ประกันเดินทางไปทาจิกิสถาน (Tajikistan) ประกันเดินทางไปทาจิกิสถาน (Tajikistan)

ซื้อประกันเดินทางไปทาจิกิสถาน คุ้มครองและประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ประกันเดินทางไปทาจิกิสถาน (Tajikistan)

ความคุ้มครองประกันเดินทางไปประเทศทาจิกิสถาน

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไป ทาจิกิสถาน (Tajikistan)

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ไปทาจิกิสถานไปเที่ยวที่ไหนดีน้า ?

สถานที่ท่องเที่ยวที่ทาจิกิสถานที่คุณต้องไปเหยียบให้ได้

7 สถานที่ท่องเที่ยวในทาจิกิสถาน

ทาจิกิสถานเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียกลางที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ที่นี่มีธรรมชาติที่งดงาม วัฒนธรรมที่น่าทึ่ง และประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย ในบทความนี้เราจะพาคุณไปเยือน 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณควรไปในทาจิกิสถาน ซึ่งจะพาคุณสัมผัสกับความงดงามและประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น

1. ชายฝั่งทะเลอรอลสึ

ชายฝั่งทะเลอรอลสึเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและเงียบสงบในทาจิกิสถาน ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นทางชายฝั่งทะเลอรอลสึและสนุกกับกิจกรรมทางน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามและวิถีชีวิตท้องถิ่นที่นี่ที่คุณสามารถสัมผัสได้

2. ฮิสาร์แมสอลีคบเช็ค

ฮิสาร์แมสอลีคบเช็คเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในทาจิกิสถาน ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของทาจิกิสถานได้ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่นี่ที่คุณสามารถสำรวจได้

3. เขื่อนนอกงสแกน

เขื่อนนอกงสแกนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในทาจิกิสถานที่น่าสนใจ ที่นี่คุณสามารถชมวิวที่สวยงามและสนุกกับกิจกรรมทางน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีอาหารอร่อยและร้านค้าที่นี่ที่คุณสามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตและอรรถรสของคนท้องถิ่นได้

4. เมืองดูชันเบ

เมืองดูชันเบเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจในทาจิกิสถาน ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งของเมืองดูชันเบได้ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่นี่ที่คุณสามารถสำรวจได้

5. ปราสาทเขาฮอยแรท

ปราสาทเขาฮอยแรทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศเงียบสงบและร่มรื่น ที่นี่คุณสามารถเดินเล่นในทางเท้าไปยังปราสาทเขาฮอยแรทและชมวิวที่สวยงามได้ นอกจากนี้ยังมีทิวทัศน์ที่งดงามและที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่คุณสามารถสำรวจได้

6. องุ่นฮิลล์

องุ่นฮิลล์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในทาจิกิสถานที่น่าสนใจที่มีการเพาะปลูกองุ่นและผลไม้อื่น ๆ ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตและวิถีชีวิตท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ยังมีอาหารและเครื่องดื่มที่สดใหม่และอร่อยที่นี่ที่คุณสามารถสัมผัสได้

7. ภูเขาฟานโต

ภูเขาฟานโตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและทิวทัศน์ที่สวยงามในทาจิกิสถาน ที่นี่คุณสามารถขึ้นไปยังยอดภูเขาและชมวิวที่สวยงามได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการปีนเขาและการผจญภัยทางธรรมชาติอื่น ๆ ที่นี่ที่คุณสามารถเข้าร่วมได้

ไปเที่ยวสนุกๆที่ประเทศทาจิกิสถานแบบนี้ ก็อย่าลืมซื้อ ประกันเดินทาง ด้วยน่ะครับ อย่างน้อยจะได้เที่ยวอย่างหมดห่วงโดยที่ไม่ต้องกังวล ให้ประกันเดินทางดูแลครอบครัว และตัวคุณ หรือศึกษา รายละเอียดความคุ้มครองของประกันเดินทาง ได้ทันทีครับ