ประกันเดินทางไปไลบีเรีย (Liberia) ประกันเดินทางไปไลบีเรีย (Liberia)

ซื้อประกันเดินทางไปไลบีเรีย คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปไลบีเรีย (Liberia)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศไลบีเรีย

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป ไลบีเรีย (Liberia)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปไลบีเรียไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไลบีเรียที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในไลบีเรีย

ไลบีเรียเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่งดงามและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย นี่คือรายชื่อของ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในไลบีเรีย

1. ป่าซิเอร์รา - สวนสัตว์และพื้นที่ธรรมชาติ

ป่าซิเอร์ราเป็นสวนสัตว์และพื้นที่ธรรมชาติที่มีความหลากหลายของสัตว์และพืช ที่นี่คุณสามารถสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในป่าซิเอร์รา

2. พิรัชต์บูเดีย - พื้นที่ธรรมชาติและนันทนาการ

พิรัชต์บูเดียเป็นพื้นที่ธรรมชาติและนันทนาการที่มีทั้งภูเขาและทะเลสาบ ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นและทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปีนเขาและล่องเรือ

3. เมืองมอนโรเวีย - เมืองโบราณที่สวยงาม

เมืองมอนโรเวียเป็นเมืองโบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ ที่นี่คุณสามารถสำรวจย่านเมืองโบราณและสัมผัสกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมือง

4. ทะเลสาบกองเต้น - สถานที่ท่องเที่ยวในทะเลสาบ

ทะเลสาบกองเต้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทะเลสาบที่สวยงามและบรรยากาศเงียบสงบ ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นริมทะเลสาบและพักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติ

5. วัดซาฟารี - วัดที่มีความสง่างาม

วัดซาฟารีเป็นวัดที่มีความสง่างามและมีความสำคัญทางศาสนาในไลบีเรีย ที่นี่คุณสามารถชมสถาปัตยกรรมวัดและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

6. ทะเลสาบปีโด - สถานที่ท่องเที่ยวแห่งความสงบเงียบ

ทะเลสาบปีโดเป็นทะเลสาบที่มีความสงบเงียบและบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามในไลบีเรีย ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นริมทะเลสาบและพักผ่อนในบรรยากาศที่สงบเงียบ

7. เขาปีตีเตอร์ - ธรรมชาติที่งดงาม

เขาปีตีเตอร์เป็นภูเขาที่มีวิวที่งดงามและบรรยากาศสดชื่น ที่นี่คุณสามารถเดินป่าและชมวิวที่สวยงามของธรรมชาติ

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศไลบีเรียแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ