ประกันเดินทางไปสวาซิแลนด์ (Swaziland) ประกันเดินทางไปสวาซิแลนด์ (Swaziland)

ซื้อประกันเดินทางไปสวาซิแลนด์ คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปสวาซิแลนด์ (Swaziland)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศสวาซิแลนด์

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป สวาซิแลนด์ (Swaziland)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปสวาซิแลนด์ไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่สวาซิแลนด์ที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในสวาซิแลนด์

ข้อมูลพื้นฐาน: สวาซิแลนด์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ที่นี่มีธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมที่น่าสนใจ และประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น ในบทความนี้เราจะพาคุณไปเยือน 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปในสวาซิแลนด์ ซึ่งจะพาคุณสัมผัสกับความงดงามและประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น

1. วัดลิบอมโบ

วัดลิบอมโบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในสวาซิแลนด์ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่นได้ วัดลิบอมโบเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งและมีความเป็นเอกลักษณ์

2. สวนสัตว์มลาวี

สวนสัตว์มลาวีเป็นสวนสัตว์ที่น่าสนใจในสวาซิแลนด์ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับสัตว์ที่น่ารักและน่าสนใจได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและส่วนที่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ได้

3. เมืองหลวงลอบอนกา

เมืองหลวงลอบอนกาเป็นเมืองหลวงและเมืองที่สำคัญในสวาซิแลนด์ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งของสวาซิแลนด์ได้ คุณสามารถเยือนสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นได้

4. พิพิธภัณฑ์นักศึกษา

พิพิธภัณฑ์นักศึกษาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในสวาซิแลนด์ที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสวาซิแลนด์ได้ นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐ์และสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่คุณสามารถสังเกตได้

5. น้ำตกเอเมลินิ

น้ำตกเอเมลินิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในสวาซิแลนด์ที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถชมน้ำตกที่งดงามและประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นของธรรมชาติได้ น้ำตกเอเมลินิเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งและมีความเป็นเอกลักษณ์

6. อุทยานแห่งชาตินิสเบ

อุทยานแห่งชาตินิสเบเป็นอุทยานแห่งชาติน่าสนใจในสวาซิแลนด์ ที่นี่คุณสามารถสำรวจธรรมชาติและภูมิประเทศที่งดงามของสวาซิแลนด์ได้ นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าและพื้นที่ที่เงียบสงบให้คุณสามารถพักผ่อนและผ่อนคลายได้

7. ตลาดแฮนด์คราฟต์

ตลาดแฮนด์คราฟต์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในสวาซิแลนด์ที่คุณไม่ควรพลาด ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าและอาหารท้องถิ่นที่นี่ที่คุณสามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นได้

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศสวาซิแลนด์แบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ