ประกันเดินทางไปอาร์มีเนีย (Armenia) ประกันเดินทางไปอาร์มีเนีย (Armenia)

ซื้อประกันเดินทางไปอาร์มีเนีย คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปอาร์มีเนีย (Armenia)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศอาร์มีเนีย

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป อาร์มีเนีย (Armenia)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปอาร์มีเนียไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่อาร์มีเนียที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในอาร์เมเนีย

อาร์เมเนียเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคคาคัสสต์ ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ดังนั้น เรามาสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในอาร์เมเนียกันเถอะ!

1. เมืองเอริวัน

เมืองเอริวันเป็นเมืองหลวงและเมืองที่สำคัญของอาร์เมเนีย ที่นี่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวอาร์เมเนีย นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยอาร์เมเนียและโบสถ์ที่สำคัญอื่นๆ ที่คุณสามารถเยี่ยมชมได้

2. ภูเขาอารารัท

ภูเขาอารารัทเป็นภูเขาที่สูงและที่น่าสนใจในอาร์เมเนีย ที่นี่มีทิวทัศน์ที่งดงามและสวยงามมาก คุณสามารถเดินป่าและเดินทางบนภูเขาเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามและมีความสงบเงียบของอาร์เมเนีย

3. วัดเอแชมบาร์

วัดเอแชมบาร์เป็นวัดที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ในอาร์เมเนีย ที่นี่คุณสามารถชมสถาปัตยกรรมที่งดงามและศิลปะที่มีความสวยงาม และสัมผัสกับความเงียบสงบและความสงบของวัด

4. น้ำตกเมเนคเนเซอร์ต

น้ำตกเมเนคเนเซอร์ตเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามและอันดับต้นๆ ในอาร์เมเนีย ที่นี่คุณสามารถเห็นการตกของน้ำตกที่อ่อนโยนและมีองค์ประกอบธรรมชาติที่งดงาม คุณสามารถทำการเดินทางและเดินป่าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของน้ำตกได้

5. อูเซ็ม

อูเซ็มเป็นเมืองที่สวยงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมในอาร์เมเนีย ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมอุโมงค์และองค์กรปกครองท้องถิ่นที่สำคัญ และสัมผัสกับวัฒนธรรมและวัฒนธรรมของชาวอาร์เมเนีย

6. ธรณีวิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

ธรณีวิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอาร์เมเนีย ที่นี่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาศาสตร์และดูแสดงสิ่งสร้างและวัตถุโบราณที่มีความสำคัญ

7. ทะเลหมอกเหนือแห่งแดนอาร์เมเนีย

ทะเลหมอกเหนือแห่งแดนอาร์เมเนียเป็นพื้นที่ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและอันมีเสน่ห์ ที่นี่คุณสามารถชมทะเลหมอกที่เข้มข้นและมีความสวยงามที่ไม่เหมือนใคร คุณจะได้สัมผัสกับอากาศสดชื่นและการเดินทางในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศอาร์มีเนียแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ