ประกันเดินทางไปบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina) ประกันเดินทางไปบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina)

ซื้อประกันเดินทางไปบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่น่าทึ่ง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย มาเริ่มสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนากันเถอะ!

1. บริดจ์กา

บริดจ์กาเป็นเมืองหลักและเมืองหลวงของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมอาคารสถาปัตยกรรมโบราณและสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ รวมถึงสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

2. สะพานสตาร์ี่มอส

สะพานสตาร์ี่มอสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นและถ่ายรูปที่สะพานสตาร์ี่มอสที่มีอายุกว่า 400 ปี

3. อูนา เมืองเก่า

อูนา เมืองเก่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่นิยมในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ที่นี่คุณสามารถชมสถาปัตยกรรมและศิลปะที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. พาร์กแห่งชาติปลานิฉัตร

พาร์กแห่งชาติปลานิฉัตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ที่นี่คุณสามารถเดินเที่ยวในธรรมชาติและสัมผัสกับธรรมชาติที่งดงาม รวมถึงช้อปปิ้งและเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้ง

5. น้ำตกคราวิเทอร์

น้ำตกคราวิเทอร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความเป็นที่รู้จักในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ที่นี่คุณสามารถชมน้ำตกที่สวยงามและเพลิดเพลินกับบรรยากาศธรรมชาติ

6. ซาราเยโว

ซาราเยโวเป็นเมืองที่มีความเป็นที่นิยมในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมอาคารสถาปัตยกรรมโบราณและเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมือง

7. ป่าเท็ร์ดอสาเขต

ป่าเท็ร์ดอสาเขตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถเดินป่าและสัมผัสกับธรรมชาติที่ร่มรื่นและสงบสุข

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ