การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย

เปรียบเทียบข้อเสนอและราคาการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัยที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ กับทางเรา

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย คืออะไร ?

ประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551

การประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายจากสินค้าไม่ปลอดภัยในประเทศไทยเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกอบการซึ่งต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะกระทำโดยจงใจหรือประมาทก็ตาม โดยการใช้หลักความรับผิดแบบเคร่งครัด (Strict Liability) ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 (Product Liability Law)

การมีประกันภัยชนิดนี้จะช่วยปกป้องธุรกิจของคุณไม่ให้เกิดความเสียหายทางการเงินจากคดีความ และกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี และการชดเชยหรือการตัดสินใจที่อาจมอบให้แก่ฝ่ายบาดเจ็บ ซึ่งทำให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความท้าทายทางกฎหมาย

ประกันภัยชนิดนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีการผลิตหรือขายสินค้า เนื่องจากสามารถช่วยป้องกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากข้อบกพร่องของสินค้าหรือสภาพที่ไม่ปลอดภัยอื่น ๆ โดยการมีประกันภัยนี้จะช่วยให้ธุรกิจของคุณแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า และสร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

สรุปได้ว่า การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย ในประเทศไทยเป็นการปกป้องที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่มีการผลิตหรือขายสินค้า โดยจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากคดีความที่เกิดจากข้อบกพร่องของสินค้า

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย เหมาะกับใคร ?

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย เหมาะสำหรับ ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น:

 1. ผู้ผลิต หรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นำเข้า
 2. ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นำเข้าได้
 3. ผู้ใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้าที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นำเข้า

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย คุ้มครองอะไรบ้าง ?

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อผู้เสียหาย ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และมีการเกิดเหตุการณ์ความเสียหายภายในขอบเขตที่เป็นที่คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีผลคุ้มครองย้อนหลังถึงวันที่ระบุไว้ในตารางของกรมธรรม์ และผู้เอาประกันภัยได้ทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัทภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตามเกณฑ์วันเรียกร้องสำหรับ

 1. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 2. ค่าตัวแทนทางกฎหมาย
 3. ค่าเสียหาย
 4. ค่าพิจารณาตรวจสอบ การจ่ายเงินชดใช้ให้แก่ผู้เรียกร้อง
 5. ค่าหลักทรัพย์ประกันตัว
 6. ค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุวิกฤต
 7. ค่าชดเชยจากการถูกยึดทรัพย์
 8. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดี
 9. ค่าประชาสัมพันธ์
 10. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวกลับประเทศเพื่อดำเนินคดี
 11. ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการจ่ายค่าปรับและโทษปรับในคดีทางแพ่ง
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยของ การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง ?

อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ หลักๆเเล้วจะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

 1. จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
 2. ประเภทของผลิตภัณฑ์
 3. จำนวนของผลิตภัณฑ์
 4. บริเวณความคุ้มครอง
 5. ประเภทของกิจการหรืออุตสาหกรรม

สนใจซื้อการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย ?

ติดต่อรับส่วนลดกรมธรรม์กับเราทันที

ทำไมต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย ผ่านทางเรา

เปรียบเทียบแผนการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัยและราคาได้ในที่เดียว

เปรียบเทียบแผนประกันและราคาจากหลากหลายบริษัทประกันผ่านทางเราที่เดียว โดยที่ไม่ต้องไปหาแผนและราคาจากหลายๆบริษัทประกัน เลือกแผนที่ใช่ในราคาที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณ

ทำทุกอย่างให้ง่าย และประหยัดเวลายิ่งขึ้น

ลืมขั้นตอนที่ยุ่งยาก และวุ่นวายในการซื้อประกันกลุ่มธุรกิจได้เลย - ไม่ว่าจะเป็นประกันกลุ่มบริษัทประเภทไหนท่านสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทันที โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลเอง

ระบบช่วยจัดการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจของคุณ

จัดการและบริหารกรมธรรม์ของธุรกิจได้ง่ายๆ ผ่านระบบของเรา - ลูกค้าธุรกิจของเราจะสามารถดูรายละเอียดกรมธรรม์ต่างๆ ต่ออายุ แจ้งยกเลิก หรือแจ้งการเข้า หรือออก ได้ทั้งหมดผ่านทางเราหรือทางระบบได้ทันที

ทีมดูแลที่เชี่ยวชาญประกันกลุ่มธุรกิจโดยตรง

ลูกค้าของทางเรานั้นได้มีการดูแลโดยกลุ่มดูแลลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญทางประกันกลุ่มธุรกิจโดยตรง มั่นใจในทีมงานของเราได้ทันที

เชื่อมั่นกับประกันการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัยของท่านกับทางเรา

ทางเรามีกลุ่มลุกค้าธุรกิจที่ไว้ใจและเชื่อมันให้เราดูแลอยู่หลากหลายบริษัท

การบริการ คือปัจจัยหลักของเรา

การบริการลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับเรา โดยที่ลูกค้าสามารถวางใจให้เราดูแลธุรกิจ และบริษัทของท่านได้สำหรับประกันภัย

บริษัทประกันชั้นนำ มาเพื่อดูแลคุณ

ทางเรานั้นได้คัดสรรบริษัทประกันชั้นนำ ที่เข้ากับรูปแบบของธุรกิจของคุณ ด้วยความเชี่ยวชาญจากทางเรา ทางเราจะรู้ว่าแผนประกันแบบไหนจะต้องเป็นบริษัทประกันไหน

เห็นผลทันที

เห็นผลในการประหยัดค่าเบี้ยประกันกับทางเราทันที ไม่ว่าจะเป็นแผนประกันเดิม หรือแผนประกันใหม่ที่ทางเราได้จัดหาให้ ทางเรานั้นได้คัดสรรแผนประกันที่คุ้มครองดีและราคาประหยัดมาให้ท่านแล้ว

ประหยัดเบี้ยการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัยกับเราทันที

ประหยัดเบี้ยประกันกลุ่มธุรกิจด้วยแผนประกันพิเศษสำหรับธุรกิจของท่านกับเราทันที

22%
เรทเฉลี่ยในการประหยัดต่อกรมธรรม์

ตัวเลขเฉลี่ยในการประหยัดค่าเบี้ยประกันต่อกรมธรรม์สำหรับธุรกิจที่มีการซื้อกรมธรรม์กลุ่มธุรกิจกับทางเรา

98%
เรทเฉลี่ยในอัตราความพึงพอใจ

เรทเฉลี่ยในอัตราความพึงพอใจจากลูกค้าของเราในการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการหาแผนประกัน ในการบริการ และประสานงานเคลม

Application ช่วยจัดการบริหารจัดการประกันกลุ่มสำหรับธุรกิจของคุณ

ทำให้ประกันกลุ่มธุรกิจ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วย Application ของเรา : ซื้อประกัน, จัดการกรมธรรม์, แจ้งเข้า, แจ้งออก, ยกเลิกกรมธรรม์ ผ่านทาง Application ของเราได้ทันที

เช็คดิประกันกลุ่ม Application
Clients

ลูกค้าของเรา :

ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม ลูกค้าประกันกลุ่ม

เราพร้อมที่จะดูแลคุณ

เราพร้อมที่จะดูแลคุณ ปรึกษากับทางเราสำหรับกรมธรรม์ของท่านได้ทันที
โทรหาเรา
จันทร์-เสาร์ 9:00-17:00
อีเมล์หาเรา
เราจะตอบกลับในเร็วที่สุด
แอดไลน์หาเรา
เราจะตอบกลับในเร็วที่สุด

สนใจซื้อการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย หรือมีคำถามเกี่ยวกับแผนประกัน ?