ประกันเดินทางไปเม็กซิโก (Mexico) ประกันเดินทางไปเม็กซิโก (Mexico)

ซื้อประกันเดินทางไปเม็กซิโก คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปเม็กซิโก (Mexico)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศเม็กซิโก

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป เม็กซิโก (Mexico)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปเม็กซิโกไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่เม็กซิโกที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในเม็กซิโก

เม็กซิโกเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ นี่คือรายชื่อของ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในเม็กซิโก

1. เม็กซิโกซิตี้ - เมืองโบราณที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม

เม็กซิโกซิตี้เป็นเมืองโบราณที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามและเป็นที่รู้จักในเอกราชของเม็กซิโก ที่นี่คุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศ

2. เชตูมัล - อุทยานแห่งชาติที่มีวิวที่สวยงามและธรรมชาติที่สุดในเม็กซิโก

เชตูมัลเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีวิวที่สวยงามและธรรมชาติที่สุดในเม็กซิโก ที่นี่คุณสามารถสำรวจธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเดินเที่ยวในเส้นทางที่สวยงามของอุทยาน

3. ปืนเลือด - อุทยานแห่งชาติที่มีธรรมชาติที่สวยงามและสัตว์ป่าที่หลากหลาย

ปืนเลือดเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีธรรมชาติที่สวยงามและสัตว์ป่าที่หลากหลายในเม็กซิโก ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับธรรมชาติและเดินทางในเส้นทางการเดินเรือและการเดินเท้าในอุทยาน

4. เม็กซิโกซิตี้ - พิพิธภัณฑ์เอซเทกขนาดใหญ่และอาร์คิตเก็บรักษาโบราณ

เม็กซิโกซิตี้เป็นพิพิธภัณฑ์เอซเทกขนาดใหญ่และอาร์คิตเก็บรักษาโบราณในเม็กซิโก ที่นี่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาวเม็กซิโก

5. เประวัติศาสตร์ของเม็กซิโก - พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศ

เประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเม็กซิโก ที่นี่คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของประเทศ

6. ชายฝั่งเม็กซิโก - ชายหาดที่สวยงามและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ชายฝั่งเม็กซิโกเป็นชายหาดที่สวยงามและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเม็กซิโก ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนและเล่นน้ำในทะเลสาบที่ใสและมีความงดงาม

7. ทูลูลูม - เมืองโบราณที่มีอาร์คิตเก็บรักษาโบราณและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ทูลูลูมเป็นเมืองโบราณที่มีอาร์คิตเก็บรักษาโบราณและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจในเม็กซิโก ที่นี่คุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศ

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศเม็กซิโกแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ