ประกันเดินทางไปอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) ประกันเดินทางไปอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan)

ซื้อประกันเดินทางไปอาเซอร์ไบจาน คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศอาเซอร์ไบจาน

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป อาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปอาเซอร์ไบจานไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่อาเซอร์ไบจานที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในอาเซอร์ไบจาน

อาเซอร์ไบจานเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ที่ช่องคาสปิค ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย มาเริ่มสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในอาเซอร์ไบจานกันเถอะ!

1. เมืองบากู

เมืองบากูเป็นเมืองที่สำคัญและมีความเป็นที่นิยมในอาเซอร์ไบจาน ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมปราสาทบากูและสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองเก่าที่มีอายุมากกว่า 1000 ปี

2. ทางหลวงแม่นำ

ทางหลวงแม่นำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญและที่นิยมในอาเซอร์ไบจาน ที่นี่คุณสามารถเดินเที่ยวและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่งดงามของธรรมชาติและภูเขาแคว้นคาปอคัส

3. วัดสังคีตบอรุ่งเอเล

วัดสังคีตบอรุ่งเอเลเป็นวัดที่สำคัญและมีความสวยงามในอาเซอร์ไบจาน ที่นี่คุณสามารถชมสถาปัตยกรรมและศิลปะที่งดงามของวัด และสัมผัสกับบรรยากาศที่เงียบสงบและสงบของวัด

4. ทะเลอาเซอร์ไบจาน

ทะเลอาเซอร์ไบจานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสวยงามในอาเซอร์ไบจาน ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลและเล่นน้ำทะเลต่างๆ เช่น ดำน้ำ ล่องเรือ หรือกิจกรรมทางน้ำต่างๆ

5. อาเบโยแนสลิม

อาเบโยแนสลิมเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนรักวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมและสำรวจปราสาทและวัดที่มีความสวยงาม รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอาเซอร์ไบจาน

6. ทะเลหมอกกับ

ทะเลหมอกกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติอันงดงามและที่นิยมในอาเซอร์ไบจาน ที่นี่คุณสามารถเดินเที่ยวและปีนเขาในธรรมชาติที่งดงาม และเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ

7. เมืองกับอลา

เมืองกับอลาเป็นเมืองที่มีบรรยากาศเมืองเล็กน่ารักและเป็นที่นิยมสำหรับการท่องเที่ยวในอาเซอร์ไบจาน ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเที่ยวชมตลาดน้ำและล่องเรือในท่าเรือ

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศอาเซอร์ไบจานแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ