ประกันเดินทางไปจอร์แดน (Jordan) ประกันเดินทางไปจอร์แดน (Jordan)

ซื้อประกันเดินทางไปจอร์แดน คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปจอร์แดน (Jordan)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศจอร์แดน

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป จอร์แดน (Jordan)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปจอร์แดนไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่จอร์แดนที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในจอร์แดน

จอร์แดนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าทึ่ง นี่คือรายชื่อของ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในจอร์แดน

1. ปุนเชร - นครเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

ปุนเชรเป็นนครเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและองค์ประกอบศิลปะที่สำคัญ ที่นี่คุณสามารถสำรวจเมืองเก่าที่มีบ้านเก่าและอาคารสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์ปุนเชร

2. ปิตรา - เมืองเก่าในทะเลสาบแมร์ตด้า

ปิตราเป็นเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบแมร์ตด้า ที่นี่คุณสามารถสำรวจย่านเมืองเก่าที่มีบ้านเก่าและวัดที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีตลาดท้องถิ่นที่น่าสนใจให้คุณสามารถสั่งซื้อของฝากและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้

3. อัมแมน - สัญจรในยอดเขาแจวูช

อัมแมนเป็นสัญจรในยอดเขาแจวูชที่มีวิวที่สวยงาม ที่นี่คุณสามารถขึ้นไปยังยอดเขาแจวูชเพื่อชมวิวที่สวยงามของจอร์แดน นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณสัมผัสกับธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์

4. อากาบา - เมืองโบราณและวัดที่สำคัญ

อากาบาเป็นเมืองโบราณที่มีวัดที่สำคัญและปราสาทที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจอร์แดน อีกทั้งยังมีตลาดท้องถิ่นที่น่าสนใจเพื่อให้คุณสามารถสั่งซื้อของฝากและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้

5. อัลปีต์ - เมืองโบราณในทะเลสาบแมร์ตด้า

อัลปีต์เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบแมร์ตด้า ที่นี่คุณสามารถสำรวจย่านเมืองโบราณที่มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง และเดินเล่นในถนนเมืองเก่าที่มีร้านค้าและร้านอาหารที่น่าสนใจ

6. วาดี เร์มอล - อุทยานแห่งชาติที่งดงาม

วาดี เร์มอลเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความงดงามที่สุดในจอร์แดน ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นในป่าต้นไม้เขียวขจีและสัมผัสกับธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางการเดินเรื่องราวที่น่าสนใจเพื่อให้คุณสัมผัสกับธรรมชาติและสัตว์ป่า

7. พีตรา - เมืองโบราณในทะเลสาบแมร์ตด้า

พีตราเป็นเมืองโบราณในทะเลสาบแมร์ตด้าที่มีความสวยงามที่สุดในจอร์แดน ที่นี่คุณสามารถสำรวจย่านเมืองเก่าที่มีบ้านเก่าและวัดที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีตลาดท้องถิ่นที่น่าสนใจให้คุณสามารถสั่งซื้อของฝากและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศจอร์แดนแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ