ประกันเดินทางไปหมู่เกาะมาร์แชลล์ (Marshall Islands) ประกันเดินทางไปหมู่เกาะมาร์แชลล์ (Marshall Islands)

ซื้อประกันเดินทางไปหมู่เกาะมาร์แชลล์ คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปหมู่เกาะมาร์แชลล์ (Marshall Islands)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศหมู่เกาะมาร์แชลล์

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป หมู่เกาะมาร์แชลล์ (Marshall Islands)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปหมู่เกาะมาร์แชลล์ไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่หมู่เกาะมาร์แชลล์ที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่เกาะมาร์แชลล์

หมู่เกาะมาร์แชลล์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทริปที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ นี่คือรายชื่อของ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในหมู่เกาะมาร์แชลล์

1. เกาะเอบัน - เกาะที่มีทริปที่สวยงามและน่าสนใจ

เกาะเอบันเป็นเกาะที่มีทริปที่สวยงามและน่าสนใจในหมู่เกาะมาร์แชลล์ ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนและเล่นน้ำในทะเลสาบที่ใสและมีความงดงาม

2. เกาะควอยลิเนีย - เกาะที่มีสัตว์ป่าและธรรมชาติที่หลากหลาย

เกาะควอยลิเนียเป็นเกาะที่มีสัตว์ป่าและธรรมชาติที่หลากหลาย ที่นี่คุณสามารถสำรวจธรรมชาติและสัมผัสกับการอยู่ร่วมในธรรมชาติของหมู่เกาะมาร์แชลล์

3. เกาะบิกินี - เกาะที่มีทริปที่สวยงามและชายหาดที่เงียบสงบ

เกาะบิกินีเป็นเกาะที่มีทริปที่สวยงามและชายหาดที่เงียบสงบ ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนและเล่นน้ำในทะเลสาบที่ใสและมีความงดงาม

4. เกาะอุตรดิตุ - เกาะที่มีทริปที่สวยงามและน่าสนใจ

เกาะอุตรดิตุเป็นเกาะที่มีทริปที่สวยงามและน่าสนใจในหมู่เกาะมาร์แชลล์ ที่นี่คุณสามารถสำรวจวัฒนธรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศ

5. เมืองเอบน - เมืองที่มีสถาปัตยกรรมโบราณและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมืองเอบนเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมโบราณและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจในหมู่เกาะมาร์แชลล์ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมาร์แชลล์

6. เกาะเลาเนีย - เกาะที่มีทริปที่สวยงามและเป็นศูนย์กลางการดำน้ำ

เกาะเลาเนียเป็นเกาะที่มีทริปที่สวยงามและเป็นศูนย์กลางการดำน้ำในหมู่เกาะมาร์แชลล์ ที่นี่คุณสามารถสนุกกับกิจกรรมดำน้ำและสัมผัสกับความงดงามของปะการังใต้ทะเล

7. เกาะอาร์น - เกาะที่มีวิวที่สวยงามและเป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์

เกาะอาร์นเป็นเกาะที่มีวิวที่สวยงามและเป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์ในหมู่เกาะมาร์แชลล์ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมาร์แชลล์

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศหมู่เกาะมาร์แชลล์แบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ