ประกันเดินทางไปอิหร่าน (Iran) ประกันเดินทางไปอิหร่าน (Iran)

ซื้อประกันเดินทางไปอิหร่าน คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปอิหร่าน (Iran)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศอิหร่าน

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป อิหร่าน (Iran)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปอิหร่านไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่อิหร่านที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในอิหร่าน

อิหร่านเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยาวนานและน่าทึ่งมากมาย ท้องที่ของอิหร่านประกอบด้วยเมืองโบราณที่สวยงาม วัดที่งดงาม และภูเขาที่สวยงาม นี่คือรายชื่อของ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในอิหร่าน:

1. เฮอร์เดีย (Persepolis)

เฮอร์เดียเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์สำคัญของอิหร่าน มีโบราณสถาปัตยกรรมที่สำคัญและมีเรื่องราวที่น่าสนใจ

2. เอสฟาฮาน (Isfahan)

เอสฟาฮานเป็นเมืองที่สำคัญและมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอิหร่าน มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและตลาดที่น่าสนใจ

3. เมืองเชียดัด (Shiraz)

เมืองเชียดัดเป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่อบอุ่นและมีวัฒนธรรมที่สำคัญของอิหร่าน มีวิหารที่สวยงามและสวนสาธารณะที่น่าสนใจ

4. เมืองอิฟ (Yazd)

เมืองอิฟเป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่เงียบสงบและมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอิหร่าน มีลานหินและวัดที่สวยงาม

5. เกาะคิช (Qeshm Island)

เกาะคิชเป็นเกาะที่มีธรรมชาติที่สวยงามและมีชายหาดที่น่าประทับใจ มีป่าชายเลนและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

6. เมืองทาบริึน (Tabriz)

เมืองทาบริึนเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของอิหร่าน มีตลาดและอาคารสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ

7. เมืองโคโรม (Kerman)

เมืองโคโรมเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่งดงามและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของอิหร่าน มีทะเลทรายและวิหารที่สวยงาม

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศอิหร่านแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ