ประกันเดินทางไปปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea) ประกันเดินทางไปปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea)

ซื้อประกันเดินทางไปปาปัวนิวกินี คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศปาปัวนิวกินี

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป ปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปปาปัวนิวกินีไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่ปาปัวนิวกินีที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในปาปัวนิวกินี

ปาปัวนิวกินีเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความสวยงามอย่างมาก นี่คือรายชื่อของ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในปาปัวนิวกินี

1. ภูเขาอินทริก - ภูเขาที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและการเดินป่า

ภูเขาอินทริกเป็นภูเขาที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมีกิจกรรมการเดินป่า ที่นี่คุณสามารถชมวิวทิวทัศน์และเพลิดเพลินกับการเดินป่าในปาปัวนิวกินีได้อย่างใกล้ชิด

2. แม่น้ำเอเลล - แม่น้ำที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและกิจกรรมทางน้ำ

แม่น้ำเอเลลเป็นแม่น้ำที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและมีกิจกรรมทางน้ำ ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนและเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวทางน้ำและชมวิวที่สวยงามของปาปัวนิวกินีได้อย่างใกล้ชิด

3. หมู่เกาะลอสต์ - เกาะที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและกิจกรรมทางน้ำ

หมู่เกาะลอสต์เป็นเกาะที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและมีกิจกรรมทางน้ำ ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนและเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวทางน้ำและชมวิวที่สวยงามของปาปัวนิวกินีได้อย่างใกล้ชิด

4. วิทยาลัยการตกปลาน้ำจืดกุ๊ยกันดอก - สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ

วิทยาลัยการตกปลาน้ำจืดกุ๊ยกันดอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับธรรมชาติและเพลิดเพลินกับกิจกรรมตกปลาน้ำจืดในปาปัวนิวกินีได้อย่างใกล้ชิด

5. เมืองพอร์ตมอร์สบี - เมืองที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง

เมืองพอร์ตมอร์สบีเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของปาปัวนิวกินีได้อย่างใกล้ชิด

6. หมู่เกาะโมรอตาย - หมู่เกาะที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและกิจกรรมทางน้ำ

หมู่เกาะโมรอตายเป็นหมู่เกาะที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและมีกิจกรรมทางน้ำ ที่นี่คุณสามารถพักผ่อนและเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวทางน้ำและชมวิวที่สวยงามของปาปัวนิวกินีได้อย่างใกล้ชิด

7. อุทยานสาธารณะคราวน์ห์เวด์ - พื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามและการเดินป่า

อุทยานสาธารณะคราวน์ห์เวด์เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามและมีกิจกรรมการเดินป่า ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับธรรมชาติและเพลิดเพลินกับการเดินป่าในปาปัวนิวกินีได้อย่างใกล้ชิด

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศปาปัวนิวกินีแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ