ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน

เปรียบเทียบข้อเสนอและราคาประกันอัคคีภัยและทรัพย์สินที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ กับทางเรา

ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน คืออะไร ?

รับประกันความเสี่ยงต่อทรัพย์สิน เช่น บ้าน รถยนต์ ฯลฯ อัคคีภัยเเละอื่นๆ

ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน

ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน เหมาะกับใคร ?

ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน เหมาะสำหรับ ทุกธุรกิจ ตัวอย่างเช่น

 1. ธุรกิจทุกประเภท
 2. ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก SME
 3. ธุรกิจที่ตั้งอยู่เเนวชายฝั่ง
 4. ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว
 5. ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อไฟป่าหรือน้ำท่วม
 6. ที่อยู่อาศัย
 7. อสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรม

การมีประกันอัคคีภัยและทรัพย์สินเป็นสิ่งจำเป็นเเละควรพิจารณานำมาช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้เสริมสร้างความเชื่อมั่นความมั่นคงให้กับธุรกิจของคุณ

ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน คุ้มครองอะไรบ้าง ?

การประกันอัคคีภัยเเลัทรัพย์สินเเบ้งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

 1. การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาสัย

  1. ไฟไหม้
  2. ฟ้าผ่า
  3. ระเบิด
  4. ภัยจากการเฉี่ยว หรือการขนของยานำาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ความ เป็นต้น
  5. ภัยจากอากาศยาน เเละวัตถุที่ตกจากอากาศ รวมไปถึง จรวดซึ่งขับเคลื่อรด้วยตัวเองเเละยานอวกาศ ยกเว้นจรวดที่เป็นอาวุธ
  6. ภัยจากน้ำ อันเกิดขึ้นโดยอบัติเหตุจากการปล่อย
  7. การรั่วไหล หรือการล้นออกของน้ำหรือไอน้ำจากท่อน้ำ
  8. ถังน้ำ ระเเบบทำความร้อน ระบบทำความเย็นระบบปรับอากาศ
  9. เครื่องสูบน้ำ เเละน้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคาร
  10. จากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง
  11. ช่องลม ช่องรับเเสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ
  12. ภัยจากลมพายุ
  13. ภัยน้ำท่วม หมายถึง น้ำซึ่งไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ำปกติซึ่งจะเป็นทางน้ำธรรมชาติ ห รือจะเป็นทางน้ำที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ำบนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน้ำสาธารณะแตก ทำให้เกิดการท่วมของน้ำจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ำท่วมอันเกิดจากลมพายุ น้ำป่า และโคลนถล่ม
  14. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้หมายความรวมถึงน้ำท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดอันเกิดจากวัตถุใด ๆ จากอวกาศ
  15. ภัยจากลูกเห็บ ให้หมายความรวมถึง น้ำฝน น้ำค้างแข็ง หิมะ ทราย หรือ ฝุ่นละอองดังกล่าวไหลผ่านเข้าไปในอาคาร ตามร่องแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเท่านั้น หรือน้ำจากเครื่องพรมน้ำหรือท่อน้ำอื่น ๆ ที่เกิดเสียหายขึ้นเนื่องจากลูกเห็บโดยตรง
 2. การประกันอัคคีภัยสถานประกอบการะธุรกิจ

  คุ้มครองอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้า โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า โกดัง หรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า สต็อกสินค้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้ากรมธรรม์ประกันภัยนี้จะคุ้มครองความเสียหายเนื่องจาก

  1. ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงการระเบิดอันเป็นผลมาจากไฟไหม้ (เว้นแต่แรงระเบิดของแก๊สใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย) ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เกิดจากการบูดเน่า การระอุตามธรรมชาติ หรือการลุกไหม้ขึ้นเอง และในระหว่างกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งใช้ความร้อนหรือการทำให้แห้ง
  2. ฟ้าผ่า
  3. การระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น ยกเว้นการระเบิดของแก๊สเนื่องจากภัยแผ่นดินไหว

  ผู้เอาประกันภัยยังสามารถขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายจากภัยอื่นๆ เช่นภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยจากลูกเห็บ ภัยนัดหยุดงาน การจลาจลและการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า เป็นต้น

 3. การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

  กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีพื้นฐานมาจากการประกันอัคคีภัย แต่ให้ความคุ้มครองที่กว้างกว่าการประกันอัคคีภัยโดยให้ความคุ้มครองความเสียหายเช่นเดียวกับการประกันอัคคีภัยและรวมถึงความเสียหายอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้มีเจตนาหรือมุ่งหวังในการเกิดเหตุนั้นๆ

  ข้อตกลงคุ้มครองของการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเป็นการกำหนดแบบสรรพภัย ซึ่งหมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่มิได้ระบุเฉพาะความเสียหายใด ๆ ที่ไม่ถูกยกเว้นไว้ในกรมธรรม์จึงมักจะมีการเขียนข้อยกเว้นไว้มากกว่าในการประกันภัยอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งใดจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน

อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง ?

อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน หลักๆเเล้วจะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

 1. จำนวนเงินเอาประกันภัย
 2. ประเภทอุตสาหกรรม
 3. อายุและวัสดุก่อสร้างของอาคาร
 4. สถานที่ตั้ง
 5. ระบบป้องกันอัคคีภัย
 6. ประเภทและการใช้ประโยชน์ของอาคาร
 7. สิ่งแวดล้อมต่างๆ
 8. ประวัติการเคลม

สนใจซื้อประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ?

ติดต่อรับส่วนลดกรมธรรม์กับเราทันที

ทำไมต้องทำประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน ผ่านทางเรา

เปรียบเทียบแผนประกันอัคคีภัยและทรัพย์สินและราคาได้ในที่เดียว

เปรียบเทียบแผนประกันและราคาจากหลากหลายบริษัทประกันผ่านทางเราที่เดียว โดยที่ไม่ต้องไปหาแผนและราคาจากหลายๆบริษัทประกัน เลือกแผนที่ใช่ในราคาที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณ

ทำทุกอย่างให้ง่าย และประหยัดเวลายิ่งขึ้น

ลืมขั้นตอนที่ยุ่งยาก และวุ่นวายในการซื้อประกันกลุ่มธุรกิจได้เลย - ไม่ว่าจะเป็นประกันกลุ่มบริษัทประเภทไหนท่านสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทันที โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลเอง

ระบบช่วยจัดการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจของคุณ

จัดการและบริหารกรมธรรม์ของธุรกิจได้ง่ายๆ ผ่านระบบของเรา - ลูกค้าธุรกิจของเราจะสามารถดูรายละเอียดกรมธรรม์ต่างๆ ต่ออายุ แจ้งยกเลิก หรือแจ้งการเข้า หรือออก ได้ทั้งหมดผ่านทางเราหรือทางระบบได้ทันที

ทีมดูแลที่เชี่ยวชาญประกันกลุ่มธุรกิจโดยตรง

ลูกค้าของทางเรานั้นได้มีการดูแลโดยกลุ่มดูแลลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญทางประกันกลุ่มธุรกิจโดยตรง มั่นใจในทีมงานของเราได้ทันที

เชื่อมั่นกับประกันประกันอัคคีภัยและทรัพย์สินของท่านกับทางเรา

ทางเรามีกลุ่มลุกค้าธุรกิจที่ไว้ใจและเชื่อมันให้เราดูแลอยู่หลากหลายบริษัท

การบริการ คือปัจจัยหลักของเรา

การบริการลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับเรา โดยที่ลูกค้าสามารถวางใจให้เราดูแลธุรกิจ และบริษัทของท่านได้สำหรับประกันภัย

บริษัทประกันชั้นนำ มาเพื่อดูแลคุณ

ทางเรานั้นได้คัดสรรบริษัทประกันชั้นนำ ที่เข้ากับรูปแบบของธุรกิจของคุณ ด้วยความเชี่ยวชาญจากทางเรา ทางเราจะรู้ว่าแผนประกันแบบไหนจะต้องเป็นบริษัทประกันไหน

เห็นผลทันที

เห็นผลในการประหยัดค่าเบี้ยประกันกับทางเราทันที ไม่ว่าจะเป็นแผนประกันเดิม หรือแผนประกันใหม่ที่ทางเราได้จัดหาให้ ทางเรานั้นได้คัดสรรแผนประกันที่คุ้มครองดีและราคาประหยัดมาให้ท่านแล้ว

ประหยัดเบี้ยประกันอัคคีภัยและทรัพย์สินกับเราทันที

ประหยัดเบี้ยประกันกลุ่มธุรกิจด้วยแผนประกันพิเศษสำหรับธุรกิจของท่านกับเราทันที

22%
เรทเฉลี่ยในการประหยัดต่อกรมธรรม์

ตัวเลขเฉลี่ยในการประหยัดค่าเบี้ยประกันต่อกรมธรรม์สำหรับธุรกิจที่มีการซื้อกรมธรรม์กลุ่มธุรกิจกับทางเรา

98%
เรทเฉลี่ยในอัตราความพึงพอใจ

เรทเฉลี่ยในอัตราความพึงพอใจจากลูกค้าของเราในการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการหาแผนประกัน ในการบริการ และประสานงานเคลม

Application ช่วยจัดการบริหารจัดการประกันกลุ่มสำหรับธุรกิจของคุณ

ทำให้ประกันกลุ่มธุรกิจ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วย Application ของเรา : ซื้อประกัน, จัดการกรมธรรม์, แจ้งเข้า, แจ้งออก, ยกเลิกกรมธรรม์ ผ่านทาง Application ของเราได้ทันที

เช็คดิประกันกลุ่ม Application
Clients

ลูกค้าของเรา :

ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม

เราพร้อมที่จะดูแลคุณ

เราพร้อมที่จะดูแลคุณ ปรึกษากับทางเราสำหรับกรมธรรม์ของท่านได้ทันที
โทรหาเรา
จันทร์-เสาร์ 9:00-17:00
อีเมล์หาเรา
เราจะตอบกลับในเร็วที่สุด
แอดไลน์หาเรา
เราจะตอบกลับในเร็วที่สุด

สนใจซื้อประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน หรือมีคำถามเกี่ยวกับแผนประกัน ?