ประกันเดินทางไปคิวบา (Cuba) ประกันเดินทางไปคิวบา (Cuba)

ซื้อประกันเดินทางไปคิวบา คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปคิวบา (Cuba)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศคิวบา

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป คิวบา (Cuba)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปคิวบาไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่คิวบาที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในคิวบา

คิวบาเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ดังนั้นในบทความนี้เราจะนำเสนอ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในคิวบา เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าจดจำ!

1. เมืองฮาวานา

บ้านอาจารย์ฮาวานา

เมืองฮาวานาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในคิวบา ที่นี่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคิวบา และชมบ้านอาจารย์ฮาวานาที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าและร้านอาหารที่น่าสนใจเพื่อให้คุณสามารถสัมผัสบรรยากาศและอาหารท้องถิ่นได้อีกด้วย

2. เกาะคิวบา

ชายหาดทรายขาวและกิจกรรมทางน้ำ

เกาะคิวบาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในคิวบา ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนใต้แสงแดดและเล่นน้ำในชายหาดทรายขาวที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางน้ำต่างๆ เช่น ดำน้ำ ล่องเรือพายเพื่อสนุกไปกับทะเลได้อีกด้วย

3. ฮาวานาเยอร์

อาคารประวัติศาสตร์และอิตาเลียน

ฮาวานาเยอร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในคิวบา ที่นี่คุณสามารถชมอาคารประวัติศาสตร์และอิตาเลียนที่สวยงามได้ คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและศิลปะของคิวบาและอิตาเลียนได้อีกด้วย

4. บาราโคอา

พื้นที่ธรรมชาติและน้ำตก

บาราโคอาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในคิวบา ที่นี่คุณสามารถเดินเที่ยวในธรรมชาติและชมความงดงามของน้ำตกได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวในธรรมชาติเช่น เดินป่า ล่องเรือ เพื่อให้คุณสนุกไปกับความสวยงามของบาราโคอา

5. ซานตาคลารา

อาคารประวัติศาสตร์และชายหาด

ซานตาคลาราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในคิวบาที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถชมอาคารประวัติศาสตร์ที่สวยงามและชายหาดที่สวยงามได้ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านค้าที่น่าสนใจเพื่อให้คุณสามารถสัมผัสบรรยากาศและอาหารท้องถิ่นได้อีกด้วย

6. ฮาวานา

บ้านอาจารย์เฮอร์เบิร์ต

เมืองฮาวานาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในคิวบาที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคิวบา และชมบ้านอาจารย์เฮอร์เบิร์ตที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าและร้านอาหารที่น่าสนใจให้คุณสามารถสัมผัสบรรยากาศและอาหารท้องถิ่นได้อีกด้วย

7. บินาเราแกรนเด

เมืองโบราณและวัฒนธรรม

บินาเราแกรนเดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในคิวบาที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของคิวบาได้ คุณสามารถเดินเที่ยวในเมืองโบราณและชมอาคารสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ได้อีกด้วย

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศคิวบาแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ