ประกันเดินทางไปแอลเบเนีย (Albania) ประกันเดินทางไปแอลเบเนีย (Albania)

ซื้อประกันเดินทางไปแอลเบเนีย คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปแอลเบเนีย (Albania)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศแอลเบเนีย

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป แอลเบเนีย (Albania)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปแอลเบเนียไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่แอลเบเนียที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในแอลเบเนีย

แอลเบเนียเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความหลากหลาย ถ้าคุณกำลังวางแผนท่องเที่ยวไปยังแอลเบเนีย นี่คือรายการของ 7 สถานที่ที่ควรเยี่ยมชม:

1. ทิรานา เมืองเทิร์นา

เมืองเทิร์นาเป็นเมืองที่สวยงามและเป็นที่น่าสนใจในแอลเบเนีย มีบรรยากาศเมืองเล็กน่ารักและอากาศสดชื่น คุณสามารถสำรวจถนนเมืองและพื้นที่สาธารณะที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารท้องถิ่น รวมถึงเยี่ยมชมโบสถ์และสถาปัตยกรรมโบราณในเมือง

2. ริเวีย กาซิเม้ร์เท ชายฝั่งริเวีย

ชายฝั่งริเวียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและที่อยู่ในแอลเบเนีย มีชายฝั่งที่หลากหลายของทะเลอดธรรมชาติที่งดงาม คุณสามารถพักผ่อนในชายฝั่งทรายขาวและสนุกกับกิจกรรมทางน้ำเช่น ล่องเรือ ดำน้ำ และตื่นเต้นกับกิจกรรมน้ำที่สถานีบริการชายฝั่ง

3. กรุงทิรานา เมืองทิรานา

เมืองทิรานาเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแอลเบเนีย มีสถาปัตยกรรมโบราณที่สวยงามและวัดที่สำคัญ คุณสามารถสำรวจสนามกีฬาและถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร รวมถึงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และองค์กรทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจในเมือง

4. ชอร์เปริง ชายฝั่งชอร์เปริง

ชายฝั่งชอร์เปริงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชายฝั่งทะเลที่สวยงามและท่ามกลางธรรมชาติ คุณสามารถพักผ่อนในชายฝั่งทรายขาวและสนุกกับกิจกรรมทางน้ำเช่น ล่องเรือ ดำน้ำ และสัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามของพื้นที่นี้

5. บาเรียต์ เมืองเบรอต์

เมืองเบรอต์เป็นเมืองที่สวยงามและมีความเป็นอิสระในแอลเบเนีย มีบรรยากาศเมืองโบราณที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามและถนนเมืองที่มีร้านค้าและร้านอาหารท้องถิ่น คุณสามารถเยี่ยมชมปราสาทโบราณและพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจในเมือง

6. ปาร์กแอนด์อเล็กซานเดอร์ แอลเบเนียเสรี

แอลเบเนียเสรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในแอลเบเนีย มีบรรยากาศเมืองที่เป็นอิสระและเป็นที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว คุณสามารถสำรวจถนนและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเมือง รวมถึงการสนุกกับชีวิตกลางคืนที่คาฟเว่อร์และร้านอาหารท้องถิ่น

7. ทะเลอดใต้ ชายฝั่งทะเลอดใต้

ชายฝั่งทะเลอดใต้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชายฝั่งทะเลที่งดงามและทรายขาว คุณสามารถพักผ่อนในชายฝั่งทะเลที่เงียบสงบและสมหวัง รวมถึงสนุกกับกิจกรรมทางน้ำเช่น ล่องเรือ ดำน้ำ และดำน้ำตื้น

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศแอลเบเนียแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ