ประกันเดินทางไปบรูไนดารุสซาลาม (Brunei) ประกันเดินทางไปบรูไนดารุสซาลาม (Brunei)

ซื้อประกันเดินทางไปบรูไนดารุสซาลาม คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปบรูไนดารุสซาลาม (Brunei)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป บรูไนดารุสซาลาม (Brunei)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปบรูไนดารุสซาลามไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่บรูไนดารุสซาลามที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่เที่ยวในบรูไน

พื้นที่ประเทศบรูไนเต็มไปด้วยความหลากหลายและความงดงามของที่เที่ยวที่น่าทึ่ง จากวัดอันงดงามถึงหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนน้ำ และจากพระราชวังอลิอิมานถึงอุทยานแห่งชาติอุลูเท็มบูรง ที่นี่มีทั้งที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์และที่ทำให้คุณได้รับประสบการณ์กับธรรมชาติอันงดงาม ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะนำเสนอ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาที่บรูไน

1. มัสยิดซุลตานอมารีซัยฟุดดีเอน

เริ่มการท่องเที่ยวของคุณด้วยการเยือนมัสยิดซุลตานอมารีซัยฟุดดีเอน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของบรูไน โดดเด่นด้วยทริปิคอลอาศัยขนาดใหญ่และเพดานที่สวยงามที่สุด นอกจากนี้ยังมีที่สักการะทรงพระเจริญ และน้ำบาดาลที่เงียบสงบ คุณสามารถเดินชมและถ่ายรูปความงดงามของมัสยิดได้อย่างอิสระ

2. กัมพูชาเอย์

กัมพูชาเอย์เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนน้ำที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของบรูไน หมู่บ้านนี้มีบ้านเรือนที่สร้างเสร็จเป็นเอกลักษณ์อย่างพิเศษ ทั้งหมู่บ้านทั้งหมดสร้างอยู่บนอ่าวและมีถนนทางน้ำเป็นทางผ่านหลัก ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นตามถนนน้ำหรือเรือนบนเขื่อนน้ำและสัมผัสวัฒนธรรมพื้นบ้านได้อย่างใกล้ชิด

3. พระราชวังอิสตานานุรักษ์

พระราชวังอิสตานานุรักษ์เป็นที่พักอาศัยของสุลต่านบรูไน ถือเป็นหนึ่งในห้องพระที่ใหญ่ที่สุดในโลก มันเปิดให้เยี่ยมชมเฉพาะในช่วงที่มีงานพิธีสำคัญเท่านั้น คุณสามารถชมความงดงามและบรรยากาศอันสงบเรียบร้อยของพระราชวังนี้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

4. อุทยานแห่งชาติอุลูเท็มบูรง

สำหรับคนรักธรรมชาติและการผจญภัย อุทยานแห่งชาติอุลูเท็มบูรงเป็นสถานที่ที่คุณต้องไปเสมอ เขตอุทยานนี้เต็มไปด้วยป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์และแม่น้ำที่สวยงาม คุณสามารถดำน้ำตื้นตันที่นี่และสัมผัสความสงบแห่งธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

5. พิพิธภัณฑ์ราชวังและทองหล่อพระราชสมภพ

หากคุณสนใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของบรูไน คุณควรไปที่พิพิธภัณฑ์ราชวังและทองหล่อพระราชสมภพ ที่นี่คุณสามารถรู้จักประวัติศาสตร์และดูของเล่นพระราชสมภพที่มีค่าของชาติ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่จำหน่ายของที่ระลึกและสิ่งของต่าง ๆ เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์พระราชสมภพ

6. สวนสาธารณะท่าเสี้ยวลามะ

สวนสาธารณะท่าเสี้ยวลามะเป็นสถานที่ที่น่าสนใจในการผจญภัยและพักผ่อนในธรรมชาติ ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นในเส้นทางที่มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายและพบกับนกและสัตว์ป่าที่น่าตื่นตาตื่นใจ นอกจากนี้ยังมีภาพทิวทัศน์ที่น่าตื่นเต้นและน้ำตกที่สวยงามที่คุณสามารถสัมผัสได้

7. ตลาดกะดังกลางคืน

สุดท้ายนี้คือตลาดกะดังกลางคืนที่เต็มไปด้วยรสชาติและกลิ่นอาหารที่หอมหวนคิ้ว ที่นี่คุณจะพบอาหารท้องถิ่นและของที่ระลึกที่คุณสามารถสัมผัสได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้คุณยังสามารถพบกับการแสดงมาจากศิลปินท้องถิ่นและดนตรีที่น่าสนใจ

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศบรูไนดารุสซาลามแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ