ประกันเดินทางไปโครเอเชีย (Croatia) ประกันเดินทางไปโครเอเชีย (Croatia)

ซื้อประกันเดินทางไปโครเอเชีย คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปโครเอเชีย (Croatia)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศโครเอเชีย

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป โครเอเชีย (Croatia)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปโครเอเชียไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่โครเอเชียที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในโครเอเชีย

โครเอเชียเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ดังนั้นในบทความนี้เราจะนำเสนอ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในโครเอเชีย เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าจดจำ!

1. เดือนดับรอว์นิก

อาณาจักรแห่งแซงต์

เดือนดับรอว์นิกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในโครเอเชีย ที่นี่คุณสามารถชมโบสถ์และอาณาจักรแห่งแซงต์ที่สวยงามได้ นอกจากนี้ยังมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจให้คุณสัมผัสได้อีกด้วย

2. เมืองดูบรอว์นิก

ปราสาทสายฟ้า

เมืองดูบรอว์นิกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในโครเอเชีย ที่นี่คุณสามารถชมปราสาทสายฟ้าที่งดงามและเห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีอาคารประวัติศาสตร์และถนนเมืองที่เป็นเอกลักษณ์เสริมความเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของดูบรอว์นิก

3. เกาะอูเลส

ชายหาดและกิจกรรมทางน้ำ

เกาะอูเลสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในโครเอเชีย ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนใต้แสงแดดและสนุกกับชายหาดที่สวยงาม คุณยังสามารถเล่นน้ำทะเล ดำน้ำหรือทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆ เช่น จักรยานน้ำหรือพายเรือเพื่อสนุกไปกับทะเลได้อีกด้วย

4. เมืองสปลิต์

อาคารประวัติศาสตร์และอารยธรรม

เมืองสปลิต์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในโครเอเชีย ที่นี่คุณสามารถชมอาคารประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่สำคัญของเมืองได้ คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของโครเอเชียได้อีกด้วย

5. อุทยานแห่งชาติพลิตวิเศษ

การเดินป่าและการสัมผัสกับธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเศษเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในโครเอเชีย ที่นี่คุณสามารถเดินป่าและสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด คุณสามารถชมพันธุ์สัตว์และพืชที่หาไม่ได้ในที่อื่นและสนุกกับกิจกรรมการสำรวจธรรมชาติเพื่อให้คุณสนุกไปกับการติดตามเส้นทางของท่านใด้

6. นิน

อาคารประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

นินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในโครเอเชีย ที่นี่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของโครเอเชีย คุณสามารถชมอาคารประวัติศาสตร์และวัดที่สวยงามและถือโอกาสในการสัมผัสบรรยากาศศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของที่นี่ได้อีกด้วย

7. เกาะบรัจ

สวนสนุกและชายหาด

เกาะบรัจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในโครเอเชียที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถสนุกกับกิจกรรมในสวนสนุกและชายหาดที่สวยงาม คุณสามารถเล่นน้ำทะเล พักผ่อนใต้แสงแดด หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำต่างๆ เช่น จักรยานน้ำหรือการพายเรือได้อีกด้วย

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศโครเอเชียแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ