ประกันเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตย
อาหรับซาห์ราวี (Sahrawi Arab Democratic Republic) ประกันเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตย อาหรับซาห์ราวี (Sahrawi Arab Democratic Republic)

ซื้อประกันเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตย อาหรับซาห์ราวี คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตย
อาหรับซาห์ราวี (Sahrawi Arab Democratic Republic)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย อาหรับซาห์ราวี

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป สาธารณรัฐประชาธิปไตย อาหรับซาห์ราวี (Sahrawi Arab Democratic Republic)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปสาธารณรัฐประชาธิปไตย อาหรับซาห์ราวีไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่สาธารณรัฐประชาธิปไตย อาหรับซาห์ราวีที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาฮราวี

สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาฮราวีเป็นประเทศที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นี่คือรายชื่อของ 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปเยือนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาฮราวี

1. เมืองอัยุน

เมืองอัยุนเป็นเมืองหลักแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาฮราวี คุณสามารถสำรวจอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามและได้สัมผัสวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐซาฮราวี

2. ทะเลทรายกอفรา

ทะเลทรายกอฟราเป็นทะเลทรายที่มีวิวที่สวยงามและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คุณสามารถเล่นน้ำในทะเลทราย และพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบของทะเลทรายได้

3. ซาฮาราวีเมือง

ซาฮาราวีเมืองเป็นเมืองที่มีอากาศอบอุ่นและมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ คุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมและประสบการณ์ท้องถิ่นได้ในเมืองนี้

4. ทะเลทรายเอ็กเซรากลาซ

ทะเลทรายเอ็กเซรากลาซเป็นทะเลทรายที่มีความสวยงามและเงียบสงบ คุณสามารถเดินเล่นที่ชายหาดทราย ผจญภัยในทะเลทราย และเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำที่นี่ได้

5. เมืองตินเดูฟัน

เมืองตินเดูฟันเป็นเมืองที่มีอากาศสดชื่นและบรรยากาศเงียบสงบ คุณสามารถสำรวจถนนเมืองเก่า และชมวิวที่สวยงามจากน้ำตกที่ใกล้เคียงได้

6. ทะเลทรายเลยูกาน์

ทะเลทรายเลยูกาน์เป็นทะเลทรายที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและน้ำทะเลที่ใส คุณสามารถสองสายน้ำในทะเลทรายและสัมผัสกับธรรมชาติที่สงบและงดงามในที่นี้

7. ภูเขาเลคต้า

ภูเขาเลคต้าเป็นภูเขาที่มีวิวที่สวยงามและเขาที่สูงตลอดเวลา คุณสามารถทำการเดินเที่ยวและปีนเขาเพื่อชมวิวที่สวยงามของสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาฮราวีได้

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย อาหรับซาห์ราวีแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ