ประกันเดินทางไปฟินแลนด์ (Finland) ประกันเดินทางไปฟินแลนด์ (Finland)

ซื้อประกันเดินทางไปฟินแลนด์ คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปฟินแลนด์ (Finland)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศฟินแลนด์

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป ฟินแลนด์ (Finland)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปฟินแลนด์ไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่ฟินแลนด์ที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในฟินแลนด์

ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ดังนั้นในบทความนี้เราจะนำเสนอ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในฟินแลนด์ เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าจดจำ!

1. เมืองฮอเซีย

สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม

เมืองฮอเซียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในฟินแลนด์ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นของฟินแลนด์ได้ นอกจากนี้ยังมีอาหารท้องถิ่นและการช้อปปิ้งที่น่าสนใจให้คุณได้สนุกไปกับวันหยุดอีกด้วย

2. ทะเลสาบเด็กเซล

ทิวทัศน์ที่สวยงามและกิจกรรมทางน้ำ

ทะเลสาบเด็กเซลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในฟินแลนด์ ที่นี่คุณสามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามและมีอากาศบริสุทธิ์ได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางน้ำเช่น นำเรือ และตกปลาให้คุณได้สนุกกับธรรมชาติอีกมากมาย

3. อุทยานแห่งชาติลาเคเซ

สัตว์ป่าและธรรมชาติที่งดงาม

อุทยานแห่งชาติลาเคเซเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฟินแลนด์ที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับสัตว์ป่าและธรรมชาติที่งดงามได้ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินเท้าและทะเลสาบที่สวยงามให้คุณได้สนุกไปกับธรรมชาติอีกมากมาย

4. เมืองทูร์กู

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

เมืองทูร์กูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในฟินแลนด์ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาวฟินแลนด์ได้ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์และวัดที่น่าสนใจให้คุณสำรวจเพิ่มเติม

5. หมู่เกาะอัลันด์

ชายหาดและกิจกรรมทางน้ำ

หมู่เกาะอัลันด์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฟินแลนด์ที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนในชายหาดสวยงามและเล่นกิจกรรมทางน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบที่มีน้ำใสและอุตสาหกรรมปลาที่น่าสนใจให้คุณได้สนุกไปกับธรรมชาติอีกมากมาย

6. แม่น้ำเกียร์

การล่องเรือและทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยม

แม่น้ำเกียร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฟินแลนด์ที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถล่องเรือในแม่น้ำและชมทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมได้ นอกจากนี้ยังมีการเดินป่าและการสัมผัสกับธรรมชาติอีกมากมายในแม่น้ำเกียร์

7. เมืองเทอร์วา

วัฒนธรรมและการค้า

เมืองเทอร์วาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฟินแลนด์ที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมและการค้าของชาวฟินแลนด์ได้ นอกจากนี้ยังมีอาหารท้องถิ่นและการช้อปปิ้งที่น่าสนใจให้คุณได้สนุกไปกับวันหยุดอีกด้วย

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศฟินแลนด์แบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ