ประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์

เปรียบเทียบข้อเสนอและราคาประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ กับทางเรา

ประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ คืออะไร ?

ประกันแบบนี้จะเป็นประกันสำหรับ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อขอใบอนุญาต หรือขอต่อใบอนุญาติ ททท.

ความคุ้มครองของประกันเดินทางสำหรับธุรกิจทัวร์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จะแบ่งออกมาเป็นหลักๆตามนี้ :

ความคุ้มครองจำนวนเงิน
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจำนวน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุจำนวน 500,000 บาท
ขยายความคุ้มครอง
คุ้มครองผลกระทบ จากการ ก่อการร้าย (Act of Terrorism) 30,000 บาท
คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จาก การเล่นสกี การดำน้ำแบบ snorkeling ผู้โดยสารเรือ Speed Boat Banana Boat เจ็ทสกี เรือลากร่ม และ Sea Walker ที่อยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จาก อาหารเป็นพิษ 100,000 บาทต่อคน
คุ้มครองค่าชดเชยรายได้รายวันในกรณีเข้ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วันละ 1,000 บาทสูงสุด 30 วัน
คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาทต่อคน
คุ้มครองค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษา กรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
ขยายความคุ้มครองตั้งแต่ ข้อ1 ถึง ข้อ 6 นี้ เป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่หมวดค่ารักษาพยาบาล
-

คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งสูงถึง 500,000 บาท ซึ่งโดยปกติแล้วทางธุรกิจทัวร์จะเปิดเป็นรายชื่อกลุ่มเอาไว้

พิเศษกับทางเช็คดิ : เพิ่มความคุ้มครองพิเศษสำหรับประกันเดินทางสำหรับธุรกิจทัวร์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้ โปรดดูในช่องขยายความคุ้มครอง Total : 25

ประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์

ประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ เหมาะกับใคร ?

ประกันแบบนี้เหมาะกับบริษัททัวร์ หรือธุรกิจทัวร์ที่มีการนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยว และบริษัทมัคคุเทศก์นำทัวร์ โดยเฉพาะ - เพื่อขอใบอนุญาต หรือขอต่อใบอนุญาติ ททท.

ประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ คุ้มครองอะไรบ้าง ?

ความคุ้มครองของประกันเดินทางสำหรับธุรกิจทัวร์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จะแบ่งออกมาเป็นหลักๆตามนี้ :

ความคุ้มครองจำนวนเงิน
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจำนวน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุจำนวน 500,000 บาท
ขยายความคุ้มครอง
คุ้มครองผลกระทบ จากการ ก่อการร้าย (Act of Terrorism) 30,000 บาท
คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จาก การเล่นสกี การดำน้ำแบบ snorkeling ผู้โดยสารเรือ Speed Boat Banana Boat เจ็ทสกี เรือลากร่ม และ Sea Walker ที่อยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จาก อาหารเป็นพิษ 100,000 บาทต่อคน
คุ้มครองค่าชดเชยรายได้รายวันในกรณีเข้ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วันละ 1,000 บาทสูงสุด 30 วัน
คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาทต่อคน
คุ้มครองค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษา กรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
ขยายความคุ้มครองตั้งแต่ ข้อ1 ถึง ข้อ 6 นี้ เป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่หมวดค่ารักษาพยาบาล

ความคุ้มครองในส่วนของการเพิ่มเติมได้นั้น โปรดติดต่อกับทางเราเพื่อขอความคุ้มครองเพิ่มเติมและเบี้ยประกันภัย

ข้อยกเว้นหลัก : กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรง อาการเจ็บป่วย การแท้งลูก การทะเลาะ วิวาท การก่ออาชญากรรม การฆ่าตัวตายหรือทำร้ายร่างกายตนเอง การเล่นหรือแข่งขันกีฬาอันตราย ขณะโดยสารบนเครื่องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชน์ การจราจล นัดหยุดงาน สงคราม อาวุธนิวเคลียร์ ฆาตรกรรมและรอบทำร้ายร่างกาย ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูในกรมธรรม์)

ประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
ประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์

อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง ?

ขั้นอยู่กับ : 1. จำนวนขั้นต่ำของผู้เอาประกันต่อปี 2. ความคุ้มครองเพิ่มเติมที่เลือก

เบี้ยประกันประกันเดินทางสำหรับธุรกิจทัวร์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ :

แบบประกันราคา
ธุรกิจทัวร์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ธรรมดาเริ่มต้น 12 บาทต่อคน

สนใจซื้อประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ?

ติดต่อรับส่วนลดกรมธรรม์กับเราทันที

ทำไมต้องทำประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ผ่านทางเรา

เปรียบเทียบแผนประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์และราคาได้ในที่เดียว

เปรียบเทียบแผนประกันและราคาจากหลากหลายบริษัทประกันผ่านทางเราที่เดียว โดยที่ไม่ต้องไปหาแผนและราคาจากหลายๆบริษัทประกัน เลือกแผนที่ใช่ในราคาที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณ

ทำทุกอย่างให้ง่าย และประหยัดเวลายิ่งขึ้น

ลืมขั้นตอนที่ยุ่งยาก และวุ่นวายในการซื้อประกันกลุ่มธุรกิจได้เลย - ไม่ว่าจะเป็นประกันกลุ่มบริษัทประเภทไหนท่านสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทันที โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลเอง

ระบบช่วยจัดการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจของคุณ

จัดการและบริหารกรมธรรม์ของธุรกิจได้ง่ายๆ ผ่านระบบของเรา - ลูกค้าธุรกิจของเราจะสามารถดูรายละเอียดกรมธรรม์ต่างๆ ต่ออายุ แจ้งยกเลิก หรือแจ้งการเข้า หรือออก ได้ทั้งหมดผ่านทางเราหรือทางระบบได้ทันที

ทีมดูแลที่เชี่ยวชาญประกันกลุ่มธุรกิจโดยตรง

ลูกค้าของทางเรานั้นได้มีการดูแลโดยกลุ่มดูแลลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญทางประกันกลุ่มธุรกิจโดยตรง มั่นใจในทีมงานของเราได้ทันที

เชื่อมั่นกับประกันประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ของท่านกับทางเรา

ทางเรามีกลุ่มลุกค้าธุรกิจที่ไว้ใจและเชื่อมันให้เราดูแลอยู่หลากหลายบริษัท

การบริการ คือปัจจัยหลักของเรา

การบริการลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับเรา โดยที่ลูกค้าสามารถวางใจให้เราดูแลธุรกิจ และบริษัทของท่านได้สำหรับประกันภัย

บริษัทประกันชั้นนำ มาเพื่อดูแลคุณ

ทางเรานั้นได้คัดสรรบริษัทประกันชั้นนำ ที่เข้ากับรูปแบบของธุรกิจของคุณ ด้วยความเชี่ยวชาญจากทางเรา ทางเราจะรู้ว่าแผนประกันแบบไหนจะต้องเป็นบริษัทประกันไหน

เห็นผลทันที

เห็นผลในการประหยัดค่าเบี้ยประกันกับทางเราทันที ไม่ว่าจะเป็นแผนประกันเดิม หรือแผนประกันใหม่ที่ทางเราได้จัดหาให้ ทางเรานั้นได้คัดสรรแผนประกันที่คุ้มครองดีและราคาประหยัดมาให้ท่านแล้ว

ประหยัดเบี้ยประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์กับเราทันที

ประหยัดเบี้ยประกันกลุ่มธุรกิจด้วยแผนประกันพิเศษสำหรับธุรกิจของท่านกับเราทันที

22%
เรทเฉลี่ยในการประหยัดต่อกรมธรรม์

ตัวเลขเฉลี่ยในการประหยัดค่าเบี้ยประกันต่อกรมธรรม์สำหรับธุรกิจที่มีการซื้อกรมธรรม์กลุ่มธุรกิจกับทางเรา

98%
เรทเฉลี่ยในอัตราความพึงพอใจ

เรทเฉลี่ยในอัตราความพึงพอใจจากลูกค้าของเราในการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการหาแผนประกัน ในการบริการ และประสานงานเคลม

Application ช่วยจัดการบริหารจัดการประกันกลุ่มสำหรับธุรกิจของคุณ

ทำให้ประกันกลุ่มธุรกิจ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วย Application ของเรา : ซื้อประกัน, จัดการกรมธรรม์, แจ้งเข้า, แจ้งออก, ยกเลิกกรมธรรม์ ผ่านทาง Application ของเราได้ทันที

เช็คดิประกันกลุ่ม Application
Clients

ลูกค้าของเรา :

ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม

เราพร้อมที่จะดูแลคุณ

เราพร้อมที่จะดูแลคุณ ปรึกษากับทางเราสำหรับกรมธรรม์ของท่านได้ทันที
โทรหาเรา
จันทร์-เสาร์ 9:00-17:00
อีเมล์หาเรา
เราจะตอบกลับในเร็วที่สุด
แอดไลน์หาเรา
เราจะตอบกลับในเร็วที่สุด

สนใจซื้อประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ หรือมีคำถามเกี่ยวกับแผนประกัน ?