การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต.

เปรียบเทียบข้อเสนอและราคาการประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต.ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ กับทางเรา

การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต. คืออะไร ?

การประกันภัยสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต.

การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต. หมายถึงการประกันภัยที่รับประกันความรับผิดตามกฎหมายให้กับบุคคลภายนอกในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุขณะผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายกำลังดำเนินการ ทำให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก การประกันภัยนี้จะช่วยลดภาระของผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายในการรับผิดชอบต่อความเสียหายและการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุ โดยการจ่ายเงินชดเชยตามเงื่อนไขการประกันภัยที่ระบุไว้ และภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต. เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายในการรักษาความเชื่อถือและเป็นมาตรฐานสูงสุดในการประกันความเสี่ยงในงานขนส่งวัตถุอันตรายทางบก

การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต.

การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต. เหมาะกับใคร ?

การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก จำเป็นสำหรับ ธุรกิจและผู้ประกอบการทั่วไปที่มีการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก เช่น

 1. บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสารเคมี
 2. บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
 3. บริษัทเภสัชกรรม
 4. บริษัทจัดการของเสีย
 5. บริษัททำความสะอาดอุตสาหกรรม
 6. บริษัทขนส่งสินค้า
 7. ฯลฯ

การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต. คุ้มครองอะไรบ้าง ?

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิดเช่นการรั่วไหล การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายที่มีการขนส่งโดยผู้เอาประกันภัยในยานพาหนะขนส่งที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งอาจทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย

การมีการประกันภัยที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถรับมือกับความเสี่ยงและความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งสามารถรวมถึง

 1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 3. ค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม หรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิมซึ่งรวมถึงความเสียหายแก่สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ

รวมไปถึงาธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม กรมธรรม์ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ชดใช้ให้กับผู้เรียกร้อง และค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรจากบริษัท แต่เมื่อรวมกับความคุ้มครองอย่างอื่นจะต้องไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุในตารางกรมธรรม์

การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต.
การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต.

อัตราเบี้ยประกันภัยของ การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต. ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง ?

อัตราเบี้ยประกันภัยของ การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต. หลักๆเเล้วจะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

 1. จำนวนเงินเอาประกันภัย
 2. ประเภทสินค้า
 3. เส้นทางการขนส่ง
 4. วิธีการขนส่งสินค้า

สนใจซื้อการประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต. ?

ติดต่อรับส่วนลดกรมธรรม์กับเราทันที

ทำไมต้องทำการประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต. ผ่านทางเรา

เปรียบเทียบแผนการประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต.และราคาได้ในที่เดียว

เปรียบเทียบแผนประกันและราคาจากหลากหลายบริษัทประกันผ่านทางเราที่เดียว โดยที่ไม่ต้องไปหาแผนและราคาจากหลายๆบริษัทประกัน เลือกแผนที่ใช่ในราคาที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณ

ทำทุกอย่างให้ง่าย และประหยัดเวลายิ่งขึ้น

ลืมขั้นตอนที่ยุ่งยาก และวุ่นวายในการซื้อประกันกลุ่มธุรกิจได้เลย - ไม่ว่าจะเป็นประกันกลุ่มบริษัทประเภทไหนท่านสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทันที โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลเอง

ระบบช่วยจัดการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจของคุณ

จัดการและบริหารกรมธรรม์ของธุรกิจได้ง่ายๆ ผ่านระบบของเรา - ลูกค้าธุรกิจของเราจะสามารถดูรายละเอียดกรมธรรม์ต่างๆ ต่ออายุ แจ้งยกเลิก หรือแจ้งการเข้า หรือออก ได้ทั้งหมดผ่านทางเราหรือทางระบบได้ทันที

ทีมดูแลที่เชี่ยวชาญประกันกลุ่มธุรกิจโดยตรง

ลูกค้าของทางเรานั้นได้มีการดูแลโดยกลุ่มดูแลลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญทางประกันกลุ่มธุรกิจโดยตรง มั่นใจในทีมงานของเราได้ทันที

เชื่อมั่นกับประกันการประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต.ของท่านกับทางเรา

ทางเรามีกลุ่มลุกค้าธุรกิจที่ไว้ใจและเชื่อมันให้เราดูแลอยู่หลากหลายบริษัท

การบริการ คือปัจจัยหลักของเรา

การบริการลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับเรา โดยที่ลูกค้าสามารถวางใจให้เราดูแลธุรกิจ และบริษัทของท่านได้สำหรับประกันภัย

บริษัทประกันชั้นนำ มาเพื่อดูแลคุณ

ทางเรานั้นได้คัดสรรบริษัทประกันชั้นนำ ที่เข้ากับรูปแบบของธุรกิจของคุณ ด้วยความเชี่ยวชาญจากทางเรา ทางเราจะรู้ว่าแผนประกันแบบไหนจะต้องเป็นบริษัทประกันไหน

เห็นผลทันที

เห็นผลในการประหยัดค่าเบี้ยประกันกับทางเราทันที ไม่ว่าจะเป็นแผนประกันเดิม หรือแผนประกันใหม่ที่ทางเราได้จัดหาให้ ทางเรานั้นได้คัดสรรแผนประกันที่คุ้มครองดีและราคาประหยัดมาให้ท่านแล้ว

ประหยัดเบี้ยการประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต.กับเราทันที

ประหยัดเบี้ยประกันกลุ่มธุรกิจด้วยแผนประกันพิเศษสำหรับธุรกิจของท่านกับเราทันที

22%
เรทเฉลี่ยในการประหยัดต่อกรมธรรม์

ตัวเลขเฉลี่ยในการประหยัดค่าเบี้ยประกันต่อกรมธรรม์สำหรับธุรกิจที่มีการซื้อกรมธรรม์กลุ่มธุรกิจกับทางเรา

98%
เรทเฉลี่ยในอัตราความพึงพอใจ

เรทเฉลี่ยในอัตราความพึงพอใจจากลูกค้าของเราในการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการหาแผนประกัน ในการบริการ และประสานงานเคลม

Application ช่วยจัดการบริหารจัดการประกันกลุ่มสำหรับธุรกิจของคุณ

ทำให้ประกันกลุ่มธุรกิจ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วย Application ของเรา : ซื้อประกัน, จัดการกรมธรรม์, แจ้งเข้า, แจ้งออก, ยกเลิกกรมธรรม์ ผ่านทาง Application ของเราได้ทันที

เช็คดิประกันกลุ่ม Application
Clients

ลูกค้าของเรา :

ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม

เราพร้อมที่จะดูแลคุณ

เราพร้อมที่จะดูแลคุณ ปรึกษากับทางเราสำหรับกรมธรรม์ของท่านได้ทันที
โทรหาเรา
จันทร์-เสาร์ 9:00-17:00
อีเมล์หาเรา
เราจะตอบกลับในเร็วที่สุด
แอดไลน์หาเรา
เราจะตอบกลับในเร็วที่สุด

สนใจซื้อการประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ร.ย.ต. หรือมีคำถามเกี่ยวกับแผนประกัน ?