ประกันเดินทางไปกายอานา (Guyana) ประกันเดินทางไปกายอานา (Guyana)

ซื้อประกันเดินทางไปกายอานา คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปกายอานา (Guyana)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศกายอานา

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป กายอานา (Guyana)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปกายอานาไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่กายอานาที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในกายอาชาที่คุณควรไปเยือน

กายอาชาเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ในบทความนี้เราจะแนะนำ 7 สถานที่ท่องเที่ยวในกายอาชาที่คุณควรไปเยือน

1. เมืองจอร์เจตาวิล

เมืองจอร์เจตาวิลเป็นเมืองหลักแห่งกายอาชาและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสำรวจประเทศ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ช้อปปิ้งที่ตลาดสด และเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์

2. อุทยานแห่งชาติเคย์ชัน

อุทยานแห่งชาติเคย์ชันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของธรรมชาติ ที่นี่คุณสามารถเดินเที่ยวในอุทยาน สัมผัสกับธรรมชาติที่งดงาม และพบกับสัตว์ป่าที่น่าสนใจในที่นี้

3. น้ำตกคายูมา

น้ำตกคายูมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีความสงบสุข คุณสามารถเดินเที่ยวไปยังน้ำตก ชมวิวที่ยอดเยี่ยม และสัมผัสกับบรรยากาศที่เงียบสงบในที่นี้

4. สวนสมุนไพรเกย์นา

สวนสมุนไพรเกย์นาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีพืชสมุนไพรที่หลากหลายและมีคุณค่าทางสมุนไพรมากมาย คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร และมีโอกาสสัมผัสกับการใช้สมุนไพรในการแพทย์แบบโบราณ

5. เมืองลินเดีย

เมืองลินเดียเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ช้อปปิ้งที่ร้านค้าท้องถิ่น และสนุกกับการเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์

6. อุทยานแห่งชาติกายอาช

อุทยานแห่งชาติกายอาชเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของธรรมชาติ คุณสามารถเดินเที่ยวในอุทยาน สัมผัสกับธรรมชาติที่งดงาม และสัมผัสกับบรรยากาศที่สงบสุขในที่นี้

7. น้ำตกชาเจตัน

น้ำตกชาเจตันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและมีความสงบสุข คุณสามารถเดินเที่ยวไปยังน้ำตก ชมวิวที่ยอดเยี่ยม และสัมผัสกับบรรยากาศที่เงียบสงบในที่นี้

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศกายอานาแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ