

เปรียบเทียบแผนประกันและราคาจากหลากหลายบริษัทประกันผ่านทางเราที่เดียว โดยที่ไม่ต้องไปหาแผนและราคาจากหลายๆบริษัทประกัน เลือกแผนที่ใช่ในราคาที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณ

ทำทุกอย่างให้ง่าย และประหยัดเวลายิ่งขึ้น

ลืมขั้นตอนที่ยุ่งยาก และวุ่นวายในการซื้อประกันกลุ่มธุรกิจได้เลย - ไม่ว่าจะเป็นประกันกลุ่มบริษัทประเภทไหนท่านสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทันที โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลเอง

ระบบช่วยจัดการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจของคุณ

จัดการและบริหารกรมธรรม์ของธุรกิจได้ง่ายๆ ผ่านระบบของเรา - ลูกค้าธุรกิจของเราจะสามารถดูรายละเอียดกรมธรรม์ต่างๆ ต่ออายุ แจ้งยกเลิก หรือแจ้งการเข้า หรือออก ได้ทั้งหมดผ่านทางเราหรือทางระบบได้ทันที

ทีมดูแลที่เชี่ยวชาญประกันกลุ่มธุรกิจโดยตรง

ลูกค้าของทางเรานั้นได้มีการดูแลโดยกลุ่มดูแลลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญทางประกันกลุ่มธุรกิจโดยตรง มั่นใจในทีมงานของเราได้ทันที

เชื่อมั่นกับประกันประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของท่านกับทางเรา

ทางเรามีกลุ่มลุกค้าธุรกิจที่ไว้ใจและเชื่อมันให้เราดูแลอยู่หลากหลายบริษัท

การบริการ คือปัจจัยหลักของเรา

การบริการลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับเรา โดยที่ลูกค้าสามารถวางใจให้เราดูแลธุรกิจ และบริษัทของท่านได้สำหรับประกันภัย

บริษัทประกันชั้นนำ มาเพื่อดูแลคุณ

ทางเรานั้นได้คัดสรรบริษัทประกันชั้นนำ ที่เข้ากับรูปแบบของธุรกิจของคุณ ด้วยความเชี่ยวชาญจากทางเรา ทางเราจะรู้ว่าแผนประกันแบบไหนจะต้องเป็นบริษัทประกันไหน

เห็นผลทันที

เห็นผลในการประหยัดค่าเบี้ยประกันกับทางเราทันที ไม่ว่าจะเป็นแผนประกันเดิม หรือแผนประกันใหม่ที่ทางเราได้จัดหาให้ ทางเรานั้นได้คัดสรรแผนประกันที่คุ้มครองดีและราคาประหยัดมาให้ท่านแล้ว

ประหยัดเบี้ยประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดกับเราทันที

ประหยัดเบี้ยประกันกลุ่มธุรกิจด้วยแผนประกันพิเศษสำหรับธุรกิจของท่านกับเราทันที

22%
เรทเฉลี่ยในการประหยัดต่อกรมธรรม์

ตัวเลขเฉลี่ยในการประหยัดค่าเบี้ยประกันต่อกรมธรรม์สำหรับธุรกิจที่มีการซื้อกรมธรรม์กลุ่มธุรกิจกับทางเรา

98%
เรทเฉลี่ยในอัตราความพึงพอใจ

เรทเฉลี่ยในอัตราความพึงพอใจจากลูกค้าของเราในการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการหาแผนประกัน ในการบริการ และประสานงานเคลม

Application ช่วยจัดการบริหารจัดการประกันกลุ่มสำหรับธุรกิจของคุณ

ทำให้ประกันกลุ่มธุรกิจ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วย Application ของเรา : ซื้อประกัน, จัดการกรมธรรม์, แจ้งเข้า, แจ้งออก, ยกเลิกกรมธรรม์ ผ่านทาง Application ของเราได้ทันที

เช็คดิประกันกลุ่ม Application
Clients

ลูกค้าของเรา :

ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม

เราพร้อมที่จะดูแลคุณ

เราพร้อมที่จะดูแลคุณ ปรึกษากับทางเราสำหรับกรมธรรม์ของท่านได้ทันที
โทรหาเรา
จันทร์-เสาร์ 9:00-17:00
อีเมล์หาเรา
เราจะตอบกลับในเร็วที่สุด
แอดไลน์หาเรา
เราจะตอบกลับในเร็วที่สุด

สนใจซื้อประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด หรือมีคำถามเกี่ยวกับแผนประกัน ?