ประกันเดินทางไปอินโดนีเซีย (Indonesia) ประกันเดินทางไปอินโดนีเซีย (Indonesia)

ซื้อประกันเดินทางไปอินโดนีเซีย คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปอินโดนีเซีย (Indonesia)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป อินโดนีเซีย (Indonesia)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปอินโดนีเซียไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่อินโดนีเซียที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจมากมาย ท้องที่ของอินโดนีเซียประกอบด้วยภูเขา ชายหาด วัด และวัฒนธรรมที่หลากหลาย นี่คือรายชื่อของ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในอินโดนีเซีย:

1. บาหลี (Bali)

บาหลีเป็นเกาะที่มีชายหาดที่สวยงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอินโดนีเซีย มีวัดที่สวยงามและกิจกรรมที่น่าสนใจ

2. ยอกจาร์ตา (Yogyakarta)

ยอกจาร์ตาเป็นเมืองที่สำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซีย มีวัดที่สวยงามและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

3. คอมอโด (Komodo)

คอมอโดเป็นเกาะที่มีสัตว์สงวนที่น่าตื่นเต้นและเป็นเอกลักษณ์ของอินโดนีเซีย มีป่าชายเลนที่งดงามและท้องที่ที่น่าสำรวจ

4. จัวะ (Jakarta)

จัวะเป็นเมืองหลวงและเมืองที่สำคัญของอินโดนีเซีย มีอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

5. บอรอบุดุร์ (Borobudur)

บอรอบุดุร์เป็นวัดที่สำคัญและมีความสำคัญทางศาสนาของอินโดนีเซีย มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

6. ลอมบ็อกกา (Lombok)

ลอมบ็อกกาเป็นเกาะที่มีชายหาดที่สวยงามและธรรมชาติที่น่าประทับใจ มีเนินเขา น้ำตก และตลาดที่น่าสนใจ

7. อุบุด (Ubud)

อุบุดเป็นเมืองเล็กที่มีธรรมชาติที่งดงามและศิลปะที่น่าสนใจ มีสวนสาธารณะและวัดที่สวยงาม

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศอินโดนีเซียแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ