ประกันเดินทางไปจิบูตี (Djibouti) ประกันเดินทางไปจิบูตี (Djibouti)

ซื้อประกันเดินทางไปจิบูตี คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปจิบูตี (Djibouti)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศจิบูตี

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป จิบูตี (Djibouti)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปจิบูตีไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่จิบูตีที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในจิบูตี

จิบูตีเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ดังนั้นในบทความนี้เราจะนำเสนอ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในจิบูตี เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าจดจำ!

1. ทะเลแดง

การดำน้ำและกิจกรรมทางน้ำ

ทะเลแดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจิบูตี ที่นี่คุณสามารถดำน้ำเพื่อสำรวจสวนปะการังทะเลและสัมผัสความสวยงามของทะเลแดงได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางน้ำต่างๆ เช่น ล่องเรือ และการตกปลา เพื่อให้คุณสนุกไปกับทะเลแดงได้อีกด้วย

2. เมืองจิบูตี

ตลาดและวัด

เมืองจิบูตีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจิบูตี ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมตลาดท้องถิ่นและสัมผัสกับวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นของจิบูตีได้ นอกจากนี้ยังมีวัดที่สวยงามให้คุณได้สัมผัสความเป็นศิลป์และความเชื่อศาสนาของชาวจิบูตีอีกด้วย

3. ทะเลแดงพื้นบ้านแทโอ

ชายหาดและกิจกรรมทางน้ำ

ทะเลแดงพื้นบ้านแทโอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจิบูตีที่คุณควรไปเยือน ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนใต้แสงแดดและเล่นน้ำในชายหาดทรายที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางน้ำต่างๆ เช่น ดำน้ำ ล่องเรือพายเพื่อสนุกไปกับทะเลแดงได้อีกด้วย

4. ทะเลแดงพื้นบ้านเกาอ

ชายหาดและกิจกรรมทางน้ำ

ทะเลแดงพื้นบ้านเกาอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจิบูตีที่มีความสวยงามและน่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนใต้แสงแดดและเล่นน้ำในชายหาดทรายที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางน้ำต่างๆ เช่น ดำน้ำ ล่องเรือพายเพื่อสนุกไปกับทะเลแดงได้อีกด้วย

5. ทะเลแดงพื้นบ้านทาอ

ชายหาดและกิจกรรมทางน้ำ

ทะเลแดงพื้นบ้านทาอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจิบูตีที่มีความสวยงามและน่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนใต้แสงแดดและเล่นน้ำในชายหาดทรายที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางน้ำต่างๆ เช่น ดำน้ำ ล่องเรือพายเพื่อสนุกไปกับทะเลแดงได้อีกด้วย

6. น้ำตกราสะ

วัดและธรณีวิทยา

น้ำตกราสะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจิบูตี ที่นี่คุณสามารถชมน้ำตกที่สวยงามและเยือนวัดที่สงบเงียบให้คุณได้สัมผัสกับความเป็นศิลป์และความเชื่อศาสนาของชาวจิบูตีอีกด้วย

7. ทะเลแดงพื้นบ้านซอน

ชายหาดและกิจกรรมทางน้ำ

ทะเลแดงพื้นบ้านซอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจิบูตีที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนใต้แสงแดดและเล่นน้ำในชายหาดทรายที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางน้ำต่างๆ เช่น ดำน้ำ ล่องเรือพายเพื่อสนุกไปกับทะเลแดงได้อีกด้วย

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศจิบูตีแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ