ประกันเดินทางไปเซาตูเมและปรินซิปี (São Tomé and Príncipe) ประกันเดินทางไปเซาตูเมและปรินซิปี (São Tomé and Príncipe)

ซื้อประกันเดินทางไปเซาตูเมและปรินซิปี คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปเซาตูเมและปรินซิปี (São Tomé and Príncipe)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศเซาตูเมและปรินซิปี

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป เซาตูเมและปรินซิปี (São Tomé and Príncipe)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปเซาตูเมและปรินซิปีไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่เซาตูเมและปรินซิปีที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในเซาตูเมและปรินซิปี

เซาตูเมและปรินซิปีเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ นี่คือรายชื่อของ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในเซาตูเมและปรินซิปี

1. หมู่เกาะโรเก

หมู่เกาะโรเกเป็นหมู่เกาะที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและน้ำทะเลที่ใสสวยงาม คุณสามารถเล่นน้ำในทะเลทราย ทำกิจกรรมทางน้ำ และพักผ่อนในบรรยากาศเงียบสงบของหมู่เกาะโรเกได้

2. เมืองซาโอตูเม

เมืองซาโอตูเมเป็นเมืองหลักแห่งเซาตูเมและปรินซิปี คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและประสบการณ์ท้องถิ่นในเมืองนี้ได้

3. อุทยานแห่งชาติโปโตโลโกดอร์

อุทยานแห่งชาติโปโตโลโกดอร์เป็นอุทยานที่มีธรรมชาติที่งดงามและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คุณสามารถเดินเที่ยวในอุทยาน ชมวิวที่สวยงาม และสัมผัสกับธรรมชาติในที่นี้ได้

4. ชายหาดพราเยอร์

ชายหาดพราเยอร์เป็นชายหาดที่มีทรายขาวและน้ำทะเลใสสวยงาม คุณสามารถพักผ่อนบนชายหาด สนุกกับกิจกรรมทางน้ำ และชมวิวทะเลในที่นี้ได้

5. วัดซานโซฟี

วัดซานโซฟีเป็นวัดที่สวยงามและมีความสำคัญทางศาสนา คุณสามารถสำรวจวัดและเพลิดเพลินกับบรรยากาศสงบในที่นี้

6. เขาปิโกโลซา

เขาปิโกโลซาเป็นเขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเห็นทะเลทรายในระยะไกล คุณสามารถทำการเดินเที่ยวและปีนเขาเพื่อชมวิวที่สวยงามของเซาตูเมและปรินซิปีได้

7. เมืองซาเปเลนแตงกวง

เมืองซาเปเลนแตงกวงเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและประสบการณ์ท้องถิ่นในเมืองนี้ได้

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศเซาตูเมและปรินซิปีแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ