ประกันเดินทางไปปาเลสไตน์ (Palestine) ประกันเดินทางไปปาเลสไตน์ (Palestine)

ซื้อประกันเดินทางไปปาเลสไตน์ คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปปาเลสไตน์ (Palestine)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศปาเลสไตน์

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป ปาเลสไตน์ (Palestine)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปปาเลสไตน์ไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่ปาเลสไตน์ที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในปาเลสไตน์

ปาเลสไตน์เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความสวยงามอย่างมาก นี่คือรายชื่อของ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในปาเลสไตน์

1. เมืองเยรูซาเลม - เมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าทึ่ง

เมืองเยรูซาเลมเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าทึ่ง ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของปาเลสไตน์ได้อย่างใกล้ชิด

2. น้ำตกตึปเด็ง - น้ำตกที่มีความงดงามและธรรมชาติที่สวยงาม

น้ำตกตึปเด็งเป็นน้ำตกที่มีความงดงามและธรรมชาติที่สวยงาม ที่นี่คุณสามารถชมวิวทิวทัศน์และเพลิดเพลินกับความสงบเงียบของปาเลสไตน์ได้อย่างใกล้ชิด

3. เมืองเบตเลห์ม - เมืองเก่าที่มีธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าทึ่ง

เมืองเบตเลห์มเป็นเมืองเก่าที่มีธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าทึ่ง ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและแบบชีวิตของปาเลสไตน์ได้อย่างใกล้ชิด

4. ทะเลสาบเทิร์ชีฮ - ทะเลสาบที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและกิจกรรมทางน้ำ

ทะเลสาบเทิร์ชีฮเป็นทะเลสาบที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและมีกิจกรรมทางน้ำ ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนและเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวทางน้ำและชมวิวที่สวยงามของปาเลสไตน์ได้อย่างใกล้ชิด

5. เมืองนาบلัส - เมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมืองนาบلัสเป็นเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและประสบการณ์ทางวัฒนธรรมของปาเลสไตน์ได้อย่างใกล้ชิด

6. อุทยานแห่งชาตินาเบล - พื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามและการตกแต่งที่น่าทึ่ง

อุทยานแห่งชาตินาเบลเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามและมีการตกแต่งที่น่าทึ่ง ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นและสัมผัสกับธรรมชาติในปาเลสไตน์ได้อย่างใกล้ชิด

7. เมืองเจนีน - เมืองที่มีอาคารสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง

เมืองเจนีนเป็นเมืองที่มีอาคารสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของปาเลสไตน์ได้อย่างใกล้ชิด

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศปาเลสไตน์แบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ