ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง

เปรียบเทียบข้อเสนอและราคาประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ กับทางเรา

ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง คืออะไร ?

ประกันภัยเพื่อคุ้มครองบริษัทหรือนายจ้างจากการสูญเสียทางการเงินโดยตรง ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ของพนักงาน

การประกันภัยความซื่อสัตย์ (Fidelity Guarantee Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายทางการเงิน ที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดพลาด ละเลย ละเมิด หรือการทุจริตของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เป็นผลต่อการปฏิบัติงานของบริษัท โดยความเสียหายทางการเงินอาจเกิดจากการออกหลักทรัพย์ หนังสือชี้ชวน เสนอขายหุ้น การจ้างงาน หรือการกระทำความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งานของพนักงานในบริษัท
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง

ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง เหมาะกับใคร ?

ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง เหมาะสำหรับ ธุรกิจและผู้ประกอบการทั่วไปที่มีการมอบความรับผิดชอบให้กับพนักงานเช่น

 1. บริษัทต่างๆ
 2. สถาบันการเงิน
 3. องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 4. บริษัททนายเเละที่ปรึกษากฎหมาย
 5. บริษัทบัญชี

การมีประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้เสริมสร้างความเชื่อมั่นความมั่นคงให้กับธุรกิจของคุณ

ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง คุ้มครองอะไรบ้าง ?

ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างเบื้องต้นจะคุ้มครองความซื่อสัตย์ของลูกจ้างกับคุ้มครองความรับผิดตามสัญญาจ้าง

คุ้มครองความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง โดยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินที่เสียหายไปจริงโดยตรงจากการกระทำอันเป็นการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือลักทรัพย์ ในกรณีที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยหรือภายในหกเดือนหลังจากการจ้างสิ้นสุดลง โดยเงื่อนไขเพิ่มเติมคือลูกจ้างต้องอยู่ในระยะเวลาเอาประกันภัยและไม่ขาดระยะเวลาต่อเนื่องกันตามสัญญาจ้าง และกรณีที่มีการตรวจพบการกระทำและความเสียหายนั้นต้องเกิดขึ้นภายในหกเดือนหลังจากการจ้างสิ้นสุดลง หรือหลังจากสิ้นสุดการเอาประกันภัยไปแล้วหกเดือน การคุ้มครองความซื่อสัตย์ของลูกจ้างนี้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานและสัญญาจ้างซึ่งได้ทำขึ้นระหว่างลูกจ้างและบริษัทฯ

คุ้มครองความรับผิดตามสัญญาจ้าง โดยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามความเสียหายที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยจากการกระทำของลูกจ้าง ซึ่งเป็นการกระทำที่ลูกจ้างต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้าง โดยในสัญญาจ้างจะระบุไว้ว่าลูกจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยจากการกระทำดังกล่าว และเหตุการณ์ดังกล่าวต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในสัญญา

ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง

อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง ?

อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง หลักๆเเล้วจะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

 1. จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
 2. ขนาดของธุรกิจ
 3. บริเวณความคุ้มครอง
 4. ประเภทของกิจการหรืออุตสาหกรรม
 5. จำนวนพนักงาน
 6. ค่าจ้างประจำปีโดยประมาณ
 7. ขีดจำกัดความรับผิดต่อพนักงานแต่ละคน

สนใจซื้อประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง ?

ติดต่อรับส่วนลดกรมธรรม์กับเราทันที

ทำไมต้องทำประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง ผ่านทางเรา

เปรียบเทียบแผนประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างและราคาได้ในที่เดียว

เปรียบเทียบแผนประกันและราคาจากหลากหลายบริษัทประกันผ่านทางเราที่เดียว โดยที่ไม่ต้องไปหาแผนและราคาจากหลายๆบริษัทประกัน เลือกแผนที่ใช่ในราคาที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณ

ทำทุกอย่างให้ง่าย และประหยัดเวลายิ่งขึ้น

ลืมขั้นตอนที่ยุ่งยาก และวุ่นวายในการซื้อประกันกลุ่มธุรกิจได้เลย - ไม่ว่าจะเป็นประกันกลุ่มบริษัทประเภทไหนท่านสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทันที โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลเอง

ระบบช่วยจัดการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจของคุณ

จัดการและบริหารกรมธรรม์ของธุรกิจได้ง่ายๆ ผ่านระบบของเรา - ลูกค้าธุรกิจของเราจะสามารถดูรายละเอียดกรมธรรม์ต่างๆ ต่ออายุ แจ้งยกเลิก หรือแจ้งการเข้า หรือออก ได้ทั้งหมดผ่านทางเราหรือทางระบบได้ทันที

ทีมดูแลที่เชี่ยวชาญประกันกลุ่มธุรกิจโดยตรง

ลูกค้าของทางเรานั้นได้มีการดูแลโดยกลุ่มดูแลลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญทางประกันกลุ่มธุรกิจโดยตรง มั่นใจในทีมงานของเราได้ทันที

เชื่อมั่นกับประกันประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างของท่านกับทางเรา

ทางเรามีกลุ่มลุกค้าธุรกิจที่ไว้ใจและเชื่อมันให้เราดูแลอยู่หลากหลายบริษัท

การบริการ คือปัจจัยหลักของเรา

การบริการลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับเรา โดยที่ลูกค้าสามารถวางใจให้เราดูแลธุรกิจ และบริษัทของท่านได้สำหรับประกันภัย

บริษัทประกันชั้นนำ มาเพื่อดูแลคุณ

ทางเรานั้นได้คัดสรรบริษัทประกันชั้นนำ ที่เข้ากับรูปแบบของธุรกิจของคุณ ด้วยความเชี่ยวชาญจากทางเรา ทางเราจะรู้ว่าแผนประกันแบบไหนจะต้องเป็นบริษัทประกันไหน

เห็นผลทันที

เห็นผลในการประหยัดค่าเบี้ยประกันกับทางเราทันที ไม่ว่าจะเป็นแผนประกันเดิม หรือแผนประกันใหม่ที่ทางเราได้จัดหาให้ ทางเรานั้นได้คัดสรรแผนประกันที่คุ้มครองดีและราคาประหยัดมาให้ท่านแล้ว

ประหยัดเบี้ยประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างกับเราทันที

ประหยัดเบี้ยประกันกลุ่มธุรกิจด้วยแผนประกันพิเศษสำหรับธุรกิจของท่านกับเราทันที

22%
เรทเฉลี่ยในการประหยัดต่อกรมธรรม์

ตัวเลขเฉลี่ยในการประหยัดค่าเบี้ยประกันต่อกรมธรรม์สำหรับธุรกิจที่มีการซื้อกรมธรรม์กลุ่มธุรกิจกับทางเรา

98%
เรทเฉลี่ยในอัตราความพึงพอใจ

เรทเฉลี่ยในอัตราความพึงพอใจจากลูกค้าของเราในการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการหาแผนประกัน ในการบริการ และประสานงานเคลม

Application ช่วยจัดการบริหารจัดการประกันกลุ่มสำหรับธุรกิจของคุณ

ทำให้ประกันกลุ่มธุรกิจ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วย Application ของเรา : ซื้อประกัน, จัดการกรมธรรม์, แจ้งเข้า, แจ้งออก, ยกเลิกกรมธรรม์ ผ่านทาง Application ของเราได้ทันที

เช็คดิประกันกลุ่ม Application
Clients

ลูกค้าของเรา :

ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม

เราพร้อมที่จะดูแลคุณ

เราพร้อมที่จะดูแลคุณ ปรึกษากับทางเราสำหรับกรมธรรม์ของท่านได้ทันที
โทรหาเรา
จันทร์-เสาร์ 9:00-17:00
อีเมล์หาเรา
เราจะตอบกลับในเร็วที่สุด
แอดไลน์หาเรา
เราจะตอบกลับในเร็วที่สุด

สนใจซื้อประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง หรือมีคำถามเกี่ยวกับแผนประกัน ?