ประกันเดินทางไปพม่า (Burma) ประกันเดินทางไปพม่า (Burma)

ซื้อประกันเดินทางไปพม่า คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปพม่า (Burma)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศพม่า

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป พม่า (Burma)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปพม่าไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่พม่าที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในพม่า

พม่าเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเอเชียที่สดใสและการเผยแพร่ศาสนาพุทธที่สำคัญ ในบทความนี้ เราจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 7 แห่งที่คุณควรไปเมื่อมาเที่ยวพม่า

1. เยาวตาล

พม่ามีเยาวตาลที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งที่สุดในโลก ที่นี่คุณจะได้เห็นพุทธประวัติรอยรักของพุทธเจ้าและสัมผัสกับบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์

2. พุทธอาสา

พม่ามีวัดพุทธอาสามากมายที่น่าสนใจ คุณสามารถไปสัมผัสกับความเงียบสงบและร่มเย็นในวัดพุทธอาสาต่าง ๆ และชมสถาปัตยกรรมที่งดงามของวัด

3. มานดาเลย์

มานดาเลย์เป็นเมืองเก่าที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับอารยธรรมและประวัติศาสตร์ของพม่า และเดินเล่นในถนนแคะละมะและชมวิวท้องฟ้าที่สวยงามของพม่า

4. บากัน

บากันเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบที่งดงาม ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนและสัมผัสกับบรรยากาศที่เงียบสงบของแหล่งท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศอันสดชื่น

5. ซุปยอร์

ซุปยอร์เป็นเมืองที่มีความเป็นมาของวัฒนธรรมพื้นเมือง ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด

6. อินเลย์

อินเลย์เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในภูเขาที่สวยงาม ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นในธรรมชาติที่งดงามและชมวิวท้องฟ้าที่สวยงามของพม่า

7. บากันพายา

บากันพายาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในพม่าที่มีสวนสาธารณะที่งดงามและทะเลสาบที่สวยงาม ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนและเล่นน้ำกับครอบครัวและเพื่อนฝูงได้อย่างสนุกสนาน

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศพม่าแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ