ประกันเดินทางไปออสเตรีย (Austria) ประกันเดินทางไปออสเตรีย (Austria)

ซื้อประกันเดินทางไปออสเตรีย คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปออสเตรีย (Austria)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศออสเตรีย

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป ออสเตรีย (Austria)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปออสเตรียไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่ออสเตรียที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในออสเตรีย

ออสเตรียเป็นประเทศที่สวยงามและเต็มไปด้วยภูมิประเทศอันงดงามในยูโรป มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย มาเริ่มสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในออสเตรียกันเถอะ!

1. เมืองเวียนนา

เมืองเวียนนาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่นิยมในออสเตรีย ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมปราสาทเวียนนา และสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองเก่าที่มีอายุมากกว่า 1000 ปี

2. เมืองซาลท์บัร์ก

เมืองซาลท์บัร์กเป็นเมืองบริสุทธิ์และที่นิยมสำหรับการท่องเที่ยวในออสเตรีย ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมดาดฟ้าเทือกเขาอลป์และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาไซค์

3. เมืองเกรซ

เมืองเกรซเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับคนรักศิลปะและวัฒนธรรม ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมโบสถ์และโรงละครที่มีความสวยงาม เช่น โรงละครนายเจ้ากลุ่มโรมันและโรงละครนายเจ้ากลุ่มไบรต์

4. ทะเลหินสีเขียวอัลป์

ทะเลหินสีเขียวอัลป์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ในออสเตรีย ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลหินสีเขียวและภูเขาไซค์ และมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การปีนเขาและการสัมผัสกับธรรมชาติ

5. เมืองอินสบรุค

เมืองอินสบรุคเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจในออสเตรีย ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมปราสาทอินสบรุคและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ออสเตรียในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

6. ฮอลล์สตาต์

ฮอลล์สตาต์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติอันงดงามและแอลป์ที่สวยงาม ที่นี่คุณสามารถท่องเที่ยวและปีนเขาในภูเขาสวยงาม และเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ

7. เมืองเบอร์น

เมืองเบอร์นเป็นเมืองที่มีบรรยากาศเมืองเล็กน่ารักและที่นิยมสำหรับการท่องเที่ยวในซัมเมอร์ ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเที่ยวชมตลาดน้ำและล่องเรือในคลองเมือง

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศออสเตรียแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ