ประกันการเดินทาง

เปรียบเทียบกว่า 30 แผนประกันเดินทาง ประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide

จุดเด่นของประกันเดินทาง

เบี้ยประกันเริ่มที่ 170 บาท

เดินทางต่างประเทศ เบี้ยประกันเริ่มต้น 170 บาท ซื้อและเดินทางไปต่างประเทศได้ทันที

ยื่นวีซ่าไม่ผ่าน การันตีเงืนคืน 100%

แผนประกันสามารถใช้ยื่นวีซ่าเดินทางได้ และหากยื่นไม่ผ่าน การรันตีเงินคืน 100% ทันที

ซื้อออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

ไม่ว่าจะซื้อตอนกี่โมง หรือตอนไหน ก็ซื้อได้ สบายๆกับการสั่งซื้อผ่านระบบทุกช่วง ทุกเวลา

ความคุ้มครองครอบคลุม

แผนคุ้มครองที่ครอบคลุม ความคุ้มครองของการ Delay ของเครื่อง, เคลื่อนย้ายกลับประเทศ, ช่วยเหลือทางการแพทย์, คุ้มครองกระเป๋าหาย และอื่นๆอีกมากมาย

ช่วยเหลือฉุกเฉินในต่างประเทศ 24 ชม.

ไม่ว่าจะไปเที่ยวประเทศใด ก็สามารถใช้ Hotline ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชมได้ทันที

สะดวกและรวดเร็ว

รวดเร็ว ทันใจ สมัครและชำระเงิน และรอรับกรมธรรม์เข้า Email ได้เลย

ประเภทของประกันเดินทาง

ประกันเดินทาง หรือประกันภัยการเดินทางนั้น หมายถึงการทำประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาที่เดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยว ศึกษา สัมมนา หรือติดต่อประสานงาน หลักๆแล้วสามารถแบ่งการทำประกันภัยเดินทางออกเป็น 2 แบบ คือ

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

เรียกสั้นๆว่า TA (Travel Accident Insurance) ประกันภัยแบบนี้จะเรียกว่าเป็นประกันภัยแบบพื้นฐานก็ว่าได้ เพราะจะให้ความคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกายของคนเดินทาง ประกันภัยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากต้นทาง สิ้นสุดเมื่อผู้เอาประกันภัยถึงจุดหมายปลายทาง หรือเดินทางกลับมายังจุดต้นทางหรือถึงบ้าน เป็นต้น ประกันภัยแบบนี้สามารถใช้กับการเดินทางทั้งภายในและภายนอกประเทศ มาดูกันหน่อยว่าการเสียเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย จะคุ้มครองอะไรคนเดินทางบ้าง

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ส่วนประกันภัยอีกแบบ คือประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เรียกสั้นๆว่า CTA ( Comprehensive Travel Accident Insurance) ประกันภัยแบบนี้ต่อยอดมาจากประกันภัยอุบัติเหตุ เพราะนอกจากจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การเกิดทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้ว ยังให้ความคุ้มครองในเรื่องอื่นๆ ที่เกิดจากความเจ็บป่วยและได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเดินทางอีกด้วย ความคุ้มครองที่ประกันภัยแบบนี้ เพิ่มความคุ้มครองขึ้นมาจากประกันภัยอุบัติเหตุ คือ

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไปต่างประเทศ

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ขั้นตอนในการซื้อประกันเดินทาง

ซื้อประกันเดินทางง่ายๆเพียงแค่ทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการซื้อนั้นง่ายๆ ซื้อแล้วสามารถรับกรมธรรม์ได้ทันที (บางบริษัท) :

  1. กรอกซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซค์ของเรา
  2. ชำระค่าเบี้ยประกัน
  3. คุ้มครองทันที และเอกสารกรมธรรม์การเดินทางจะถูกส่งไปในทาง Email*

*บางบริษัทประกันสามารถซื้อแล้วรอรับกรมธรรม์ได้ทันทีผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเรา

หากมีปัญหาสามารถติดต่อทางเราได้ที่ LINE แชทกับทางเรา หรือผ่านทาง Email [email protected]

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมต้องซื้อประกันเดินทางไปต่างประเทศ ?

เหตุผลดังนี้จึงทำให้ประกันเดินทางนั้นสำคัญมาก :

1. ความเจ็บป่วยระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ

นอกจากจะสร้างความลำบากในการเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลแล้ว หากอยู่ในประเทศที่ค่าครองชีพสูง จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก ประกันเดินทางจะช่วยรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ รวมทั้งมีบริการช่วยในการติดต่อสถานพยาบาล ติดต่อแพทย์ และช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

2. อุบัติเหตุ

เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ประกันเดินทางจะให้ความช่วยเหลือกรณีที่เกิดค่ารักษาพยาบาล ชดเชยเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ประกันเดินทางยังช่วยชดเชย กรณีที่ผู้เอาประกันทำความเสียหายแก่บุคคลภายนอก อีกด้วย

3. ความล่าช้าของเที่ยวบิน

ความล่าช้าของเที่ยวบินส่งผลเสียหายไม่น้อยต่อทริปเดินทาง ถ้าการเดินทางครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อติดต่อประสานงาน โดยมีกำหนดการณ์ล่วงหน้า ก็จะส่งผลเสียหายต่องาน ประกันเดินทางจะจ่ายชดเชยค่าเสียหายส่วนนี้ให้

4. ความล่าช้าของการรับกระเป๋าการเดินทาง

เนื่องจากในกระเป๋าเดินทางมีทรัพย์สินที่จำเป็นที่ต้องใช้มากมาย เมื่อเกิดความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ส่งผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางไปไหนหรือทำกิจกรรมอื่นๆต่อได้ ประกันเดินทางจะคืนค่าใช้จ่ายให้ กรณีที่ผู้เอาประกันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นระหว่างรอรับกระเป๋าเดินทาง

5. การสูญหาย

นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ง่ายมาก และหากเป็นทรัพย์สินมีค่าหรือมีความสำคัญ ก็จะทำให้การเดินทางหยุดลงได้ เช่นพาสพอร์ต กระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่า กรณีนี้ประกันภัยจะชดใช้ให้ตามจริง

6. การบอกเลิกหรือลดจำนวนวันเดินทาง

การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่เกิดกับคนที่เรารัก หรือการเกิดภัยพิบัติ ก็อีกปัจจัยที่จะทำให้การเดินทางหยุดชะงักลงได้ ส่งผลให้มีการเลื่อนเที่ยว เปลี่ยนตั๋ว หรือต้องซื้อเที่ยวบินใหม่ บริษัทประกันภัยจะช่วยรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้

ประกันภัยการเดินทางจึงเป็นเหมือนเพื่อนเดินทาง ที่ช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับเราได้ทุกเวลา ช่วยให้คนเดินทางเพื่อท่องเที่ยวได้ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ช่วยให้คนเดินทางทำงานได้ทำงานตามเป้าหมาย ช่วยคนเดินทางเพื่อสัมมนาได้รับความรู้มาพัฒนาตนและหน่วยงาน และช่วยคนที่เดินทางเพื่อศึกษาต่อได้ทำตามความฝัน

มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว ทำไมต้องซื้อประกันเดินทาง ?

ประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองโดยเฉพาะที่ประกันสุขภาพ หรือประกันตัวอื่นนั้นไม่มี ผู้เอาประกันส่วนมากนั้นเลยเลือกซื้อประกันเดินทางเพื่อที่ต้องการให้คุ้มครองในส่วนของความคุ้มครองพิเศษตรงนี้ เช่น : การคุ้มครองของเอกสารหาย,การคุ้มครองกระเป๋าหาย, การคุ้มครองของเที่ยวบินล่าช้า และอื่นๆอีกมากมาย

ประกันเดินทางมีระยะเวลาการรอคอยมั้ย ?

ประกันเดินทางนั้นจะไม่มีระยะเวลาการรอคอยในการคุ้มครองหรือการเคลม เมื่อเดินทางแล้ว (ขึ้นเครื่องจากเมืองไทยไปแล้ว) ประกันเดินทางจะคุ้มครองผู้เอาประกันทันทีโดยที่ไม่ต้องมีระยะเวลาการรอคอยก่อนการคุ้มครองหรือการเคลมแต่อย่างใด ประกันเดินทางคุ้มครองผู้เอาประกันตั้งแต่เครื่องขึ้นถึงการลงเครื่องกลับมาที่ประเทศไทยของพวกเรา

จะเคลมประกันเดินทางยังไง ?

ผู้เอาประกันสามารถเคลมประกันเดินทางหรือเรียกร้องสินไหมได้โดยตรงกับทางบริษัทประกัน โดยทางผู้เอาประกันต้องเก็บเอกสารใบรับเงินและใบรับแพทย์ตัวจริงไว้เพื่อดำเนินการเคลมกับทางบริษัทประกัน การเก็บเอกสารตัวจริงไว้นั้น(บิลใบเสร็จ,ใบรับรองแพทย์) จะสำคัญมากในการเคลมกับทางบริษัทประกัน

คุ้มครองกระเป๋าหายเดินทางรึเปล่า ?

การคุ้มครองกระเป๋าหาย หรือเครื่องบินล่าช้า จะขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ทางผู้เอาประกันนั้นได้เลือกซื้อ โดยปกติแล้วความคุ้มครองตรงนี้จะเป็นที่นิยมในการซื้อประกันเดินทาง โปรดดูแผนให้รอบคอบเวลาเลือกซื้อแผนประกันผ่านทางหน้าเว็บไซค์ของเรา ทางเราจะขึ้นในส่วนของความคุ้มครองของสัมมาระ และเที่ยวบินล่าช้าอยู่

ต้องทำอย่างไรถ้าเกิดเหตุหรือไม่สบายขณะอยู่ต่างประเทศ ?

ถ้าเกิดผู้เอาประกันไม่สบายหรือถ้าเกิดเหตุขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันนั้นอยู่ต่างประเทศ โปรดติดต่อเบอร์ Hotline ฉุกเฉินที่มีอยู่ในกรมธรรม์ตลอด 24 ชั่วโมง (โปรดดูรายละเอียดเบอร์ Hotline โทรฉุกเฉินได้ในกรมธรรม์ที่ได้รับใน Email) เพื่อให้ทางบริษัทประกันนั้นดูแลคุณ

คุ้มครองโรคประจำตัว หรือโรคที่เป็นมาแล้วมั้ย ?

ประกันเดินทางท้ายนั้นจะคล้ายๆกับประกันสุขภาพ โดยที่ประกัน 2 ประเภทนี้จะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาแล้ว แต่สำหรับโรคอื่นๆทั่วไปหรือโรคที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และอุบัติเหตุทางบริษัทประกันจะคุ้มครองตามปกติ

อายุเท่าไหร่ถึงจะซื้อประกันเดินทางได้ ?

แผนประกันเดินทางทุกแผนจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันนั้นเป็นคนกำหนด แต่โดยส่วนมากแล้วบริษัทประกันจะรับเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึงผู้ใหญ่ 75 ปี โดยที่ใครๆนั้นก็ซื้อได้ก่อนออกเดินทาง

ประกันเดินทางรายเที่ยวและรายปีแตกต่างกันยังไง ?

ประกันเดินทางรายเที่ยวและรายปี เรื่องของความคุ้มครองนั้นไม่ได้ต่างกันเลย โดยส่วนใหญ่แล้วผู้เอาประกันที่ท่องเที่ยวมากกว่า 3-4 ครั้งขึ้นไปต่อปีจะซื้อแผนรายปีเนื่องด้วยว่าถ้าซื้อเป็นรายเที่ยวแล้วจะแพงกว่า ผู้เอาประกันที่เดินทางบ่อยๆเลยถึงแผนรายปีซึ่งราคาถูกกว่ากว่าทำเป็นรายเที่ยวไป

กรมธรรม์การเดินทางจะส่งเข้าทาง Email ใช่รึเปล่า ?

ใช่ครับ :) กรมธรรม์ประกันเดินทางจะถูกส่งให้ใน Email เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของทางผู้เอาประกัน เอกสารกรมธรรม์ที่ส่งให้ใน Email นี้สามารถปริ้นออกมาใช้งานได้ทันทีเพื่อยื่น VISA หรือใช้เป็นเอกสารคุ้มครองได้ทันที (ไม่ต้องปริ้นก็ได้)

ช่องทางการชำระเงิน มีแบบไหนบ้าง ?

ในส่วนของช่องทางการชำระเงิน เพื่อความรวดเร็วทางผู้เอาประกันสามารถซื้อตัดบัตรผ่านทางหน้าเว็บไซค์ของเราได้ทันที วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด หรือจะจ่ายเป็นเงินสด (เงินโอน) ผ่านระบบ Internet Banking ก็ได้เช่นกัน แต่วิธีนี้อาจจะต้องรอการอนุมัติจากทางเราอีกรอบนึง

จะติดต่อได้ยังไง ?

สามารถติดต่อเราได้ที่ Hotline : 02-985-9000 หรือ LINE@ @checkdi หรือ Email : [email protected]

เวลาทำการ จ-ส : 08:00 - 17:30

ทำไมต้อง เช็คดิ
ประหยัดค่าเบี้ยประกัน
เปรียบเทียบราคาประกันและประหยัดค่าเบี้ยประกันทันที ส่วนลดสูงสุดถึง 50%
ง่าย รวดเร็ว
เช็คและเปรียบเทียบแผนประกันอย่างรวดเร็ว หาข้อเสนอที่เหมาะสมกับตัวคุณได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิ๊ก
ข้อเสนอที่คุณต้องการ
เราได้เรียบเรียงแผนประกันมากกว่า 40 บริษัทประกันมาให้คุณได้หาแผนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
บริการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญของเรา
หายห่วงได้ กับการบริการดูแลลูกค้าจากผู้เชี่ยวชาญของเรา ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ

ทำประกันขั้นตอนง่ายๆกับเรา

เลือกประกันที่คุณสนใจ
เลือกประกันที่คุณสนใจ
หาแผนประกันที่คุณต้องการ
หาแผนประกันที่คุณต้องการ
คุ้มครองและจัดส่งเอกสารทันที
คุ้มครองและจัดส่งเอกสารทันที

รีวิวลูกค้า

คุณเค้ก

โทรเข้าไป แล้วมีเจ้าหน้าที่คุณเป้บริการดีมากค่ะ ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ ขอบคุณมากค่ะ

คุณต้า

เบี้ยประกันถูกกว่าเจ้าอื่นพอสมควร ไม่แนะนำที่ไหนเป็นพิเศษ แนะนำให้ความคุ้มค่ากับเรามากที่สุด ดีค่ะ

คุณเวนดี้

ได้ลองเข้าเว็ปไซค์และเช็คเบี้ยประกันดู ราคาดีและบริการรวดเร็วมากครับ คุณพลอยดูแลดีมากครับ

คุณพิตตี้

เพื่อนแนะนำให้มาลองเช็คราคาดู เห็นว่าราคาถูกดี พนักงานคุยง่าย ก็เลยเลือกซื้อผ่าน เช็คดิค่ะ

ทำประกันออนไลน์อย่างมั่นใจ

ทำประกันออนไลน์อย่างมั่นใจ พร้อมการรับรอง เชื่อถือ และมั่นใจได้
38
บริษัทประกันภัย
12/2544
เลขที่ใบอนุญาต
24
ปีในประสบการณ์

บริษัทประกันที่เข้าร่วม

เราคัดสรรเฉพาะบริษัทประกันภัยชั้นนำสำหรับคุณ