ประกันเดินทางไปบังกลาเทศ (Bangladesh) ประกันเดินทางไปบังกลาเทศ (Bangladesh)

ซื้อประกันเดินทางไปบังกลาเทศ คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปบังกลาเทศ (Bangladesh)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศบังกลาเทศ

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป บังกลาเทศ (Bangladesh)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปบังกลาเทศไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่บังกลาเทศที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในบังกลาเทศ

บังกลาเทศเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย มาเริ่มสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในบังกลาเทศกันเถอะ!

1. เมืองดาก้า

เมืองดาก้าเป็นเมืองที่สำคัญและมีความเป็นที่นิยมในบังกลาเทศ ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมวิหารและวัดที่มีความสวยงาม รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของบังกลาเทศในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

2. โบสถ์สต.มารี

โบสถ์สต.มารีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญในบังกลาเทศ ที่นี่คุณสามารถชมสถาปัตยกรรมและความงดงามของโบสถ์ และสัมผัสบรรยากาศศาสนาที่เงียบสงบและสงบของโบสถ์

3. น้ำตกลาลาค์

น้ำตกลาลาค์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและอันมีเสน่ห์ในบังกลาเทศ ที่นี่คุณสามารถชมทิวทัศน์ที่งดงามของน้ำตกและธรรมชาติรอบๆ และเพลิดเพลินกับกิจกรรมการเดินเที่ยวและพักผ่อนใกล้กับธรรมชาติ

4. เมืองโดยา

เมืองโดยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสวยงามในบังกลาเทศ ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมและความงดงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ รวมถึงสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าที่มีอายุมากกว่า 200 ปี

5. ทะเลสาบสันคา

ทะเลสาบสันคาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความงดงามในบังกลาเทศ ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนบนชายหาดทรายขาวและสนุกกับกิจกรรมทางน้ำต่างๆ เช่น การล่องเรือ การดำน้ำ หรือการเล่นกีฬาทางน้ำต่างๆ

6. เมืองปั๊ว

เมืองปั๊วเป็นเมืองที่มีความเป็นที่นิยมในบังกลาเทศ ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมวัดและวังที่มีความสวยงาม รวมถึงสัมผัสบรรยากาศของตลาดและถนนเมืองที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร

7. อุทยานแห่งชาติสันท้า

อุทยานแห่งชาติสันท้าดูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบังกลาเทศ ที่นี่คุณสามารถสำรวจธรรมชาติและพันธุ์สัตว์ที่หายากในพื้นที่ รวมถึงชมทิวทัศน์ของภูเขาและป่าในพื้นที่

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศบังกลาเทศแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ