ประกันเดินทางไปอิตาลี (Italy) ประกันเดินทางไปอิตาลี (Italy)

ซื้อประกันเดินทางไปอิตาลี คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปอิตาลี (Italy)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศอิตาลี

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป อิตาลี (Italy)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปอิตาลีไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่อิตาลีที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอิตาลี

อิตาลีเป็นประเทศที่มีความสวยงามและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน นี่คือรายชื่อของ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในอิตาลี

1. โรม - เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยอัศเจรีย์องค์ประกอบ

โรมเป็นเมืองหลวงของอิตาลีที่เต็มไปด้วยอัศเจรีย์องค์ประกอบ ที่นี่คุณสามารถเยือนชั้นเยี่ยมสถานที่ประวัติศาสตร์และวัดที่สำคัญ เช่น โคลอสเซียม และวาติกาน

2. ฟลอเรนซ์ - เมืองท่าเรือที่สวยงาม

ฟลอเรนซ์เป็นเมืองท่าเรือที่มีความสวยงามที่สุดในอิตาลี ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับท้องทะเลที่งดงามและเดินเล่นในย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมสมัยกลาง นอกจากนี้ยังมีศูนย์การค้าและร้านอาหารที่น่าสนใจให้คุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมและอาหารอิตาลีได้อย่างแท้จริง

3. ฟีเรนซ์ - เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรม

ฟีเรนซ์เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรม ที่นี่คุณสามารถเยี่ยมชมองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น ศาสนสถานฟีเรนซ์ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะฟีเรนซ์

4. เฟลอเรนซ์ - เมืองเล็กสุดแห่งอิตาลี

เฟลอเรนซ์เป็นเมืองเล็กสุดแห่งอิตาลีที่มีเมืองเก่าที่สวยงามและเงียบสงบ ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นในถนนเมืองเก่าและสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่น กาดาราเซ่ และวิทยาลัยเอเมเลีย

5. เวนิส - เมืองสมัยกลางที่มีแอร์อาย์สโตนต์

เวนิสเป็นเมืองสมัยกลางที่มีแอร์อาย์สโตนต์ที่สวยงาม ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นในสนามสีเขียวและสัมผัสกับอากาศเย็นสบาย อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์ซอฟฟิติ และพิพิธภัณฑ์ฟาร์นาซี

6. ฟิเรนเซ่ - เมืองที่มีธรรมชาติและวัฒนธรรม

ฟิเรนเซ่เป็นเมืองที่มีธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงาม ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นในฟาร์มอินเทอร์และสัมผัสกับชีวิตชนบท นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณสัมผัสกับธรรมชาติ

7. พอมเพอร์เรีย - เมืองน้ำที่งดงาม

พอมเพอร์เรียเป็นเมืองน้ำที่มีความงดงามที่สุดในอิตาลี ที่นี่คุณสามารถเดินเรือในทางน้ำและชมบ้านเรือที่สวยงาม อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์เฟลาเฟลลิ

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศอิตาลีแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ