ประกันเดินทางไปโกตดิวัวร์ (Côte d’Ivoire) ประกันเดินทางไปโกตดิวัวร์ (Côte d’Ivoire)

ซื้อประกันเดินทางไปโกตดิวัวร์ คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปโกตดิวัวร์ (Côte d’Ivoire)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศโกตดิวัวร์

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป โกตดิวัวร์ (Côte d’Ivoire)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปโกตดิวัวร์ไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่โกตดิวัวร์ที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในโกตดิวัวร์

โกตดิวัวร์เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ดังนั้นในบทความนี้เราจะนำเสนอ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในโกตดิวัวร์ เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าจดจำ!

1. เมืองอาบิจาน

ตลาดอาบิจาน

เมืองอาบิจานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในโกตดิวัวร์ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมและชีวิตของคนท้องถิ่นได้ คุณสามารถเดินชมตลาดอาบิจานที่คึกคักและสนุกกับการช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นได้อีกด้วย

2. ปาร์คแบนอับรา

วิวทะเลและสวนสีสัน

ปาร์คแบนอับราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในโกตดิวัวร์ ที่นี่คุณสามารถชมวิวทะเลที่สวยงามและเห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีสวนสีสันที่สวยงามและน่าสนใจที่คุณสามารถสัมผัสได้ในปาร์คแบนอับรา

3. เกาะแกรนด์-บาสัมปะห์

เกาะแกรนด์-บาสัมปะห์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ในโกตดิวัวร์ ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับทะเลสีทองและทรายที่ขาวสะอาด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางน้ำต่างๆ เช่น ดำน้ำ ส่องสัตว์น้ำ หรือเล่นน้ำพร้อมทะเลได้อีกด้วย

4. ฮั่วโรยาลา

วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ฮั่วโรยาลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในโกตดิวัวร์ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นได้ คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและศิลปะท้องถิ่นได้ในฮั่วโรยาลา

5. น้ำตกซาโฟ

น้ำตกซาโฟเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในโกตดิวัวร์ ที่นี่คุณสามารถชมความงดงามของน้ำตกและธรรมชาติรอบๆ ได้อย่างใกล้ชิด คุณสามารถเดินเที่ยวในพื้นที่รอบน้ำตกและสัมผัสกับความสดชื่นแห่งธรรมชาติได้อีกด้วย

6. เมืองมารี

วัดมารี

เมืองมารีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในโกตดิวัวร์ ที่นี่คุณสามารถชมสถาปัตยกรรมและศิลปะที่สวยงามของวัดได้ คุณสามารถสัมผัสบรรยากาศศาสนาและเพลิดเพลินกับความสงบของที่นี่ได้อีกด้วย

7. เขาเต้า

วิวทะเลและธรรมชาติ

เขาเต้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในโกตดิวัวร์ที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถชมวิวทะเลที่สวยงามและเห็นได้อย่างชัดเจน คุณสามารถเดินเล่นในธรรมชาติรอบๆ เขาเต้าและเพลิดเพลินกับความสงบแห่งธรรมชาติได้อีกด้วย

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศโกตดิวัวร์แบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ