ประกันรถใหญ่ รถบรรทุก 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ รหัส 320

เปรียบเทียบแผน ประกันรถใหญ่รหัส 320 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ HINO ISUZU NISSAN MITSUBISHI VOLVO SCANIA UD FUSO ประเภท 1,2+,3+,3

ผ่อน 0% 10 เดือน
สะดวกและรวดเร็ว
การันตีราคาที่ดีที่สุด
ประกันรถใหญ่ รถบรรทุก 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ รหัส 320

ประกันรถใหญ่ บรรทุก รหัส 320 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน หรือเกิน 12 ตัน ใช้เพื่อพาณิชย์

รถที่รับประกันภัยได้ :

รถบรรทุกตู้แห้ง หรือ ตู้เย็น

เป็นรถบรรทุกตู้ทึบที่มีตู้ต่อเติม เป็นตู้แห้ง หรือตู้เย็น โดยส่วนใหญ่แล้วรถบรรทุกแบบนี้จะเปิดท้ายได้ และมีน้ำหนักไม่เกิน 12 ตันและจะเป็นรถ 4 ล้อหรือ 6 ล้อ รถแบบนี้จะเป็นรถแบบตอนเดียวนั่งได้ 2-3 คนข้างหน้าเท่านั้น

รถบรรทุกยกเทได้ (รถดั๊มพ์)

รถบรรทุกแบบเทได้นั้นจะเป็นรถแบบที่มีอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมด้านหลังที่สามารถเทและยกสินค้าได้ เช่น ทราย หิม ปูน อิฐ โดยที่อุปกรณืที่ติดตั้งข้างหลังนั้นจะเป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ โดยปกติแล้วรถแบบนี้จะมีน้ำหนักไม่เกิน 12 ตัน และไม่เกิน 6 ล้อ 

รถบรรทุกโม่ปูน

รถประเภทนี้โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นรถบรรทุกขนปูน ขนคอนกรีน หรือเป็นรถโม่ผสมคอนกรีตขนาดใหญ่ โดยปกติแล้วจะมีสองแบบ คือ รถบบรรทุกโม่ปูน 10 ล้อ และจะมีรถโม่ที่เล็กกว่านั้นอยู่ที่ 6 ล้อ

รถบรรทุกมีเครื่องทุ่นแรงไฮดรอลิกส์เครน

รถประเภทนี้เป็นรถแบบที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมคือตัวทุ่นแรงไฮดรอลิกส์เครน ที่โดยปกติแล้วเอาไว้ยกของหนักหรือติดตั้งกระเช้าขึ้นไป

รถบรรทุกมีเครื่องทุ่นแรงเฮี๊ยบ

รถบรรทุกเครื่องทุ่นแรงเฮี๊ยบเป็นรถบรรทุกที่ติดตั้งเครนสำหรับยกสิ่งของ ที่สามารถพับเก็บได้และสามารถรับน้ำหนักได้สูงมากจำนวนหนึง รถประกันเภทนี้โดยปกติแล้วจะเป็นรถ 4 ล้อหรือ6 ล้อ สามารถพับเก็บได้

รถเครน

รถเครนเป็นรถที่เป็นรถที่เอาไว้ยกสิ่งของที่หนักและสามารถคลื่นย้ายสิ่งของนั้นด้วยเครนที่ยกขึ้น โดยปกติแล้วจะมีแบบที่เคลื่อนที่ได้ และเคลื่นที่ไม่ได้

รถบรรทุกติดตั้งฮุกลิฟท์

รถบรรทุกที่ติดตั้งฮุกลิฟท์จะเป็นประเภทรถที่มีการติดตั้งฮุกลิฟท์เพื่อทำการยกของหนัก หรือยกเทกระบะได้ด้วยความรวดเร็ว และจะถูกว่าแบบอื่นๆ

รถบรรทุกมีเครื่อรถบรรทุกติดตั้งเครื่องฉีดปูน

รถประเภทนี้จะเป็นรถที่มีเครื่องฉีดปูน ฉีดคอนกรีตไว้อยู่ด้านหลัง โดยเครื่องนี้จะทำการฉึดปูน หรือคอนกรีตด้วยระบบไฮดรอลิกโดยการที่เครื่องนี้จะฉีดดำน้ำให้ไฟลไปตามท่อต่างๆในตัวเรื่องโดยที่เครื่องนี้จะสามารถลำเลียงและฉีดอนเกรียดได้เป็นอย่างดี

ประเภทประกันรถใหญ่ บรรทุก รหัส 320 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน หรือเกิน 12 ตัน ใช้เพื่อพาณิชย์ที่สามารถซื้อได้

ประกันรถใหญ่ บรรทุก รหัส 320 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน หรือเกิน 12 ตัน ใช้เพื่อพาณิชย์ประเภท 1

ประกันภัยชั้น 1 (ซ่อมเขา ซ่อมเรา สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม) จะเป็นประเภทที่คุ้มค่าและมีคนใช้กันเยอะมากที่สุด ประกันประเภทนี้จะเป็นประเภทที่คุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด โดยที่ประกันชั้น 1 นี้มีขอบเขตความคุ้มครองคือ คุ้มครองต่อความเสียหายชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของผู้เอาประกันและคู่กรณี, คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลของผู้เอาประกันและคู่กรณี, คุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ หรือน้ำท่วมกับรถของผู้เอาประกัน - โดยปกติแล้วเบี้ยประกันของประกันชั้น 1 ของประกันรถใหญ่ รถบรรทุก 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ รหัส 320 จะแพงที่สุด แต่ถ้ารถใช้งานเยอะ ได้วิ่งทำงานเยอะ ประกันประเภทนี้จะคุ้มค่ามากที่สุดเช่นกัน

ประกันรถใหญ่ บรรทุก รหัส 320 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน หรือเกิน 12 ตัน ใช้เพื่อพาณิชย์ประเภท 2+

สำหรับประกันประเภท 2+ (ซ่อมเขา ซ่อมเรา สูญหาย ไฟไหม้) นั้นจะเป็นเภทที่คุ้มค่ารองลงมาจากประกันชั้น 1 ประกันประเภทนี้มีขอบเขตความคุ้มครองเหมือนกับประเภท 1 คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายและทัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณี แต่ไม่ประกันเภทนี้ในการเคลมอุบัติเหตุจะต้องมีคู่กรณี (เคลมได้ก็ต่อเมื่อมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก เช่นชนรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์) ประกันชั้น 2+ นี้เป็นที่นิยมเช่นกันหากใช้รถน้อย

ประกันรถใหญ่ บรรทุก รหัส 320 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน หรือเกิน 12 ตัน ใช้เพื่อพาณิชย์ประเภท 3+

ประกันภัยชั้น 3+ (ซ่อมเขา ซ่อมเรา) นั้นมีความคุ้มครองเหมือนประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ แต่จะไม่มีความคุ้มครองของรถหาย ไฟไหม้ โดยประกันประเภทนี้ จะคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต, ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณี แต่จะไม่คุ้มครองรถหาย หรือไฟไหม้ และจะต้องมีคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก เช่นรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ เท่านั้นในการเคลมอุบัติเหตุ

ประกันรถใหญ่ บรรทุก รหัส 320 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน หรือเกิน 12 ตัน ใช้เพื่อพาณิชย์ประเภท 3

ประกันภัยชั้น 3 นี้จะเป็นประเภทที่ประหยัดที่สุด เหมาะกับคนที่ใช้รถน้อยจริงๆเพราะเนื่องจากประกันชั้น 3 นี้มีความคุ้มครองให้แค่บุคคลที่สาม ประกันเภทนี้จะไม่คุ้มครองรถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกัน จะไม่มีความคุ้มครองของรถยนต์ สูญหาย ไฟใหม้และน้ำท่วม แต่จะมีความคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินของคู่กรณี และความเสียหายของชีวิต ร่างกายทั้งเราและคู่กรณี

เนื่องด้วยที่ว่าเงื่อนไขการรับประกันภัยของแต่ละบริษัทประกันในนั้นจะต่างกันไป ทางเราจึงแนะนำให้ศึกษาเงื่อนไขก่อนแต่ละแผน หรือแต่ละบริษัทประกันที่ท่านนั้นได้เลือกซื้ออยู่ก่อนที่จะตกลงชำระเงินและทำประกัน

ทำยังไงให้ได้ราคาที่ดีที่สุด ?

กลุ่มบริษัท

หากท่านเป็นบริษัท หรือซื้อประกันในนามบริษัท ทางเรารบกวนให้ท่านติดต่อทางเจ้าหน้าที่ทางเราทันที เนื่องจากท่านจะได้ค่าเบี้ยประกันพิเศษ และได้ส่วนลดเพิ่มเติม ผ่านทาง LINE แชทกับทางเรา หรือผ่านทาง Email [email protected]

ส่วนลดกลุ่ม

หากท่านมีรถมากกว่า 3 คัน ทางเรารบกวนให้ท่านติดต่อทางเจ้าหน้าที่ทางเราทันที เนื่องจากรถยนต์ที่ทำประกันหากมีมากกว่า 3 คนขึ้นไป ท่านจะได้ค่าเบี้ยประกันพิเศษ และได้ส่วนลดเพิ่มเติม ผ่านทาง LINE แชทกับทางเรา หรือผ่านทาง Email [email protected] 

ระบุผู้ขับขี่

การทำให้เบี้ยประกันถูกขึ้นนั้นจะสามารถระบุผู้ขับขี่เพิ่มเติมลงไปได้ โดยที่จะระบุได้มากสุด 2 ท่าน ซึ่งจะทำให้เบี้ยประกันนั้นถูกลง 20-30% แต่ถ้าหากรถของท่านนั้นมีคนใช้งานหลายท่าน ทางเราจะไม่แนะนำให้ระบุผู้ขับขี่

ค่าเสียหายส่วนแรก

การที่ติดค่าเสียหายส่วนแรกบนกรมธรรม์ จะทำให้เบี้ยประกันนั้นถูกขึ้นมามากพอสวร ซึ่งทางมีอุบัตเหตุ ทางผู้เอาประกันจะต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกก่อนทันทีในการเคลม ทางเราจึงไม่แนะนำให้ซื้อแผนที่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ขั้นตอนในการซื้อประกันรถใหญ่ รหัส 320

ขั้นตอนการซื้อ และเอกสารที่ต้องใช้ในการทำประกันภัยรถยนต์สำหรับทุกบริษัทประกันมี :

  1. กรอกซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซค์ หรือซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ของเรา
  2. ส่งสำเนาทะเบียนรถ
  3. ส่งสำเนาบัตรประชาชน
  4. ส่งรูปถ่ายรถยนต์ของคุณ (ซ้าย,ขวา,หน้า,หลัง) เพื่อทำการตรวจภาพรถ (เฉพาะประเภท 1 เท่านั้น)*
  5. ชำระค่าเบี้ยประกัน
  6. คุ้มครองทันที (พร้อมส่งเอกสาร PDF ให้ก่อนในเบื้องต้น)
  7. เอกสารกรมธรรม์ตัวจริงจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งของท่านภายใน 7-14 วัน

*บางบริษัทประกันนั้น ทางลูกค้าสามารถถ่ายรูปรถ (ซ้าย,ขวา,หน้า,หลัง) ส่งเข้ามาเพื่อทำการตรวจสภาพรถเองได้ทันที แต่บางบริษัทประกันจะเป็นคนตรวจสภาพรถของท่านเอง ซึ่งทางบริษัทประกันจะโทรไปนัดสถานที่ และไปหาท่านเพื่อตรวจสภาพรถ (โปรดดูรายละเอียดแผนประกันที่ตรวจสภาพรถเองได้ และแผนที่บริษัทประกันนั้นตรวจเองได้เวลาเปรียบเทียบแผนประกัน)

เอกสารต่างๆสามารถส่งเข้ามาเป็นรูปถ่ายได้ผ่านทาง LINE แชทกับทางเรา หรือผ่านทาง Email [email protected]

คำถามที่พบบ่อย

จะรู้ได้ยังไงว่า รถบรรทุกรหัส 320 ของท่านสามารถซื้อประกันได้รึเปล่า ?

โดยปกติแล้วทางบริษัทประกันสามารถรับประกันรถบรรทุก รหัส 320 ได้หมดแต่เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่บริษัทประกันนั้นเป็นคนกำหนด ทางเราจึงแนะนำให้ท่านศึกษาเงื่อนไขการรับประกันภัยของทางบริษัทประกันนั้นๆก่อนซื่อ เพื่อที่จะได้ทราบเป็นที่แน่นอนว่าเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้าง

รับยี่ห้อไหนบ้างสำหรับ รถบรรทุก รถใหญ่รหัส 320 ?

หากท่านมียี่ห้อตามนี้ HINO ISUZU NISSAN MITSUBISHI VOLVO SCANIA UD FUSO ท่านสามารถเช็คแผนและราคาเบี้ยประกันผ่านทางหน้าเว็บไซค์ของเราได้ทันที หากเป็นรุ่นอื่นโปรดติดต่อทางเราทันที 

รถบรรทุกที่รับประกัน มีรับประกันรถแบบไหนบ้าง ในส่วนของจำนวนล้อ ?

ทางเราสามารถรับประกันภัย และหาแผนประกันภัยให้กับรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อ ได้ โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันภัยก่อนตามแผนนั้นๆที่ท่านสนใจเพิ่มเติมเช่นกัน

ทำไมมีแแต่แผนซ่อมอู่ ?

โดยส่วนใหญ่แล้วรถใหญ่ หรือรถบรรทุกแบบนี้ จะเป็นการใช้เพื่อทางพาณิชย์ ใช้เพื่อดำนเนินการในธุรกิจ ทางบริษัทประกันนั้นจะมีแผนแค่ซ่อมอู่เท่านั้นในกลุ่มรหัสของ 320 รถใหญ่และรถบรรทุก 

อุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ คืออะไร ?

หมายถึง อุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ สำหรับรถยนต์บางประเภท ซึ่งทำให้ความเสี่ยงภัยในการใช้รถเพิ่มขึ้น และมีผลทำให้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นด้วย เช่น อุปกรณ์ดัมพ์หรือเครื่องไฮดรอลิค (Hydraulic) หรือรถยนต์บรรทุกที่มีเครื่องทำความเย็น ฯลฯ

อุปกรณ์ตกแต่งอะไรให้บ้าง ที่อยู่ในการคุ้มครองของกรมธรรม์โดยไม่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม ?

กรมธรรม์รถหากเป็นกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองเพิ่มเติม ผู้เอาประกันจะสามารถเลือกได้ว่าจะคุ้มครองอะไรในตัวรถบ้าง โดยที่ให้บวกค่าอุปกรณ์ตกแต่งไปกับทุนประกันได้ทันที เช่น ทุนประกันที่ต้องการ (เช่น ทุนรถยนต์ 400,000 บาท อุปกรณ์ดัมพ์หรือเครื่องไฮดรอลิค (Hydraulic)  50,000 บาท ให้ใส่ 450,000 บาท) อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น  อุปกรณ์ดัมพ์หรือเครื่องไฮดรอลิค (Hydraulic) หรือรถยนต์บรรทุกที่มีเครื่องทำความเย็น ฯลฯ 

ซื้อ-ชำระแล้ว คุ้มครองเลยรึเปล่า ?

หลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะเปิดความคุ้มครองให้ทันทีของคุณทันที ซึ่งหากเกิดเหตุ ผู้เอาประกันสามารถโทรแจ้งอุบัติเหตุได้ทันทีกับทาง Hotline ของบริษัทประกันแต่ละบริษัท

ต้องติดต่อใครเวลาเกิดอุบัติเหตุ ?

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกกรมธรรม์จะมีเบอร์ Hotline แต่ละบริษัทประกันอยู่แล้ว ถ้ามีการเกิดเหตุขึ้นทางผู้เอาประกันสามารถโทรแจ้งเคลมได้ตลอด 24 ชั่วโมง จันทร์- อาทิตย์ โดยผู้เอาประกันสามารถเช็คเบอร์โทร Hotline ของแต่ละบริษัทประกันได้ที่ เบอร์แจ้งเหตุบริษัทประกัน

หากระบุชื่อ เบี้ยประกันจะถูกลงมั้ย ?

การระบุชื่อนั้นโดยปกติแล้วจะทำให้ค่าเบี้ยประกันถูกลง แต่โดยส่วนมากแผนประกันที่ทางบริษัทประกันนั้นทำออกมานั้นจะได้ทำส่วนลดระบุชื่อผู้ขับขี่เข้าไปแล้ว ซึ่งเบี้ยที่อยู่บนหน้าเว็บไซค์ของเราได้รวมส่วนลดระบุชื่อผู้ขับขี่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งไม่สามารถระบุผู้ขับขี่เพิ่มเติมได้ โดยบางทีสำหรับบางบริษัทเวลาระบุชื่อผู้ขับขี่เข้าไปเบี้ยประกันอาจจะแพงว่าเดิม ด้วยเนื่องจากส่วนลดผู้ขับขี่ต้องพ่วงเข้าไปกับฐานเบี้ยประกันที่ยังไม่ได้ทำส่วนลดออกมา เบี้ยเลยแพงว่าเบี้ยปกติ

ประกันคุ้มครองสูงสุดกี่ปี ?

การรับประกันภัยรถยนต์นั้นจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันนั้นเป็นคนกำหนด แต่ละบริษัทนั้นจะรับปีรถที่ไม่เหมือนกัน แต่โดยส่วนมาก ประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นทางบริษัทประกันจะรับรถไม่เกิน 7 ปี และชั้น 2+ 3+ รับรถไม่เกิน 15 ปี และประกันรถชั้น 3 นั้นจะไม่จำกัดอายุรถ

มีส่วนลดประวัติดีมั้ย ถ้าไม่มีการเคลมเกิดขึ้น ?

ในส่วนของส่วนลดประวัติดี ถ้าหากไม่มีการเกิดการเคลมเกิดขึ้น จะได้ส่วนลดประวัติดี 20% ถ้าไม่มีเคลมเกิดขึ้นค่าเบี้ยประกันจะถูกลงไป 20% ในปีต่อไปจนถึงระยะเวลากำหนดของทางบริษัทประกัน *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด บางบริษัทมีส่วนลดประวัติดีให้และบางบริษัทไม่มีส่วนลด

ถ้ามีกล้องติดรถ เบี้ยประกันจะถูกลงมั้ย ?

ด้วยข้อกฏหมายของทาง คปภ. หากติดกล้องแล้วทางผู้เอาประกันจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้น 5% เวลาเช็คเบี้ยประกันผ่านทางหน้าเว็บไซค์ของเราอย่าลืมกด "มีกล้อง" เพื่อดูแผนประกันที่ได้มีส่วนลดกล้องเข้าไปแล้ว

เอกสารตัวจริงจะได้ภายในกี่วันทำการ ?

ในส่วนของกรมธรรม์จะรับได้เป็นกรมธรรม์ตัวจริง กับ PDF ไฟล์เอกสาร

ในส่วนของไฟล์ PDF ทางลูกค้าสามารถรับได้ใน LINE หรือ Email ภายใน 1 วัน ซึ่งทางลูกค้าสามารถพิพม์จากไฟล์นี้และใช้งานได้จนกว่าท่านจะได้รับกรมธรรม์ตัวจริง

ในส่วนของกรมธรรม์ตัวจริง ระยะเวลาการออกกรมธรรม์จะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันว่าแต่ละที่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ โดยประมาณแล้วเอกสารตัวจริงจากบริษัทประกันจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วันซึ่งทางเราจะจัดส่งไปให้ตามที่สุดจัดส่งเอกสารของท่าน หรือท่านสามารถเข้ามารับเองได้ทันทีที่ออฟฟิศของเรา

ช่องทางการชำระเงิน มีแบบไหนบ้าง ?

ในส่วนของช่องทางการชำระเงิน ทางเรามีหลากหลายวิธีการชำระเงิน โปรดดูรายละเอียดได้ที่ ช่องทางการชำระเงิน

จะติดต่อได้ยังไง ?

สามารถติดต่อเราได้ที่ Hotline : 02-985-9000 หรือ LINE@ @checkdi หรือ Email : [email protected]

เวลาทำการ จ-ส : 08:00 - 17:30

ทำไมต้อง เช็คดิ
ประหยัดค่าเบี้ยประกัน
เปรียบเทียบราคาประกันและประหยัดค่าเบี้ยประกันทันที ส่วนลดสูงสุดถึง 50%
ง่าย รวดเร็ว
เช็คและเปรียบเทียบแผนประกันอย่างรวดเร็ว หาข้อเสนอที่เหมาะสมกับตัวคุณได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิ๊ก
ข้อเสนอที่คุณต้องการ
เราได้เรียบเรียงแผนประกันมากกว่า 40 บริษัทประกันมาให้คุณได้หาแผนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
บริการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญของเรา
หายห่วงได้ กับการบริการดูแลลูกค้าจากผู้เชี่ยวชาญของเรา ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ

ทำประกันขั้นตอนง่ายๆกับเรา

เลือกประกันที่คุณสนใจ
เลือกประกันที่คุณสนใจ
หาแผนประกันที่คุณต้องการ
หาแผนประกันที่คุณต้องการ
คุ้มครองและจัดส่งเอกสารทันที
คุ้มครองและจัดส่งเอกสารทันที

รีวิวลูกค้า

คุณเค้ก

โทรเข้าไป แล้วมีเจ้าหน้าที่คุณเป้บริการดีมากค่ะ ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ ขอบคุณมากค่ะ

คุณต้า

เบี้ยประกันถูกกว่าเจ้าอื่นพอสมควร ไม่แนะนำที่ไหนเป็นพิเศษ แนะนำให้ความคุ้มค่ากับเรามากที่สุด ดีค่ะ

คุณเวนดี้

ได้ลองเข้าเว็ปไซค์และเช็คเบี้ยประกันดู ราคาดีและบริการรวดเร็วมากครับ คุณพลอยดูแลดีมากครับ

คุณพิตตี้

เพื่อนแนะนำให้มาลองเช็คราคาดู เห็นว่าราคาถูกดี พนักงานคุยง่าย ก็เลยเลือกซื้อผ่าน เช็คดิค่ะ

ทำประกันออนไลน์อย่างมั่นใจ

ทำประกันออนไลน์อย่างมั่นใจ พร้อมการรับรอง เชื่อถือ และมั่นใจได้
38
บริษัทประกันภัย
12/2544
เลขที่ใบอนุญาต
24
ปีในประสบการณ์