ประกันเดินทางไปภูฏาน (Bhutan) ประกันเดินทางไปภูฏาน (Bhutan)

ซื้อประกันเดินทางไปภูฏาน คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปภูฏาน (Bhutan)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศภูฏาน

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป ภูฏาน (Bhutan)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปภูฏานไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่ภูฏานที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในภูฏาน

ภูฏานเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่งดงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มากมาย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย มาเริ่มสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในภูฏานกันเถอะ!

1. ศาลาสงฆ์เท่ห์ทรงทอง

ศาลาสงฆ์เท่ห์ทรงทองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่รู้จักในภูฏาน ที่นี่คุณสามารถชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเยี่ยมชมวัตถุมงคลที่สำคัญ

2. วัดไทมเปิลและตั้งแต่ง

วัดไทมเปิลและตั้งแต่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีความเป็นที่นิยมในภูฏาน ที่นี่คุณสามารถชมสถาปัตยกรรมและศิลปะที่เต็มไปด้วยรายล้อมชีวิตและสัญลักษณ์ทางศาสนา

3. ป่าช้างเทือก

ป่าช้างเทือกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในภูฏาน ที่นี่คุณสามารถเดินเที่ยวและสัมผัสกับธรรมชาติของป่าช้างเทือก รวมถึงชมความหลากหลายของพืชท้องถิ่นและสัตว์ป่า

4. ภูเขาจัมโบ

ภูเขาจัมโบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์ที่งดงามและอันมีเสน่ห์ในภูฏาน ที่นี่คุณสามารถเดินป่าและเพลิดเพลินกับกิจกรรมการเดินป่าและการสำรวจธรรมชาติ

5. เมืองปารอ

เมืองปารอเป็นเมืองหลักและเมืองหลวงของภูฏาน ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ รวมถึงสัมผัสบรรยากาศของตลาดท้องถิ่นและร้านอาหาร

6. วัดดอดอเยนกางโก

วัดดอดอเยนกางโกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในภูฏาน ที่นี่คุณสามารถชมสถาปัตยกรรมและศิลปะที่สวยงามของวัด รวมถึงเรียนรู้เรื่องราวทางศาสนาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

7. สุสานทาเค

สุสานทาเคเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในภูฏานที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถชมสถาปัตยกรรมและศิลปะที่สวยงาม รวมถึงสัมผัสบรรยากาศสงบและเงียบสงบของสุสาน

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศภูฏานแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ