เราได้มีการรีแบรนด์ และได้เปลี่ยนชื่อการค้าอย่างเป็นทางการเป็น เช็คดิ หรือ CheckDi การรีแบรนด์ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการและประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา

Tune Protect Covid Insurance 10,000 usd for entry of Thailand

Tune Protect covid insurance plans for entry to Thailand. Thai Immirgration Approved. Certificate Provided Instantly.

Your Details

Main Benefits of Tune Protect Covid Insurance

Insured by Tune Protect Insurance Company

Your benefits are covered and underwritten by Tune Protect, one of the largest insurers worldwide. You are always in safe hands!

Covid-19 Cover

This policy covers the medical expenses of Covid-19 or Coronavirus as required by the Thai government for those entering Thailand.

No waiting period

No waiting period. All of our policies have no waiting period. The coverage will start as soon as you leave the country of the departure point (Allianz) and as soon as you reach the Thai immigration points (Tune Protect/LUMA) & AXA.

Covers Medical Bills and Treatment when in ASQ

Our policies cover the ASQ 14-10-7 days quarantine period. If you need to see a doctor during the AQS period , we have got you covered.

Medical & Emergency Treatment Included

Medical expenses cover, accidental cover, third-party cover, luggage insurance, 24/7 emergency assistance coverage. All of these coverage are included with this policy.

Easy & Simple

Fast and simple. Quote, Pay and get your insurance policy and insurance certificate via your email right away.

Insurance Coverage Plans - Full coverage

Tune Protect
Tourist/Thailand Resident

CoveragePlan LitePlan 1Plan 2
Death, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability from accident.
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
500,000500,0001,000,000
Medical Expenses from injury or sickness.
การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
350,000700,0001,800,000
Emergency Medical Evacuation or Repatriation to Country of Domicile.
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
500,000500,0001,000,000
Repatriation of Mortal Remains to Country of Domicile.
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรือัฐิกลับภูมิลำเนา
500,000500,0001,000,000
Expenses for Visiting the Patient in the Hospital.
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
25,00025,00050,000
Loss or Damage of Travel Documents
ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง
2,5002,5005,000
Public Liability (Deductible of 1,000 Baht per claim)
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท)
500,000500,0001,000,000
Trip Cancellation or Postponement
การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
--30,000
Trip Curtailment
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง
--30,000
Travel Delay (Flat payment of 4,000 Baht for every 6 consecutive hours delay)
การล่าช้าในการเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมงและสูงสุดตามทุนประกันภัย)
--20,000
Baggage Delay (Flat payment of 4,000 Baht for every 6 consecutive hours delay of Checked-In Baggage from time of arrival.)
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมงและสูงสุดตามทุนประกันภัย)
--20,000
Health2GO medical consultation allowed to be used 1 time during policy duration 24 hours a day at any place and at any time.
บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health2GO ฟรี 1 ครั้ง ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางแชท โทรศัพท์หรือทางวีดีโอคอลได้ตลอด 24 ชัวโมง ทุกที่ ทุกเวลา
--Yes

Steps in buying Tune Protect Covid Insurance

Buying Tune Protect covid insurance is super easy!

To apply for Tune Protect covid insurance, just follow easy steps below :

  1. Choose and compare the plan that you want online.
  2. Pay.
  3. The original policy and the insurance certificate letter will be sent to your email straight away.
  4. That's it!

FAQs

Does the Tune Protect covid insurance meet the requirements for foreigners to enter Thailand during the pandemic ?

Yes this Tune Protect covid policy will cover visitors entering Thailand. The policy will cover the entire period of stay of the insured person.

Does the Tune Protect covid insurance cover medical expenses for Covid-19?

Yes the policy will cover medical expenses for Covid-19 at the maximum limit of 3.5 million baht per policy year.

What is the age limit for this Tune Protect policy ?

Tune Protect will insure up to 75 years of age.

What or when should be my starting date of insurance ?

The starting date should be the date that you will arrive in Thailand.

How long do I need to buy the insurance policy for ?

You should buy the policy to cover the entire duration of your stay in Thailand. If you have gotten a visa approval of 3 months, then you should buy it for 3 months.

Who can't buy this Tune Protect policy ?

If you are a Thai national, you are not able to purchase this policy as this policy is only for foreigners coming to Thailand. Those who are taking trips to Thailand for medical purposes will not be able to purchase this policy as well.

What are the exclusions of this policy ?

Pre-existing condition, suicide, attempted suicide or self-harm, terrorism.

Can I change the dates of the policy once I purchased them ?

Yes you can, we provide this with free of charge, please let us know 3-4 days in advance and we will be able to change them for you.

Can I extend my policy ?

Yes you can, you can buy them directly on our site again to extend for your policy.

What if my COE is denied, can I request a refund ?

Yes you can, if you COE is denied, please send us the rejection letter and we will refund you back the premium that you have paid.

What if I tested positive for Covid-19 during the ASQ period or the quarantine period, do I need to pay first ?

No you don't need to pay first, Tune Protect will provide medical treatment without any advance payment from your side.

What do I do for claims ?

If you need immediate assistance, please use the claim hotline otherwise please go down to the claim process section.

Claim hotline :

Please call Tune Protect claim hotline at : 020785621 or 020785625 or 020785626

Claim process :

Prepare the documents according to the matter of claims.
Download the claims form here. Download
Submit the documents to [email protected]

I am unsure of what company I should purchase my policy with ?

Based on our recommendations, we would recommend Allianz International as you are getting the most value for your money, please check our main page here : Covid Insurance for foreigners entering Thailand.

CheckDi and Tune Protect Insurance Company

CheckDi (Thailand) is an authorized representative of Tune Protect insurance company with the insurance brokerage license number of ว00012/2544 that is legally registered in Thailand by the OIC. Our company is built on the foundation that quality service can be provided through the choices we provide. Customer service is not an after thought for us, it is the core of everything we do. We work with over 30 companies that provide our clients with their insurance needs. We give them a wide array of choices so that their options are limitless. We run a complete and easy-to-use comparison site for all types of insurance. We help you to find the best deal. We're always looking for ways to make comparing insurance better and smarter for you.

And we believe that Tune Protect is one of them.

We believe that Tune Protect is one of the companies that we recommend out to our clients. Tune Protect is an established name in the insurance industry with years of experience and expertise. Tune Protect has been considered a staple name for coverage all throughout Thailand therefore you can be sure that you are always in safe hands.

I have questions, how can I contact you ?

You can contact our support team right away at : [email protected]. We are ready to assist you on questions that you might have.

What are other insurance companies' policies I can take a look at ?

Getting Tune Protect covid insurance is fast & easy

covid insurance entering thailand

Choose Plan

covid insurance entering thailand

Pay

covid insurance entering thailand

Instant Cover

We've helped thousands of People get into Thailand with Tune Protect Covid insurance.