ประกันเดินทางไปเบนิน (Benin) ประกันเดินทางไปเบนิน (Benin)

ซื้อประกันเดินทางไปเบนิน คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปเบนิน (Benin)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศเบนิน

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป เบนิน (Benin)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปเบนินไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่เบนินที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในเบนิน

เบนินเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย มาเริ่มสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในเบนินกันเถอะ!

1. เมืองโปรตู-โนโว

เมืองโปรตู-โนโวเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเบนิน ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมวัดและอาคารสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์

2. เทือกเขาเฮน

เทือกเขาเฮนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์ที่งดงามและเป็นที่ตั้งของชุมชนเผ่าพันธุ์เขาในเบนิน ที่นี่คุณสามารถเดินเที่ยวในธรรมชาติและสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน

3. วัดแห่งชาติกลอสเซ

วัดแห่งชาติกลอสเซเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเบนิน ที่นี่คุณสามารถชมสถาปัตยกรรมและศิลปะที่สวยงามของวัด รวมถึงสัมผัสบรรยากาศศาสนาที่เงียบสงบและสงบ

4. ทะเลสาบหมึกโต๊ะ

ทะเลสาบหมึกโต๊ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและเป็นที่รู้จักในเบนิน ที่นี่คุณสามารถเดินเที่ยวรอบทะเลสาบและเล่นกิจกรรมทางน้ำต่างๆ เช่น การล่องเรือและการสัมผัสกับธรรมชาติ

5. วังโอวีดุ

วังโอวีดุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเบนิน ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และพื้นที่สาธารณะที่น่าสนใจ รวมถึงช้อปปิ้งและสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น

6. เมืองอูอาด-อุรอง

เมืองอูอาด-อุรองเป็นเมืองที่มีความเป็นที่นิยมในเบนิน ที่นี่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวอูอาด-อุรอง รวมถึงสัมผัสบรรยากาศของตลาดท้องถิ่นและร้านอาหาร

7. เมืองซาว

เมืองซาวเป็นเมืองที่มีความเป็นที่นิยมในเบนิน ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ รวมถึงช้อปปิ้งและสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศเบนินแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ