ประกันเดินทางไปอันดอร์รา (Andorra) ประกันเดินทางไปอันดอร์รา (Andorra)

ซื้อประกันเดินทางไปอันดอร์รา คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปอันดอร์รา (Andorra)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศอันดอร์รา

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป อันดอร์รา (Andorra)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปอันดอร์ราไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่อันดอร์ราที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในอันดอร์รา

อันดอร์ราเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความหลากหลาย ถ้าคุณกำลังวางแผนท่องเที่ยวไปยังอันดอร์รา นี่คือรายการของ 7 สถานที่ที่ควรเยี่ยมชม:

1. ซาลาเซลล์ เมืองอันดอร์ราลาเวล่า

เมืองอันดอร์ราลาเวล่าเป็นเมืองที่สวยงามและเป็นที่น่าสนใจในอันดอร์รา มีบรรยากาศเมืองเล็กน่ารักและอากาศสดชื่น คุณสามารถสำรวจถนนเมืองและพื้นที่สาธารณะที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารท้องถิ่น รวมถึงการเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมโบราณและวัดที่สวยงามในเมือง

2. ซาลาเซลล์ อุทยานแห่งชาติวัลด์อันดอร์รา

อุทยานแห่งชาติวัลด์อันดอร์ราเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาแอลป์ส์ มีธรรมชาติที่งดงามและวิวที่สวยงามของภูเขา คุณสามารถเดินเที่ยวและตะลุยธรรมชาติในพื้นที่นี้ได้ รวมถึงการเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ เช่น ปีนเขา การเดินป่า และการตื่นเต้นในธรรมชาติ

3. ซาลาเซลล์ อุทยานแห่งชาติแวล เด คอมป์

อุทยานแห่งชาติแวล เด คอมป์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอันดอร์รา มีธรรมชาติที่งดงามและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คุณสามารถเดินเที่ยวและสัมผัสกับธรรมชาติในอุทยานนี้ได้ รวมถึงการเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ

4. เอนคัมป์ ศูนย์บริการองค์กรของเอนคัมป์

ศูนย์บริการองค์กรของเอนคัมป์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอันดอร์รา มีศูนย์การค้าที่ใหญ่และร้านอาหารที่หลากหลาย คุณสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและสัมผัสกับบรรยากาศในศูนย์การค้าที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสันทนาการ

5. เอนคัมป์ อุทยานแห่งชาติและทะเลอันดอร์รา

อุทยานแห่งชาติและทะเลอันดอร์ราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอันดอร์รา มีธรรมชาติที่งดงามและวิวทะเลที่สวยงาม คุณสามารถเดินเที่ยวและตะลุยธรรมชาติในพื้นที่นี้ได้ รวมถึงการเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำเช่น ล่องเรือ ดำน้ำ และกิจกรรมนอกบ้านอื่นๆ

6. เอนคัมป์ ศูนย์เมืองอันดอร์รา เวลล์

ศูนย์เมืองอันดอร์รา เวลล์เป็นจุดศูนย์กลางในอันดอร์รา มีร้านค้าและร้านอาหารที่หลากหลายในสไตล์เอรอปเปียน คุณสามารถสำรวจถนนเมืองและสถานที่สำคัญในศูนย์เมือง รวมถึงเพลิดเพลินกับกิจกรรมสังสรรค์และชีวิตกลางคืนที่น่าสนใจ

7. เอนคัมป์ ปาร์คแอนดอร์รานัลิวา

ปาร์คแอนดอร์รานัลิวาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอันดอร์รา มีธรรมชาติที่งดงามและพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง คุณสามารถสัมผัสกับธรรมชาติ ล่องเรือในทะเลอันดอร์รา และเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศอันดอร์ราแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ