ประกันเดินทางไปไซปรัสเหนือ (Northern Cyprus) ประกันเดินทางไปไซปรัสเหนือ (Northern Cyprus)

ซื้อประกันเดินทางไปไซปรัสเหนือ คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปไซปรัสเหนือ (Northern Cyprus)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศไซปรัสเหนือ

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป ไซปรัสเหนือ (Northern Cyprus)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปไซปรัสเหนือไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไซปรัสเหนือที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในไนโครเซียเหนือ

ไนโครเซียเหนือเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความเป็นเอกลักษณ์ นี่คือรายชื่อของ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในไนโครเซียเหนือ


1. เมืองเกิร์นเอเฟร์ - เมืองเก่าที่มีอาคารสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมืองเกิร์นเอเฟร์เป็นเมืองเก่าที่มีอาคารสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เฉพาะของไนโครเซียเหนือได้อย่างใกล้ชิด


2. สวนสาธารณะแลซอฟิก - สวนสาธารณะที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและกิจกรรมสันทนาการ

สวนสาธารณะแลซอฟิกเป็นสวนสาธารณะที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและมีกิจกรรมสันทนาการ ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆในสวนสาธารณะ


3. ท่าเรือกีร์เนอนเบรค - ท่าเรือที่มีวิวทะเลทรายและกิจกรรมเล่นน้ำ

ท่าเรือกีร์เนอนเบรคเป็นท่าเรือที่มีวิวทะเลทรายและมีกิจกรรมเล่นน้ำ ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนและเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวบนทะเลทราย


4. เมืองโนสเซบา - เมืองที่มีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมืองโนสเซบาเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของไนโครเซียเหนือได้อย่างใกล้ชิด


5. ฟาโรฟิกซิตี - เมืองที่มีอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และแอร์ติก

ฟาโรฟิกซิตีเป็นเมืองที่มีอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และแอร์ติก ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของไนโครเซียเหนือได้อย่างใกล้ชิด


6. อุทยานแห่งชาติเก้าเอี้ยน - พื้นที่ธรรมชาติที่มีภูเขาและประวัติศาสตร์

อุทยานแห่งชาติเก้าเอี้ยนเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีภูเขาและประวัติศาสตร์ ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นและสัมผัสกับธรรมชาติและประวัติศาสตร์ในไนโครเซียเหนือได้อย่างใกล้ชิด


7. วัดเบียวสยาม - วัดที่มีอาคารสถาปัตยกรรมและศิลปะที่น่าประทับใจ

วัดเบียวสยามเป็นวัดที่มีอาคารสถาปัตยกรรมและศิลปะที่น่าประทับใจ ที่นี่คุณสามารถชื่นชมความงดงามของวัดและปฏิบัติธรรมในไนโครเซียเหนือได้อย่างใกล้ชิด

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศไซปรัสเหนือแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ