ประกันเดินทางไปเยอรมนี (Germany) ประกันเดินทางไปเยอรมนี (Germany)

ซื้อประกันเดินทางไปเยอรมนี คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปเยอรมนี (Germany)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศเยอรมนี

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป เยอรมนี (Germany)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปเยอรมนีไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่เยอรมนีที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในเยอรมนี

เยอรมนีเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ดังนั้นในบทความนี้เราจะนำเสนอ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในเยอรมนี เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าจดจำ!

1. เมืองเบอร์ลิน

องค์ประกอบวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

เมืองเบอร์ลินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเยอรมนี ที่นี่คุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเยอรมนีได้ นอกจากนี้ยังมีอาหารท้องถิ่นและการช้อปปิ้งในร้านค้าและตลาดที่น่าสนใจให้คุณได้สนุกไปกับวันหยุดอีกด้วย

2. เมืองมิวนิค

ศิลปะและเมืองเก่าที่สวยงาม

เมืองมิวนิคเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเยอรมนีที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สวยงามได้ นอกจากนี้ยังมีการสัมผัสกับเมืองเก่าและวัฒนธรรมในยุคเยอรมันที่ย้อนยุคให้คุณได้สนุกไปกับวันหยุด

3. เมืองโคโลญ

อุทยานและภูเขาที่สวยงาม

เมืองโคโลญเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเยอรมนีที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับอุทยานและภูเขาที่สวยงามได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเดินป่าและการสัมผัสกับธรรมชาติให้คุณได้สนุกไปกับวันหยุดอีกเสียใจ

4. เมืองบรอนเชาย์ก์

ปราสาทและคริสต์ศาสนา

เมืองบรอนเชาย์ก์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเยอรมนีที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับปราสาทและคริสต์ศาสนาที่สวยงามได้ นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบวัฒนธรรมและเครื่องหินที่น่าสนใจให้คุณสำรวจเพิ่มเติม

5. เมืองฟรังค์เฟิร์ต

สวนสวยงามและตลาดน้ำ

เมืองฟรังค์เฟิร์ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเยอรมนีที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนในสวนสวยงามและเล่นช้อปปิ้งในตลาดน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีอาหารและของฝากที่น่าสนใจให้คุณสัมผัสเพิ่มเติม

6. เมืองฮัมบวร์ก์

สถานที่ประวัติศาสตร์และเมืองเก่า

เมืองฮัมบวร์ก์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเยอรมนีที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับสถานที่ประวัติศาสตร์และเมืองเก่าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ได้ นอกจากนี้ยังมีอาหารและของฝากที่น่าสนใจให้คุณสัมผัสเพิ่มเติม

7. ดุสส์ลด์อลเดิร์ฟ

แม่น้ำแดนฝรั่งเศสและอาร์ตช้อปปิ้ง

ดุสส์ลด์อลเดิร์ฟเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเยอรมนีที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับแม่น้ำแดนฝรั่งเศสและช้อปปิ้งศิลปะที่น่าสนใจได้ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่ที่น่าสนใจให้คุณสัมผัสอร่อยและเพลิดเพลินไปกับวันหยุดอีกมากมาย

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศเยอรมนีแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ