ประกันเดินทางไปเนปาล (Nepal) ประกันเดินทางไปเนปาล (Nepal)

ซื้อประกันเดินทางไปเนปาล คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปเนปาล (Nepal)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศเนปาล

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป เนปาล (Nepal)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปเนปาลไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่เนปาลที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในเนปาล

เนปาลเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและหลากหลาย นี่คือรายชื่อของ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในเนปาล

1. ภูเขาเอเวอเรสต์ - ทิวทัศน์ที่สวยงามและกิจกรรมเดินป่า

ภูเขาเอเวอเรสต์เป็นภูเขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็นสถานที่ที่คุณสามารถเดินป่าและเพลิดเพลินกับการสัมผัสกับธรรมชาติได้

2. วัดปฏิสังขรณ์ธรรมศาสนา - วัดที่สวยงามและเป็นที่สำคัญในศาสนาพุทธ

วัดปฏิสังขรณ์ธรรมศาสนาเป็นวัดที่สวยงามและเป็นที่สำคัญในศาสนาพุทธ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเนปาลได้

3. หมู่บ้านป็อกซี่ - หมู่บ้านที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและวัฒนธรรมท้องถิ่น

หมู่บ้านป็อกซี่เป็นหมู่บ้านที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นและสัมผัสกับวัฒนธรรมและชีวิตคนพื้นบ้านในเนปาลได้

4. ธุระกิจความรู้และวัฒนธรรมนามเช - สถานที่ที่เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนามเช

ธุระกิจความรู้และวัฒนธรรมนามเชเป็นสถานที่ที่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนามเชและประวัติศาสตร์ของเนปาลได้

5. ตลาดนัว - ตลาดที่มีสินค้าท้องถิ่นและอาหารอร่อย

ตลาดนัวเป็นตลาดที่มีสินค้าท้องถิ่นและอาหารอร่อย ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นที่นี่

6. อุทยานแห่งชาตินาเก้า - พื้นที่ธรรมชาติที่งดงามและสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาตินาเก้าเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่งดงามและสัตว์ป่า ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติและชื่นชมสัตว์ป่า

7. ปราสาทสวรรค์ - ปราสาทที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

ปราสาทสวรรค์เป็นปราสาทที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ที่นี่คุณสามารถชื่นชมสถาปัตยกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเนปาลได้

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศเนปาลแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ