ประกันเดินทางไปเกาหลีเหนือ (North Korea) ประกันเดินทางไปเกาหลีเหนือ (North Korea)

ซื้อประกันเดินทางไปเกาหลีเหนือ คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปเกาหลีเหนือ (North Korea)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศเกาหลีเหนือ

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป เกาหลีเหนือ (North Korea)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปเกาหลีเหนือไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่เกาหลีเหนือที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีเหนือ

เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก นี่คือรายชื่อของ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในเกาหลีเหนือ

1. กระท่อมสังคาร - วัดที่สวยงามและมีความสำคัญทางศาสนา

กระท่อมสังคารเป็นวัดที่สวยงามและมีความสำคัญทางศาสนา ที่นี่คุณสามารถชื่นชมอาคารสถาปัตยกรรมและสัมผัสกับวัฒนธรรมศาสนาในเกาหลีเหนือได้อย่างใกล้ชิด

2. วังกัลวอน - วังที่มีความสวยงามและประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง

วังกัลวอนเป็นวังที่มีความสวยงามและประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง ที่นี่คุณสามารถเยือนชมวังและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเกาหลีเหนือได้อย่างใกล้ชิด

3. เมืองปิยองยาง - เมืองที่มีตลาดสีสันและสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง

เมืองปิยองยางเป็นเมืองที่มีตลาดสีสันและสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและศิลปะของเกาหลีเหนือได้อย่างใกล้ชิด

4. ทะเลทรายวอนเด - ทะเลทรายที่มีวิวที่สวยงามและกิจกรรมดำน้ำ

ทะเลทรายวอนเดเป็นทะเลทรายที่มีวิวที่สวยงามและมีกิจกรรมดำน้ำ ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนและเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำในทะเลทราย

5. สถานที่ทดสอบทองเนื้อ - สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

สถานที่ทดสอบทองเนื้อเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่นี่คุณสามารถเยือนชมและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเกาหลีเหนือได้อย่างใกล้ชิด

6. อุทยานแห่งชาตินางรองสูง - พื้นที่ธรรมชาติที่มีภูเขาและวิวที่สวยงาม

อุทยานแห่งชาตินางรองสูงเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีภูเขาและวิวที่สวยงาม ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นและสัมผัสกับธรรมชาติในเกาหลีเหนือได้อย่างใกล้ชิด

7. แม่น้ำตูมันแฮ - แม่น้ำที่มีวิวที่สวยงามและกิจกรรมล่องเรือ

แม่น้ำตูมันแฮเป็นแม่น้ำที่มีวิวที่สวยงามและมีกิจกรรมล่องเรือ ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนและเพลิดเพลินกับการล่องเรือในแม่น้ำตูมันแฮ

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศเกาหลีเหนือแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ