ประกันเดินทางไปเลบานอน (Lebanon) ประกันเดินทางไปเลบานอน (Lebanon)

ซื้อประกันเดินทางไปเลบานอน คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปเลบานอน (Lebanon)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศเลบานอน

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป เลบานอน (Lebanon)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปเลบานอนไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่เลบานอนที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในเลบานอน

เลบานอนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่น่าสนใจมากมาย นี่คือรายชื่อของ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในเลบานอน

1. บอร์จบอ - อาณาเขตการเลี้ยวทางวัฒนธรรม

บอร์จบอเป็นเมืองที่มีอาณาเขตการเลี้ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถเยือนโบราณสถานและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของเลบานอน

2. ธานา - เมืองโบราณที่สมบูรณ์แบบ

ธานาเป็นเมืองโบราณที่สมบูรณ์แบบและมีอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงาม ที่นี่คุณสามารถสำรวจย่านเมืองโบราณและสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

3. วัดบิแรินช์ - สถานที่ศักยบันทางศาสนา

วัดบิแรินช์เป็นวัดที่สวยงามและมีความสำคัญทางศาสนาในเลบานอน ที่นี่คุณสามารถชมสถาปัตยกรรมศาสนาและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศาสนาในเลบานอน

4. ดิกซ์ - อุทยานแห่งชาติและสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ

ดิกซ์เป็นอุทยานแห่งชาติและสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีธรรมชาติที่งดงาม ที่นี่คุณสามารถเดินป่าและชมความงดงามของธรรมชาติ

5. บอยต์-ชร์มอน - พันธุ์สัตว์ที่มีความหลากหลาย

บอยต์-ชร์มอนเป็นสวนสัตว์ที่มีความหลากหลายของพันธุ์สัตว์ ที่นี่คุณสามารถชมสัตว์จริงๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในโลก

6. ฟาราย - เมืองโบราณที่มีบ้านเรือนและวัฒนธรรมที่สงบเงียบ

ฟารายเป็นเมืองโบราณที่มีบ้านเรือนและวัฒนธรรมที่สงบเงียบ ที่นี่คุณสามารถสำรวจย่านเมืองโบราณและสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

7. สุ่งโต - พื้นที่ธรรมชาติที่งดงามและทิวทัศน์ที่สวยงาม

สุ่งโตเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่งดงามและมีทิวทัศน์ที่สวยงามในเลบานอน ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นในธรรมชาติและชมวิวที่งดงามของภูเขาและทะเลสาบ

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศเลบานอนแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ