ประกันสำหรับสนามบอล

ค้นหาแผนประกันภัยที่ดีที่สุดสำหรับสนามบอลของคุณ - เปรียบเทียบแผนประกันและประหยัดทันที!

เช็คราคาประกันธุรกิจ
ข้อมูลที่อยู่

ความคุ้มครองหลักของประกันสนามบอล

เจ้าของธุรกิจ สนามบอล ย่อมเข้าใจถึงความสำคัญของการปกป้องธุรกิจของคุณจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทุกทุกเมื่อ หนึ่งในวิธีการปกป้องธุรกิจของคุณจากความไม่แน่นอนคือการทำประกัน SME ซึ่งให้ความคุ้มครองธุรกิจของคุณเเบบครบถ้วน จากสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียกับคุณ เราได้สำรวจเเละรวบรวมความคุ้มครองประกัน SME ประเภทต่างๆไว้ให้คุณเพื่อช่วยคุณปกป้องธุรกิจของคุณเบบง่ายๆ เพื่อให้คุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

รายการความคุ้มครอง

 1. ความคุ้มครองอัคคีภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ
 2. ความคุ้มครองการลักทรัพย์และการโจรกรรม
 3. ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 4. ความคุ้มครองกระจก
 5. ความคุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้า ลัดวงจร
 6. การซ่อมแซมตัวอาคารจากการโจรกรรมงัดแงะ
 7. ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
 8. ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเพื่อการดับเพลิง
 9. ความคุ้มครองป้าย
 10. ค่าเช่าชั่วคราว
 11. เงินทดแทนการสูญเสียรายได้

ความคุ้มครองอัคคีภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ

ความคุ้มครองพื้นฐานที่ ที่ประกัน SME ต้องมีคือความคุ้มครองอัคคีภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ ความคุ้มครองนี้ปกป้องธุรกิจของคุณจากความสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยลมพายุ ภัยจากยานพาหนะ  ภัยจากควัน ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากนํ้า ภัยไฟป่า ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากการระเบิด ภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการ กระทําอย่างป่าเถื่อนหรือการกระทําอันมีเจตนา ร้าย ภัยลูกเห็บ


ความคุ้มครองการลักทรัพย์และการโจรกรรม

คุ้มครอง การโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ นอกจากนี้ บางกรมธรรม์ยังขยายความคุ้มครองไปถึง การสูญเสียหรือเสียหายของเงินภายในสถานที่ เอาประกันภัย จากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย อีกด้วย


ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายต่อความบาดเจ็บต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ภายในสถานที่ เอาประกันภัย


ความคุ้มครองกระจก

ความคุ้มครองกระจกช่วยปกป้องธุรกิจของคุณจากความสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากการแตกหักของกระจกโดยมีสาเหตุจากอุบัติเหต การคุ้มครองนี้มีความสำคัญมากสำหรับธุรกิจที่มีหน้าร้านหรือหน้าต่างกระจกขนาดใหญ่


ความคุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้า ลัดวงจร

คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้า ลัดวงจรหรือ การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง


การซ่อมแซมตัวอาคารจากการโจรกรรมงัดแงะ

การคุ้มครองการซ่อมแซมทางเข้าช่วยปกป้องธุรกิจของคุณจากความสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากการโจรกรรมหรือการบุกเข้าทำลายตัวอาคารเเละคุ้มครองการซ่อมแซมตัวอาคารจากการโจรกรรมงัดแงะ


ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย

การคุ้มครองค่าขนย้ายซากทรัพย์สินช่วยปกป้องธุรกิจของคุณจากความสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากภัย จาก ข้อที่ 1 ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองอัคคีภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ


ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเพื่อการดับเพลิง

ความคุ้มครองการดับเพลิงช่วยปกป้องธุรกิจของคุณจากการสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเพื่อการดับเพลิง


ความคุ้มครองป้าย

การคุ้มครองป้ายโฆษณา ปกป้องธุรกิจของคุณจากความสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากความเสียหายของโฆษณา อันเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครอง และ อุบัติเหตุที่เกิดจากสาเหตุภายนอก เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด การโจรกรรมหรืออุบัติเหตุที่เกิดกับบุคคลภายนอกที่เกิดจาก ป้ายโฆษณา


ค่าเช่าชั่วคราว

การคุ้มครองค่าเช่าชั่วคราวปกป้องธุรกิจของคุณจากความสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากความจำเป็นต้องเช่าร้านค้าชั่วคราว ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเช่าร้านค้าชั่วคราวขณะที่สถานที่ธุรกิจของคุณกำลังถูกซ่อมแซมหรือสร้างใหม่หลังจากเกิดเหตุ


เงินทดแทนการสูญเสียรายได้

คุ้มครองเงินทดแทนการสูญเสียรายได้
การคุ้มครองเงินสำรองการสูญเสียรายได้ช่วยปกป้องธุรกิจของคุณจากความสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ได้รับการคุ้มครองเเล้วเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียรายได้


การเลือกความคุ้มครองประกัน สนามบอล ที่เหมาะสม

การเลือกประกันธุรกิจ ที่เหมาะสมกับ สนามบอล ของคุณ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ คุณควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อระบุประเภทของการคุ้มครองที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ ทางเราสามารถช่วยปรับการคุ้มครองเพื่อให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะและงบประมาณในการทำประกันภัยของธุรกิจของคุณได้

ขั้นตอนในการซื้อประกันสนามบอล 

ซื้อประกันร้านค้าง่ายๆเพียงแค่ทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการซื้อ และเอกสารที่ต้องใช้ในการทำประกันร้านค้าสำหรับทุกบริษัทมีดังนี้ :
 1. กรอกซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซค์ หรือซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ของเรา (มีระบบ Application พร้อม)
 2. ชำระค่าเบี้ยประกัน
 3. ส่งสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 4. คุ้มครองทันที (พร้อมส่งเอกสาร PDF ให้ก่อนในเบื้องต้น)
 5. เอกสารกรมธรรม์ตัวจริงจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งของท่านภายใน 7-14 วัน
เอกสารต่างๆสามารถส่งเข้ามาเป็นรูปถ่ายได้ผ่านทาง LINE แชทกับทางเรา หรือผ่านทาง Email [email protected]
ทำไมต้อง เช็คดิ
ประหยัดค่าเบี้ยประกัน
เปรียบเทียบราคาประกันและประหยัดค่าเบี้ยประกันทันที ส่วนลดสูงสุดถึง 50%
ง่าย รวดเร็ว
เช็คและเปรียบเทียบแผนประกันอย่างรวดเร็ว หาข้อเสนอที่เหมาะสมกับตัวคุณได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิ๊ก
ข้อเสนอที่คุณต้องการ
เราได้เรียบเรียงแผนประกันมากกว่า 40 บริษัทประกันมาให้คุณได้หาแผนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
บริการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญของเรา
หายห่วงได้ กับการบริการดูแลลูกค้าจากผู้เชี่ยวชาญของเรา ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ

ทำประกันขั้นตอนง่ายๆกับเรา

เลือกประกันที่คุณสนใจ
เลือกประกันที่คุณสนใจ
หาแผนประกันที่คุณต้องการ
หาแผนประกันที่คุณต้องการ
คุ้มครองและจัดส่งเอกสารทันที
คุ้มครองและจัดส่งเอกสารทันที

บริษัทประกันที่เข้าร่วม

เราคัดสรรเฉพาะบริษัทประกันภัยชั้นนำสำหรับคุณ

เราพร้อมที่จะดูแลคุณ

เราพร้อมที่จะดูแลคุณ ปรึกษากับทางเราสำหรับกรมธรรม์ของท่านได้ทันที
โทรหาเรา
จันทร์-เสาร์ 9:00-17:00
อีเมล์หาเรา
เราจะตอบกลับในเร็วที่สุด
แอดไลน์หาเรา
เราจะตอบกลับในเร็วที่สุด